Про журнал

Збірник наукових праць «Технологія і техніка друкарства» є рецензованим відкритого доступу виданням.

Видавець — Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Рік заснування: 2003. Періодичність: щоквартальна.

Тематична спрямованість збірника — висвітлення теоретичних і практичних досягнень вітчизняної та зарубіжної науки в галузі методів та засобів друку; розгляд проблем та перспектив розвитку технології, матеріалів та техніки видавничої справи, поліграфії та поширення видань; удосконалення і розробка нової техніки та технологічних процесів поліграфічного виробництва; розробка та дослідження витратних матеріалів друкарства; економічна стратегія галузі, маркетинг та менеджмент у видавничо-поліграфічній справі; стандартизація; філологічні аспекти видавничої справи і поліграфічного виробництва; наукові досягнення, експериментальні результати, математичні моделі у видавничо-поліграфічній справі та інших галузях економіки, машинобудування, хімічних технологій.

Збірник призначений для науковців, фахівців, викладачів, аспірантів, студентів.

ISSN: 2077-7264 (Print)

ISSN: 2414-9977 (Online)

Збірник має Свідоцтво про державну перереєстрацію КВ № 22667-12567ПР від 12.04.2017 р.

Згідно наказам Міністерства освіти і науки України збірник включено до Переліку наукових фахових видань України за категорією «Б» у галузі філологічних наук за спеціальністю 061 Журналістика (Наказ № 409 від 17.03.2020 р.) та у галузі технічних наук за спеціальністю 186 Видавництво та поліграфія (Наказ № 1188 від 24.09.2020 р.).

Поточний номер

№ 3(69) (2020): Технологія і техніка друкарства
					##issue.viewIssueIdentification##
Опубліковано: 2020-11-10

Технологічні процеси

Інформаційні технології

Соціальні комунікації

Переглянути всі випуски

Збірник наукових праць «Технологія і техніка друкарства» складається з таких розділів:

— Педагогіка професійної освіти. Атестація наукових педагогічних кадрів

— Технологічні процеси

— Машини і автоматизовані комплекси

— Інформаційні технології

— Поліграфічні матеріали

— Менеджмент виробництва

— Видавнича справа та редагування

— Соціальні комунікації

— Книгознавство

— Дизайн (моделювання, оформлення видань та паковань, web-дизайн)

— Нормативні акти

— Наукові новини (доповіді, повідомлення, реферати наукових робіт).

Збірник наукових праць «Технологія і техніка друкарства» входить у відкриті інформаційні, повнотекстові науково-метричні бази даних: DOAJ; Index Copernicus; Ulrich’sweb (ProQuest); BASE; Scientific Indexing Services; Universal Impact Factor; WorldCat; OpenAIRE; DRJI; CiteFactor; Advanced Science Index; World Catalogue of Scientific Journals; Scientific Periodicals of Ukraine (VNLU); ELAKPI; URBD ‘Ukrainika scientific’; URJ ‘Dzherelo’; Google Scholar; Inera.