Про журнал

Галузь та проблематика

Галузь збірника наукових праць — видавничо-поліграфічна справа.

 

Основні наукові напрями збірника наукових праць

Технічні науки: технологічні процеси виготовлення друкованих і електронних видань та паковань; мультимедійних інформаційних продуктів, комбінованих видань, образотворчих інформаційних та інших видів виробів видавництва та поліграфії; оброблення, реєстрація, формування, відтворення, зберігання текстової, графічної, звукової, відео- та іншої мультимедійної інформації; застосування апаратно-програмного забезпечення видавництва та поліграфії; виготовлення та розповсюдження виробів видавництва й поліграфії; додрукарські, друкарські, післядрукарські і обробні виробничі процеси; поліграфічне матеріалознавство; програмне та апаратне забезпечення для комп’ютерного моделювання структури, конструкції та дизайну друкованих і електронних видань, паковань, мультимедійних інформаційних продуктів та інших видів виробів видавництва та поліграфії; метрологічне забезпечення, стандартизація, напрями забезпечення якості виробництва та технологій; поліграфічне машинобудування та експлуатація обладнання.

Медіаменеджмент та адміністрування у видавничо-поліграфічній галузі: макроекономіка; мікроекономіка; економіка та фінанси підприємства; маркетинг; операційний менеджмент; логістика; інформаційно-комунікаційні технології в медіабізнесі; івент-менеджмент в медійному бізнесі; проєктний менеджмент.

Журналістика: видавнича справа та редагування; редакторський аналіз; редакторська підготовка різних видів видань; текстознавство і методика редагування; видавничі бізнес-комунікації.

Соціальні комунікації: інформаційний контент; медійний продукт; розробка рекламної та піар продукції (текстів, поліграфії, аудіо/теле-роликів); рекламний маркетинг і менеджмент; реклама в медіа та зовнішня реклама; брендинг; психологія та психотехнології реклами; організація книжкових ярмарків; соціологія рекламної та PR-діяльності.

Образотворче мистецтво: інформаційно-комунікаційні технології у графіці та графічному дизайні; типографіка і архітектоніка видань; художньо-технічне оформлення та художньо-дизайнерське проектування видань; композиція шрифтового оформлення зовнішніх і внутрішніх елементів оформлення книги та іншої друкованої продукції; графічні техніки та цифрові графічні редактори; технологія і техніка академічного рисунку і живопису.

Філософія збірника наукових праць «Технологія і техніка друкарства» полягає у можливостях обміну науковими доробками, методологією досліджень і практичними досягненнями, а також надання інформаційного поля для дискусійного обговорення нових гіпотез, теорій, досліджень на стику наукових дисциплін.

Збірник наукових праць «Технологія і техніка друкарства» — некомерційне видання ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського, керується відкритістю досліджень, а також сприяє налагодженню творчих зв’язків між науковими і виробничими колективами, залученню вчених різних галузей до співпраці для вирішення актуальних проблем видавничо-поліграфічної, пакувальної та суміжних галузей промисловості.

 

Процес рецензування

Рукописи, надіслані авторами, які не відповідають вимогам для публікації в збірнику наукових праць «Технологія і техніка друкарства», не будуть розглядатися. Для всіх документів, що надаються для розгляду, для визначення ступеня унікальності тексту використовується спеціальне програмне забезпечення. Цитування допускається у сумі, що не перевищує 15 % від загального обсягу статті.

Всі рукописи є рецензованими. Після того, як рукопис додається до збірника наукових праць «Технологія і техніка друкарства», він проходить первинне рецензування редакційної колегії, щоб визначити, чи відповідає цей документ вимогам журналу. Якщо Редакційна колегія вважає, що рукопис відповідає мінімальним стандартам Журналу для публікації, документ потім проходить перевірку.

За рішенням головного редактора окремі статті видатних вчених, а також спеціально запрошені статті можуть бути звільнені від стандартної процедури розгляду.

На основній стадії розгляду головний редактор або відповідальний секретар надсилає отримані документи без назви та приналежності авторів до експерта (в деяких випадках двох експертів) у авторській області дослідження. Зазвичай, інтервал від подання до першого рішення щодо статті становить близько 8 тижнів. У разі конфлікту інтересів головний редактор призначає іншого експерта.

