DOI: https://doi.org/10.20535/2077-7264.2(20).2008.60497

До історії видавничої справи і друкарства у контексті цензурних обмежень

Валентин Петрович Шерстюк

Анотація


Розглянуто деякі питання розвитку регламентації видавничої діяльності, введення цензури і її законодавчого забезпечення, впливи на продуктивність видавничо-друкарської сфери. Детальніше розглянуто обставини і причини введення жорстокої цензури в Російській імперії і згубного впливу заборон на розвиток української друкарського справи.


Ключові слова


видавнича діяльність; цензура; законодавче забезпечення; продуктивність; українська друкарська справа

Повний текст:

PDF

Посилання


Pierre de Mare. History of Print // Printing World. — 1977. — Vol. 256. — No. 3. — p. 40. — No. 4. — p. 43. — No. 6. — p. 154. — No. 7. — p. 38.

V. Novomirova. Kto pridumal Shekspira? — Kiev: Izdatel' T. Kvasova. — 2003. — 288 s.

T. Chornous, K. Sotnyk, T. Zhurylo. Khto drukuvav pershi vydannia p’ies V. Shekspira? V kn. : Drukarstvo molode. Dopovidi p’iatoi mizhnarodnoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii studentiv i aspirantiv. — Kyiv, NTUU «KPI»—VPI, 2003. — S. 169—171.

A. Bahlai. Ranni drukovani knyzhky vidkryvaiut istoriiu — khto zakhovavsia za im’iam «Shekspir — toi, khto striasaie spysom?» (Pro shcho svidchyt posmertne vydannia povnoho zibrannia p’ies Viliama Shekspira?). V. kn.: Drukarstvo molode. Dopovidi shostoi mizhnarodnoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii studentiv i aspirantiv. — Kyiv, NTUU «KPI»—VPI, 2006. — S. 41—42.

Bol'shaja Sovetskaja Jenciklopedija, 3-e izd. — Moskva, 1977. — t. 15. — S. 123—124.

V. Sherstiuk. Zakon nepropashchoi syly // Drukarstvo. — 1995. — № 1—2. — S. 8—9.

M. Tymoshyk. Istoriia vydavnychoi spravy. — Kyiv: Naukovo-vydavnychyi Tsentr «Nasha kultura i nauka», 2003. — 496 s.

Ukrainske pytannia. — Kyiv: Vydavnytstvo imeni Oleny Te lihy, 1997. — 250 s.

M. Tymoshyk. Pro ukrainske pytannia z bolem i nadiieiu. V kn..: «Ukrainske pytannia». — Kyiv: Vydavnytstvo imeni Oleny Te lihy, 1997. — S. 9—32.

Kodausha Encyclopedia of Japan, 1983. — No. 6. — p. 246—249.

P. Shtepa. Moskovstvo, yoho pokhodzhennia, zmist, forma i istorychna tiahlist. — Drohobych: Vyd. f. «Vidrodzhennia», 1996. — 337 s.

V. Sherstiuk. I na Reini, i na Maini // Drukarstvo. — 2006. — № 6.

O. Matsiuk. Chy bulo knyhodrukuvannia na Ukraini do Ivana Fedorova // Arkhivy Ukrainy. — 1968. — № 2. — S. 3—14.

Ia. Zapasko, O. Matsiuk, V. Stasenko. Pochatky ukrainskoho drukarstva. — Lviv: Tsentr Yevropy, 2000.

O. Matsiuk. Shche pro pochatky knyhodrukuvannia na Ukraini // Arkhivy Ukrainy. — 1971. — № 3. — S. 26—32.

I. Ohiienko. Istoriia ukrainskoho drukarstva. — Kyiv: Lybid, 1994. — 448 s.

Entsyklopediia ukrainoznavstva. — Lviv: NTSh. — t. 9. — s. 3518. EU, Zahalna chastyna. — Kyiv: Instytut Ukrainskoi arkheohrafii NAN Ukrainy, 1995. — S. 970—972.

O. M. Oros. Hrushivskyi monastyr i pochatky kyrylychnoho slov’ianskoho knyhodrukuvannia. — Uzhhorod: Zakarpattia, 2001. — S. 5—161.

O. Oros. Tekhniko-khudozhni osoblyvosti pochatkiv ukrainskoho knyhodrukuvannia // Drukarstvo. — 2003. — № 4(51). — S. 82—87.

Bol'shaja Sovetskaja Jenciklopedija, 3-e izd. — Moskva, 1977. — S. 469.

Ukrainska Radianska Entsyklopediia. — Kyiv, 1964. — t. 15. — S. 302.

M. Kondratovych. Ystoriia Podkarpatskoi Rusy dlia naroda. — Uzhhorod: Knyhopechatnia Aktsiinoho Tov. «Unio», 1924. — 118 s.

V. Sherstiuk. Diialnist Ivana Fedorova v konteksti tysiacholittia litopysannia ta knyzhkovoi spravy. Naukovi Pratsi Natsionalnoi Biblioteky Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho. — Kyiv, 2000. — vyp. 4. — S. 190—193.

R. Kis. Final tretoho Rymu (rosiiska ideia na zlami tysiacholit). — Lviv: Instytut narodoznavstva NAN Ukrainy. — 1998. — 746 s.

