Технологія і техніка друкарства

Тематична спрямованість збірника — висвітлення теоретичних і практичних досягнень вітчизняної та зарубіжної науки в галузі методів та засобів друку; розгляд проблем та перспектив розвитку технології, матеріалів та техніки видавничої справи, поліграфії та поширення видань; удосконалення і розробка нової техніки та технологічних процесів поліграфічного виробництва; розробка та дослідження витратних матеріалів друкарства; економічна стратегія галузі, маркетинг та менеджмент у видавничо-поліграфічній справі; стандартизація; філологічні аспекти видавничої справи і поліграфічного виробництва; наукові досягнення, експериментальні результати, математичні моделі у видавничо-поліграфічній справі та інших галузях економіки, машинобудування, хімічних технологій.

 Збірник призначений для науковців, фахівців, викладачів, аспірантів, студентів.

 Збірник має свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 7154 від 03.04.2003 р.

Постановою президії ВАК України № 3-05/7 від 30 червня 2004 р. збірник включено до переліку № 14 наукових фахових видань України в галузі технічних наук, перереєстровано Постановою президії ВАК України № 1-05/6 від 16 грудня 2009 р.


Зображення домашньої сторінки журналу

Збірник наукових праць «Технологія і техніка друкарства» виходить щоквартально 

і складається з таких розділів:

— Педагогіка професійної освіти. Атестація наукових педагогічних кадрів;

— Технологічні процеси;

— Машини і автоматизовані комплекси;

— Поліграфічні матеріали;

— Менеджмент виробництва;

— Видавнича справа та редагування; 

— Книгознавство;

— Дизайн (моделювання, оформлення видань та паковань, web-дизайн);

— Нормативні акти;

— Наукові новини (доповіді, повідомлення, реферати наукових робіт).

Збірник наукових праць «Технологія і техніка друкарства» входить у відкриті інформаційні, повнотекстові науково-метричні бази даних:

— «Наукова періодика України» — Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (НБУВ);

— ELAKPI — Електронний архів НТУУ «КПІ»;

— УРБД «Україніка наукова» — загальнодержавна база даних НБУВ;

— УРЖ «Джерело» — реферативний журнал — НБУВ та Інститут проблем реєстрації інформації (ІПРІ);

— Наукова Електронна Бібліотека та Російський індекс наукового цитування (РИНЦ);

— Index Copernicus (Польща);

Google Scholar;

BASE (Німеччина).