Форма електронної оцінки, яку використовують рецензенти, містить контрольний список, щоб допомогти їм охопити всі аспекти публікації. У заключному розділі форми оцінювання рецензенти повинні включати зауваження та пропозиції щодо вдосконалення, які надсилаються авторам, без назв рецензентів.

У разі незгоди з оцінкою рецензента автор має право надати мотивовану відповідь головному редактору. Справа обговорюється на засіданні редакційної колегії, а стаття буде направлена на додаткове рецензування до іншого експерта. Редколегія залишає за собою право відхилити документи у разі небажання автора враховувати відгуки та пропозиції експертів.

Остаточне рішення для публікації проводиться головним редактором на основі рекомендацій рецензентів та обсягу Журналу.

Остаточне рішення щодо складу портфеля випуску/номера Журналу затверджується в протоколі засідання Вченої ради Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», як відповідна примітка на останній сторінці Журналу.

Стаття, схвалена до публікації, проходить технічне редагування. Незначні стилістичні або формальні виправлення, які не впливають на зміст статті, здійснюються Технічним редактором без згоди автора. За необхідності або на прохання автора файл-верстка надсилається автору для затвердження.

Автори несуть відповідальність за зміст кожної статті та порушення авторських прав, а також науково-практичний рівень, точність фактів та даних, обґрунтованість висновків.

 

Періодичність публікації

Публікація матеріалу статей здійснюватиметься по мірі їх редакційного опрацювання та згідно щоквартальної періодичності збірника.

 

Політика відкритого доступу

Журнал «Технологія і техніка друкарства» реалізує політику негайного відкритого доступу до опублікованих матеріалів та підтримує принципи вільного потоку наукової інформації та глобального обміну знаннями з метою соціального прогресу. Під «відкритим доступом» ми маємо на увазі безкоштовний доступ у загальнодоступній мережі інтернет, що дозволяє будь-яким користувачам читати, завантажувати, копіювати, розповсюджувати, роздруковувати, шукати або посилатись на повні тексти цих статей або використовувати їх для будь-яких інших законних цілей.

 

Політика архівування та індексація

Збірник наукових праць «Технологія і техніка друкарства» є прихильником цифрового збереження наукових досліджень. Редакція журналу прагне до постійної доступності та збереження наукових досліджень. Усі статті розміщуються безстроково і безкоштовно у повнотекстовому форматі відразу після виходу номера на офіційному сайті журналу. Повнотекстовий доступ до наукових статей журналу представлений на офіційному сайті журналу у розділі Архіви.

Цифровий архів збірника зберігається на захищеному сервері, резервне копіювання якого відбувається щодня. Журнал також зберігається у Репозитаріях Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського та Науково-технічній бiблiотеці ім. Г. І. Денисенка КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Автори можуть архівувати опубліковану версію своїх статей в особистих або інституційних сховищах безпосередньо після публікації.

Початковий інформаційний вміст статей ніколи не буде змінено, але може бути анотований або доповнений чітко позначеними помилками, посиланнями та іншими подіями, які відбуваються після первинної публікації.

Друковані копії збірника наукових праць «Технологія і техніка друкарства» каталогізуються й архівуються у бібліотеках таких установ:

 

Індексація видання

Web-платформа реєстраційної агенції Crossref (видавничий префікс: 10.20535)

Репозитарій Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського

 

Історія журналу

Останнім часом КПІ ім. Ігоря Сікорського набув нового іміджу за рахунок започаткування нових для нього напрямків підготовки фахівців, зокрема це стосується і Видавничо-поліграфічного інституту.

Славні традиції виховання майбутньої зміни українських видавців і поліграфістів, неабиякий досвід професорсько-викладацького колективу ВПІ дають підстави для найкращих сподівань щодо нових досягнень інституту, нових обріїв, що відкриваються перед ним за сучасних умов.

М. З. Згуровський, професор, ректор КПІ ім. Ігоря Сікорського

 

Видавничо-поліграфічний факультет засновано у 1954 році на базі художньо-ремісничого училища поліграфістів як навчально-консультативний пункт (НКП) Московського поліграфічного інституту.

У 1957 році НКП передано до Українського Поліграфічного Інституту (УПІ) ім. І. Федорова як заочний факультет, а згодом як вечірній.

У 1989 році ВПФ включено до складу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».

У вересні 2004 року на засіданні вченої ради НТУУ «КПІ» було прийнято рішення про створення Видавничо-поліграфічного інституту (ВПІ).

Кафедри ВПІ: кафедра технології поліграфічного виробництва; кафедра репрографії; кафедра машин та агрегатів поліграфічного виробництва; кафедра видавничої справи та редагування; кафедра графіки.

 

Спеціальності та освітні програми ВПІ

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (спеціальність); Освітня програма: Образотворче мистецтво (ОПП бакалавра, ОПП магістра / кафедра графіки).

061 Журналістика (спеціальність); Освітня програма: Реклама і зв’язки з громадськістю (ОПП бакалавра, ОНП магістра, ОПП магістра, PhD / кафедра видавничої справи та редагування); Освітня програма: Видавнича справа та редагування (ОПП бакалавра, ОНП магістра, ОПП магістра, PhD / кафедра видавничої справи та редагування).

133 Галузеве машинобудування (спеціальність); Освітня програма: Комп’ютеризовані поліграфічні системи (ОПП бакалавра, ОНП магістра, ОПП магістра, ОНП доктора філософії / кафедра машин та агрегатів поліграфічного виробництва).

186 Видавництво та поліграфія (спеціальність); Освітня програма: Технології друкованих і електронних видань (ОПП бакалавра, ОНП магістра, ОПП магістра, ОНП доктора філософії / кафедра технології поліграфічного виробництва; кафедра репрографії).

 

Авторський договір на розміщення статей

Відносини з авторами регулюються на основі договору про публікацію матеріалів у збірнику наукових праць «Технологія техніка друкарства» (далі — Договір) на нижчевикладених умовах:

  1. Поняття, що використовуються у Договорі

Авторський договір (Договір) — повне і беззастережне прийняття пропонованих умов шляхом здійснення дій, зазначених у п. 3.1. Авторський договір, укладається в усній формі.

Автор — фізична особа (особи), науковою та творчою працею якої (яких) є створена стаття.

Видання — електронний (в анотованому вигляді із повнотекстовими PDF-файлами статей) і друкований варіант збірника наукових праць «Технологія техніка друкарства».

Заявка — електронне звернення автора до редакції періодичного видання за допомогою відправки статті через обліковий запис Автора на сайті: http://ttdruk.vpi.kpi.ua.

Видавець — Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», що є засновником і видавцем Видання.

Стаття — текст і додатковий матеріал (ілюстративний матеріал), що представлений Автором для публікації у Виданні.

Послуга — проведення наукового редагування (далі — Редагування), перекладу англійською мовою назви статті, анотації та ключових слів (далі — Перекладу), публікація статті.

Публікація — розміщення друкованих матеріалів Статті у Виданні та електронних матеріалів на сайті (в анотованому вигляді із повнотекстовими PDF-файлами статей).

Обліковий запис — форма реєстрації (анкета) персональних даних Автора для подальшого надання Послуг та здійснення переписки.

2. Умови Договору

2.1. За цим договором Автор письмового наукового твору при подачі Заявки до Редакційної колегії на Публікацію передає невиключні права на використання Статті.

2.2. Автор гарантує, що Стаття є його оригінальним науковим твором і на момент передачі рукопису статті Редакції всі авторські права на Статтю належать йому виключно.

2.3. Автор гарантує, що він не має аналогічних зобов’язань перед третіми особами стосовно Статті передбаченої даним Договором, а також, що в Статті не будуть включені матеріали, що порушують захищені законом відомості, права та інтереси третіх осіб.

2.4. Територія, на якій допускається використання прав на Статтю, не обмежена.