M. Demkovych-Dobrianskyi. Ukraina i Rosiia. — Lviv-Krakiv-Paryzh: Vydavnycha Spilka «Prosvita». — 1993. — 206 s.

D. Blazheiovskyi. Try ukrainski tserkovni unii. — Lviv. — 1997. — 68 s.

V. Sherstiuk. Zolotoho viku vydannia // Drukarstvo. — 1995. — № 1—2. — S. 8—9.

V. Bilinskyi. Kraina Moksel — Moskoviia. Knyha 1. — Kyiv: KYT. — 2008. — 416 s.

Bol'shaja Sovetskaja Jenciklopedija. Izd. 3-e. — Moskva, 1969—1978. — t. 15. — S. 84.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Pierre de Mare. History of Print // Printing World. — 1977. — Vol. 256. — No. 3. — p. 40. — No. 4. — p. 43. — No. 6. — p. 154. — No. 7. — p. 38.

2. В. Новомирова. Кто придумал Шекспира? — Киев: Издатель Т. Квасова. — 2003. — 288 с.

3. Т. Чорноус, К. Сотник, Т. Журило. Хто друкував перші видання п’єс В. Шекспіра? В кн. : Друкарство молоде. Доповіді п’ятої міжнародної науково-технічної конференції студентів і аспірантів. — Київ, НТУУ «КПІ»—ВПІ, 2003. — С. 169—171.

4. А. Баглай. Ранні друковані книжки відкривають історію — хто заховався за ім’ям «Шекспір — той, хто стрясає списом?» (Про що свідчить посмертне видання повного зібрання п’єс Вільяма Шекспіра?). В. кн.: Друкарство молоде. Доповіді шостої міжнародної науково-технічної конференції студентів і аспірантів. — Київ, НТУУ «КПІ»—ВПІ, 2006. — С. 41—42.

5. Большая Советская Энциклопедия, 3-е изд. — Москва, 1977. — т. 15. — С. 123—124.

6. В. Шерстюк. Закон непропащої сили // Друкарство. — 1995. — № 1—2. — С. 8—9.

7. М. Тимошик. Історія видавничої справи. — Київ: Науково-видавничий Центр «Наша культура і наука», 2003. — 496 с.

8. Українське питання. — Київ: Видавництво імені Олени Те ліги, 1997. — 250 с.

9. М. Тимошик. Про українське питання з болем і надією. В кн..: «Українське питання». — Київ: Видавництво імені Олени Те ліги, 1997. — С. 9—32.

10. Kodausha Encyclopedia of Japan, 1983. — No. 6. — p. 246—249.

11. П. Штепа. Московство, його походження, зміст, форма й історична тяглість. — Дрогобич: Вид. ф. «Відродження», 1996. — 337 с.

12. В. Шерстюк. І на Рейні, і на Майні // Друкарство. — 2006. — № 6.

13. О. Мацюк. Чи було книгодрукування на Україні до Івана Федорова // Архіви України. — 1968. — № 2. — С. 3—14.

14. Я. Запаско, О. Мацюк, В. Стасенко. Початки українського друкарства. — Львів: Центр Європи, 2000.

15. О. Мацюк. Ще про початки книгодрукування на Україні // Архіви України. — 1971. — № 3. — С. 26—32.

16. І. Огієнко. Історія українського друкарства. — Київ: Либідь, 1994. — 448 с.

17. Енциклопедія українознавства. — Львів: НТШ. — т. 9. — с. 3518. ЕУ, Загальна частина. — Київ: Інститут Української археографії НАН України, 1995. — С. 970—972.

18. О. М. Орос. Грушівський монастир і початки кириличного слов’янського книгодрукування. — Ужгород: Закарпаття, 2001. — С. 5—161.

19. О. Орос. Техніко-художні особливості початків українського книгодрукування // Друкарство. — 2003. — № 4(51). — С. 82—87.

20. Большая Советская Энциклопедия, 3-е изд. — Москва, 1977. — С. 469.

21. Українська Радянська Енциклопедія. — Київ, 1964. — т. 15. — С. 302.

22. М. Кондратович. Исторія Подкарпатскоі Руси для народа. — Ужгород: Книгопечатня Акційного Тов. «Уніо», 1924. — 118 с.

23. В. Шерстюк. Діяльність Івана Федорова в контексті тисячоліття літописання та книжкової справи. Наукові Праці Національної Бібліотеки України імені В. І. Вернадського. — Київ, 2000. — вип. 4. — С. 190—193.

24. Р. Кісь. Фінал третього Риму (російська ідея на зламі тисячоліть). — Львів: Інститут народознавства НАН України. — 1998. — 746 с.

25. М. Демкович-Добрянський. Україна і Росія. — Львів-Краків-Париж: Видавнича Спілка «Просвіта». — 1993. — 206 с.

26. Д. Блажейовський. Три українські церковні унії. — Львів. — 1997. — 68 с.

27. В. Шерстюк. Золотого віку видання // Друкарство. — 1995. — № 1—2. — С. 8—9.

28. В. Білінський. Країна Моксель — Московія. Книга 1. — Київ: КИТ. — 2008. — 416 с.

29. Большая Советская Энциклопедия. Изд. 3-е. — Москва, 1969—1978. — т. 15. — С. 84.Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM


 Ліцензія Creative Commons

follow me on facebook

© ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського