Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Технологія і техніка друкарства?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

Вимоги до Списку використаної літератури

Всі статистичні дані мають бути підкріплені посиланнями на наукові літературні джерела. Всі цитати повинні закінчуватися посиланнями на наукові літературні джерела. Посилання в тексті на літературу подавати у квадратних дужках з позначенням порядкового номера цитованого видання відповідно до бібліографії. Список наукової літератури подається за порядком появи посилань у тексті.

Список використаної літератури повинен містити не менше 10 позицій, мовами оригіналу, з яких не більше 20 % посилань на джерела, авторами яких є автори статті; також в переліку повинна вказуватись сучасна наукова література з ретроспективою не більше 5 років (80 % посилань).

Посилання на підручники та науково-популярну літературу є небажаними (не більше 10 % посилань).

Якщо в тексті статті є посилання на прізвище вченого — його публікація має бути у загальному Списку використаної літератури після статті.

Список використаної літератури оформлюється відповідно до вимог АК України згідно з ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання», із урахуванням поправок (код УКНД 01.140.40).

Список використаної літератури наводиться мовою оригіналу, а також українськими авторами транслітерується (References).

«ТТД» використовує найбільш поширене англомовне посилання, оформлене за стилем APA (American Psychological Association), відповідно до якого здійснюється оформлення бібліографічних посилань англійською мовою:

Приклад:

APA — American Psychological Association (5th ed.)

Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (2005). Title of article. Title of Journal, 10(2), 49–53.

APA(American Psychological Association) style (Springer Style: http://resource-cms.springer.com/springer-cms/rest/v1/content/51958/data/v1/Guidelines+for+Contributions+to+Major+Reference+Works;

Elsevier Style: https://www.elsevier.com/journals/learning-and-instruction/0959-4752/guide-for-authors#68000).

Транслітерувати Список використаної літератури потрібно згідно з постановою КМУ від 27.01.2010 № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» або вимогам системи BGN/PCGN (для російської мови).

Транслітерацію української мови можна здійснити на сайті http://www.slovnyk.ua/services/translit.php (Обрати стандарт: Паспортний (КМУ 2010). Російської — на http://translit.net/ru/ (Обрати стандарт: Русский транслит: BGN). Транслітератувати мови, які пишуться латиницею не потрібно.

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 1. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 2. Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, RTF.
 3. Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL кольором тексту без підкреслень.
 4. Текст набраний у текстовому редакторі Word for Windows для аркуша паперу форматом 210х297 мм (А4)  шрифтом Times New Roman кегель 14 через півтора інтервала. Поля, см: ліве — 3; праве — 1,5; верхнє — 2; нижнє — 2,5. Задавати по одному міжстрочному пробілу між групами тексту: УДК, прізвище авторів, назва статті, анотації, текст, таблиці, підрисуночні підписи. Обсяг матеріалів для публікації не повинен перевищувати восьми друкованих сторінок.

  Текст зі специфічними символами, лігатурою або, наприклад, німецькою, польською чи чеською мовами, слід подавати у файлі .doc разом з PS-файлом цього специфічного шрифту для наступного його використання при підготовці верстки видання.

  Рисунки слід подавати у вигляді окремих файлів у форматах TIFF, EPS, cdr (Adobe Illustrator, Photoshop, Corel Draw). Не приймаються рисунки, виконані у пакетах Excel, Paintbrush, Visio. Не рекомендовано надавати різноманітного кольору у графічному матеріалі, виконаному у вигляді стовпчиків, кривих, діаграм.

  Для набору формул використовувати редактор формул Equation 5.0, шрифт Times New Roman кегель 14 і компонувати їх так, щоб вони розміщувалися на формат колонки смуги набору збірника.

 5. Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 6. Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.
 7. Для авторів НТУУ "КПІ ім. І. Сікорського" необхідно подавати разом зі статтею Експертний висновок (форма документу для авторів ВПІ НТУУ "КПІ ім. І. Сікорського").
 

Положення про авторські права

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.