2.5. Автор згоден на збір, обробку та розміщення своїх персональних даних (прізвище, ім’я, по батькові, рік народження, вчене звання, науковий ступінь, напрям наукової діяльності, місце роботи, посада, місто, країна, адреса електронної пошти тощо) на сайті Видання (http://ttdruk.vpi.kpi.ua) і розміщення в електронних базах даних із відкритим доступом (Open Access).

2.6. Авторське право залишається за автором, а журнал публікує статті на умовах ліцензії CC.BY 4.0.

2.7. У разі прийняття Видавцем (або Редакційною колегією) рішення про відмову в опублікуванні статей у Виданні, цей договір втрачає силу.

2.8. Видавець зобов’язується протягом терміну дії Договору надавати Автору послуги, пов’язані з публікацією статті у Виданні.

2.9. За надану Автором Статтю за наявності в ній плагіату, а також, за надання в Статті відомостей, що містять недостовірну інформацію і відомостей, які можуть стати об’єктом громадськ обговорень і резонансу Видавець відповідальності не несе.

3. Укладення договору

3.1. Автор підтверджує факт укладання та чинності Договору шляхом відправки Заявки та Статті Видавцю на сайт Видання (http://ttdruk.vpi.kpi.ua) через Обліковий запис.

4. Права та обов’язки Автора і Видавця

4.1. Автор зобов’язаний у період між прийняттям Статті на розгляд редакційною колегією та до її остаточної Публікації ознайомитися з умовами авторського договору.

4.2. Автор зобов’язаний не порушувати умови Договору.

4.3. Автор зобов’язаний здійснити створення та заповнення персонального Облікового запису (див. закладку Створення та заповнення персонального облікового запису) та подати рукопис Статті відповідно до Правил подачі Статті для авторів (див. Правила подачі статті для авторів) на сайті Видання: http://ttdruk.vpi.kpi.ua.

4.4. Автор зобов’язаний постійно стежити за інформацією про хід підготовки статті до публікації, що висилається за допомогою електронної пошти та/або повідомлення у Обліковому записі Автора.

4.5. Автор зобов’язаний невідкладно усунути всі недоліки у оформленні та змісті Статті за вимогою Видавця, або Редакційної колегії.

4.6. Автор має право отримувати інформацію про хід підготовки Статті до публікації.

4.7. Автор має право поширювати публікацію Статті у відкритому доступі у вигляді посилання на сайт Видання (http://ttdruk.vpi.kpi.ua) із зазначенням електронного варіанту публікації в анотованому вигляді із повнотекстовими PDF-файлами.

4.8. Видавець зобов’язаний направити Автору електронною поштою та/або повідомленням у Обліковому записі відповідного підтвердження про прийняття статті до публікації у виданні, або відмови в публікації статті без пояснення причин відмови.

4.9. Видавець має виняткове право на поширення і використання опублікованих у Виданні матеріалів.

4.10. Видавець має право здійснювати технічне редагування Статті, яке не змінює її принципових положень, або провести рецензування Статті та запропонувати її Автору внести необхідні зміни, без яких Стаття не буде розміщена у Виданні.

4.11. Видавець має право відмовити в розміщенні Статті, у разі якщо вона:

— не відповідає цілям і завданням Видання та його тематиці;

— не містить новизни;

— не містить достатньої обґрунтованості щодо актуальності досліджень;

— відсутня теоретична або практична цінність, а представлений матеріал недостатній для самостійної публікації;

— оформлення Статті не відповідає вимогам до публікацій;

— містить інформацію, що заборонена для публікування.

Також, Видавець залишає за собою право не пояснювати причини відмови у публікації статті Автору.

4.12. Видавець має право розміщувати Статті, що публікуються у Виданнях, в мережі Інтернет, у тому числі в перекладі іншими мовами.

5. Інші умови Договору

5.1. Умови Договору можуть змінюватися Видавцем в односторонньому порядку. При цьому нові умови Договору не можуть застосовуватися до відносин між Видавцем і Автором щодо Послуг, які вже надані Автору.

5.2. Автор попереджений Видавцем, що Видавець за Договором стосовно опублікованої Статті не здійснює будь-якої охорони прав Автора в області інтелектуальної діяльності. Охорона інтелектуальних прав Автора відносно опублікованої Статті здійснюється Автором самостійно.

5.3. У разі якщо Видавцю Автором будуть заподіяні будь-які збитки у зв’язку з виконанням Договору, то Видавець має право вимагати від Автора (за наявності вини останнього в таких збитках) відшкодування відповідних збитків.

5.4. Заходи відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов Договору застосовуються сторонами Договору відповідно до законодавства України, якщо інше не передбачено Договором.

5.5. Усі суперечності, що виникають у процесі виконання Договору, повинні в попередньому порядку розглядатися Видавцем і Автором з метою вироблення взаємоприйнятного рішення.

5.6. Місцем укладення Договору є місце знаходження Видавця.

5.7. У всьому іншому, що не передбачено Договором, сторони Договору будуть керуватися чинним законодавством України.

5.8. Текст Договору, а також інші умови, на підставі яких Видавець і Автор виконують свої зобов’язання за Договором, опубліковані в мережі Інтернет на сайті Видання.

5.9. Не вступаючи в протиріччя з умовами Договору, Автор і Видавець мають право оформити Договір на надання Послуг у формі письмового двостороннього документа.

 

Редакційно-видавнича етика публікацій

Редакційно-видавнича етика публікацій та запобігання недобросовісній практиці публікацій збірника наукових праць «Технологія і техніка друкаства»

Етичні норми для журнальної публікації

Публікація статі у збірнику наукових праць «Технологія і техніка друкарства» є важливою складовою розвитку послідовної і всебічної системи знань. Це є прямим відображенням якості роботи авторів статей та установ, які їх підтримують. У статтях, що пройшли рецензію, використовується науковий метод.

Дуже важливо узгодити норми етичної поведінки для всіх сторін, що беруть участь у процесі публікації: автора, редактора журналу, рецензента, видавця і суспільства.

КПІ ім. Ігоря Сікорського як видавець, Киричок Петро Олексійович як головний редактор збірника наукових праць «Технологія і техніка друкарства» надзвичайно серйозно ставляться до обов’язків з нагляду за усіма етапами публікації, при цьому редакція усвідомлює всю повноту етичної та іншої відповідальності.

Редакція збірнику наукових праць «Технологія і техніка друкарства» зобов’язується гарантувати, що реклама, передрук або інші комерційні доходи не чинять жодного впливу на редакційні рішення. Крім того, Киричок Петро Олексійович особисто, як і вся редакційна колегія, прагнутимуть надавати допомогу у налагодженні співпраці з іншими журналами та/або видавництвами, коли це корисно і необхідно.

 

Етичні зобов'язання редакторів

Усі надані для публікації матеріали проходять ретельний відбір і рецензуються. Редколегія залишає за собою право відхилити статтю або повернути її на доопрацювання. Автор зобов'язаний допрацювати статтю відповідно до зауважень рецензентів або редколегії.

Редактор повинен без упередження розглядати всі рукописи, представлені до публікації, оцінюючи кожен належним чином, незважаючи на расову, релігійну, національну приналежність, а також положення або місце роботи автора (авторів).

Редактор повинен наскільки можливо швидко розглядати рукописи, представлені до публікації.

Уся відповідальність за прийняття або відхилення рукопису лежить на редакторові. Відповідальний і зважений підхід до виконання цих обов'язків зазвичай має на думці, що редактор бере до уваги рекомендацію рецензента - доктора наук відповідного наукового напряму відносно якості і достовірності рукопису, представленого до публікації. Проте рукописи можуть бути відхилені без рецензування, якщо редактор вважає, що вони не відповідають профілю журналу.

Редактор і члени редакції не повинні представляти іншим особам ніяку інформацію, пов’язану з вмістом рукопису, що знаходиться на розгляді, окрім осіб, які беруть участь у професійній оцінці цього рукопису. Після позитивного рішення редактора стаття публікується у журналі та розміщується на відповідних електронних ресурсах.

Редактор повинен шанувати інтелектуальну незалежність авторів.

Відповідальність і права редактора журналу відносно будь-якого представленого рукопису, автором якого є сам редактор, мають бути делеговані якій-небудь іншій кваліфікованій особі.

Якщо редакторові представлені переконливі свідчення того, що основний зміст або висновки роботи, опублікованої в журналі, є помилковими, редактор повинен сприяти публікації відповідного повідомлення, що вказує на цю помилку і, якщо можливо, виправляє її. Це повідомлення може бути написане особою, що виявила цю помилку, або незалежним автором.

Автор може зажадати, щоб редактор не використав деяких рецензентів при розгляді рукопису. Проте редактор може прийняти рішення використовувати одного або декількох з цих рецензентів, якщо він відчуває, що їх думки важливі для неупередженого розгляду рукопису. Таке рішення може бути прийняте, наприклад, у тому випадку, коли є серйозні протиріччя між цим рукописом і попередньою роботою потенційного рецензента.

Звертаємо Вашу увагу на те, що рішення про індексацію журналу в базах даних та інших ресурсах індексування світової наукової періодики не залежить від редакції журналу і не є частиною видавничого процесу. Подаючи статтю для опублікування, автор погоджується з тим, що на момент виходу в світ номера з його опублікованою статтею, індексація журналу будь-якою з баз даних та іншими ресурсами індексування світової наукової періодики може бути змінена. Редакція гарантує розміщення актуальної інформації про індексацію журналу.

 

Етичні зобов'язання авторів

Стандарти звітності

Автори статей за результатами оригінальних досліджень повинні представити точний звіт про виконану роботу, а також об’єктивно доповісти про її значущість. Покладені в основу досліджень дані мають бути чітко викладені. Стаття повинна містити достатню кількість інформації і посилання на першоджерела, що дозволить іншим використовувати роботу.

Шахрайські або завідомо неточні заяви прирівнюються до неетичної поведінки і є неприйнятними.

Оглядові статті і спеціальні публікації також повинні бути точними і об’єктивними, а редакторська «точка зору» повинна бути чітко окреслена.

Доступ до даних та їх збереження

Авторів можуть попросити надати вихідні дані для редакторського огляду. Вони повинні бути готові надати вільний доступ до таких даних, якщо це можливо, і в будь-якому разі повинні бути готові зберігати ці дані протягом розумного часу після їх публікації.

Оригінальність і плагіат

Автори повинні подавати тільки повністю оригінальні роботи, а якщо автори використовували роботи та/або вислови інших людей, вони повинні бути належним чином оформлені у вигляді цитат.

Існують різні форми плагіату, наприклад, «видання» чужої статті за власну, копіювання або перефразування значної частини чужого тексту (без зазначення авторства), присвоювання результатів досліджень, проведених іншими. Плагіат у всіх його формах розцінюється як неетична поведінка і є неприйнятним.

Множинні, повторні та конкуруючі публікації

Автор не має публікувати статтю, в якій описується по суті одне й те саме дослідження, у більш ніж одному журналі або первинній публікації. Подання ж статті до більш ніж одного журналу одночасно розцінюється як неетична поведінка і є неприйнятним.

Автор не має подавати на розгляд в інші журнали раніше опубліковані статті. Іноді публікація деяких видів статей (наприклад, рекомендації, переклади) у більш ніж одному журналі є виправданою, якщо дотримано відповідні вимоги. Автори та редактори задіяних журналів повинні дійти згоди щодо того, що вторинна публікація повинна відображати ті ж дані і таку ж їх інтерпретацію, що й первинний документ. Також у вторинній публікації має бути наведене посилання на первинну статтю.

Підтвердження джерел

Завжди потрібно правильно представляти роботи інших авторів. Автори повинні наводити посилання на публікації, що здійснили фундаментальний вплив на визначення характеру і природи представленої роботи. Інформація, отримана в приватному порядку, шляхом приватної розмови, листування або обговорення з третіми особами, не повинна використовуватися без отримання відкритого письмового дозволу від її джерела. Також інформація, отримана при наданні/отриманні конфіденційних послуг, таких як судові акти або заявки на гранти, не повинна використовуватися без письмового дозволу виконавця даних послуг.

Авторство статті

Авторство повинно бути обмежене тими особами, хто зробив значний внесок в концепцію, дизайн, виконання або інтерпретацію заявленого дослідження. Усі ті, хто зробив значний внесок, повинні бути перераховані в якості співавторів. Ті, хто брав участь в деяких істотних аспектах дослідницького проекту, повинні бути відображені в списку учасників проекту.

Автор повинен гарантувати, що імена всіх співавторів зазначено у статті, і жодної особи, що не є співавтором, до них не віднесено, що всі співавтори ознайомилися з остаточним варіантом наукової роботи і схвалили її, а також дали свою згоду на її публікацію.

Людина або тварина як об'єкт дослідження

Якщо робота/стаття пов’язана з хімічними речовинами, фізико-хімічними процесами або обладнанням, при роботі з якими існує великий ризик зазнати опромінення, або процес роботи з якими може завдати якої-небудь іншої шкоди здоров’ю людини або тварини, автор повинен чітко вказати про це в своїй роботі. Якщо робота припускає використання тварин або людини як піддослідного, автор повинен гарантувати, що робота містить твердження й докази того, що всі процедури були проведені згідно з відповідними законами та інституційними принципами, як і те, що відповідні державні комітети схвалили їх. Робота автора повинна містити заяву та підтвердження від відповідних інстанцій про згоду на експерименти з людьми. Право людини на конфіденційність завжди має бути дотримано.

 

Етичні зобов'язання рецензентів

Внесок у редакційні рішення

Експертна оцінка допомагає редактору у прийнятті редакційних рішень і шляхом співробітництва редактора і автора може допомогти автору у поліпшенні його роботи. Експертна оцінка є важливим компонентом формальної наукової комунікації і лежить в основі наукового методу. Всі вчені, які бажають внести свій вклад в яку-небудь публікацію, зобов’язані найкращим чином виконати свої обов’язки рецензента.

Оперативність

Будь-який обраний для оцінки роботи рецензент, який вважає, що його кваліфікації недостатньо для розгляду дослідження, представленого в науковій роботі, або знає, що швидкість його розгляду буде занадто низькою, повинен повідомити про це редактора та відмовитися від процесу розгляду.

Конфіденційність

Будь-який рукопис, отриманий для розгляду, повинен розглядатися як конфіденційний документ. Він не має бути показаний іншим рецензентам або обговорений з ними без отримання на це дозволу головного редактора.

Стандарти об’єктивності

Відгуки про наукові роботи повинні бути об’єктивними. Особиста критика автора недоречна. Рецензенти зобов’язані висловлювати свої погляди чітко й арґументовано.

Підтвердження джерел

Рецензенти повинні виявляти відповідні опубліковані роботи в рецензованому матеріалі, які не були процитовані авторами. Будь-які заяви, висновки чи аргументи, які вже використовувалися раніше в будь-яких публікаціях, повинні бути відповідним чином оформлені як цитати. Рецензент також зобов’язаний звертати увагу головного редактора на істотну або часткову схожість з будь-якою іншою роботою, з якою рецензент безпосередньо ознайомлений.

Розкриття інформації та конфлікт інтересів

Неопубліковані матеріали, використані у наданому рукописі, не повинні використовуватися у власних дослідженнях рецензента без письмової згоди автора. Закрита інформація або ідеї, отримані під час рецензування, повинні лишатися конфіденційними і не використовуватися для особистої вигоди. Рецензенти не повинні брати участь у розгляді та оцінці рукописів, у яких вони особисто зацікавлені.

 

Дії редакції в разі порушення засад видавничої етики

Розкриття інформації та конфлікт інтересів

Усі автори повинні розкривати у своїх роботах інформацію про будь-які фінансові та інші суттєві конфлікти інтересів, які можуть вплинути на результати дослідження або їх інтерпретацію. Усі джерела фінансової підтримки проекту повинні бути розкриті.

Прикладами можливих конфліктів інтересів, які повинні бути розкриті, слугують: інформація про роботодавця, інформаційні консультації, акціонерна власність, гонорари, платні свідчення експертів, патентні заявки/реєстрації, а також гранти та інші види фінансування. Усі потенційні конфлікти інтересів повинні бути розкриті на якомога більш ранній стадії.

Неетична поведінка

Будь-яка особа може проінформувати і надати необхідну інформацію редакційній колегії у будь-який час будь-яким зручним способом про неетичну поведінку або будь-які неправомірні дії авторів, рецензентів, членів редакційної колегії чи видавництва тощо. Надана інформація є підставою для початку розслідування.

Особливості процесу розслідування

— Головний редактор надає інформацію на засіданні редакційної колегії про скаргу, лист. Рішення про початок розслідування неетичної поведінки ухвалює редакційна колегія;

— Першочергово необхідно отримати пояснення від авторів публікації чи інших осіб, які підозрюються у неетичній поведінці;

— За відсутності достатньої інформації від звинуваченої особи, можна звернутися за місцем роботи відповідної особи;

— Під час розслідування будь-які докази повинні розглядатися як суворо конфіденційні та доступні лише тим, хто займається розслідуванням;

— Звинувачені у неетичній поведінці особи мають можливість надати відповіді та пояснення;

— Після проведення розслідування воно повинно бути класифіковане або як незначне, або серйозне.

За наявності порушення можуть бути застосовані такі заходи:

— Усне роз’яснення авторам/рецензентам чи іншим особам щодо проблеми, пов’язаної з непорозумінням або неправильним використанням етичних стандартів, правил збірника наукових праць тощо.

— Лист авторам/рецензентам чи іншим особам з роз’ясненнями, попередженнями і рекомендаціями.

— Офіційне повідомлення керівника відповідної установи або організації.

— Замітка в збірнику про дублюючі публікації, плагіат чи іншу недобросовісну практику.

— Докладна редакційна стаття про факт недобросовісної практики наукових публікацій.

— Відмовлення приймати протягом зазначеного часу матеріали від відповідальних за недобросовісну публікацію осіб або установ.

— Офіційне вилучення вже опублікованої статті зі збірника.

Суттєві помилки в опублікованих роботах

Якщо автор виявляє суттєву помилку або неточність у своїй опублікованій роботі, він зобов’язаний негайно повідомити про це редактора або видавця журналу та надати їм допомогу в усуненні або виправленні помилки. Якщо редактор або видавець дізнається від третьої особи, що опублікована робота містить суттєві помилки, автор зобов’язаний негайно прибрати або виправити їх, або ж надати редакції докази про правильність вихідної статті.

Політика відкликання публікації

Процедуру відкликання здійснюють у випадках порушення авторських прав, плагіату, множинних публікацій, сфальсифікованого авторства, фальсифікації та шахрайського використання результатів досліджень та інших суттєвих проступків.

У разі проведення процедури відкликання статті:

— інформація про це публікується у найближчому випуску збірника наукових праць в електронному і друкованому варіанті;

— в електронному варіанті замітки щодо відкликання статті містяться за посиланням на оригінальну статтю;

— в електронній версії оригінальної статті є посилання на замітку про відкликання, де чітко вказано, що стаття була відкликана;

— оригінальна стаття зберігається без змін, за винятком інформаційного знака на PDF-документі, який вказує на кожній сторінці, що вона «відкликана».

У крайньому разі, якщо стаття порушує юридичні права інших осіб, є чи може бути предметом судового розгляду або матеріали, які у ній наведені, можуть мати серйозні ризики для здоров’я, то стаття може бути видалена. У цих обставинах метадані (назва статті і автори) будуть збережені, а текст буде замінено на екран, на якому буде вказано, що стаття була видалена з юридичних причин.

Участь та співпраця в розслідуванні

При поданні етичної скарги щодо наданого рукопису або опублікованої статті головний редактор повинен вживати розумних відповідних заходів.

Такі заходи зазвичай містять контакт з автором рукопису або статті та належний розгляд відповідної скарги або претензії, проте також може знадобитися звернення до відповідних установ та дослідницьких організацій. Якщо скарга підтримується, слід опублікувати відповідні виправлення, спростування або вибачення. Кожне повідомлення про факт неетичної поведінки слід розглядати, навіть якщо воно надійшло через роки після опублікування.