DOI: https://doi.org/10.20535/2077-7264.1-2(23-24).2009.58466

Оцінка рівня конкурентоспроможності підприємства: теоретичний та практичний аспекти

В. М. Котвіцький

Анотація


Обґрунтовано необхідність ідентифікації рівня конкурентоспроможності підприємства, проаналізовано існуючі методики та представлені їх основні недоліки. Подані рекомендації щодо вибору методики оцінки конкурентоспроможності підприємства. Визначено конкурентні позиції станом на 2008 рік таких поліграфічних підприємств: ДВ «Преса України», ВАТ «Видавництво "Київська правда"» та ЗАТ «Видавництво „Киевские ведомости”».

Ключові слова


конкурентоспроможність підприємства; теоретичний та практичний аспекти; поліграфічне підприємство; видавництво

Повний текст:

PDF

Посилання


Bidnyk N. B. Matematychni metody optymizatsii konkurentospromozhnosti pidpryiemstva: avtoref. dys... kand. ekon. nauk: 08.00.11 / Lvivskyi natsionalnyi un-t im. Ivana Franka. — L., 2007. — 20 s.

Drahan O. I. Upravlinnia konkurentospromozhnistiu pidpryiemstv: teoretychni aspekty. / Drahan Olena Ivanivna; M-vo kultury i turyzmu Ukrainy, Derzh. akad. ker. kadriv kultury i mystetstv. — K., 2006. — 143 s.: il., tabl. — ISBN 966-8683-73-0.

Kobyliatskyi L. S. Upravlinnia konkurentospromozhnistiu: [Navch. posib. dlia stud. vyshch. navch. zakl., yaki navchaiutsia za osvit.-prof. prohr. mahistra zi spets. «Mizhnar. ekonomika», «Menedzhment zovnishnoekon. diialn.»] — K.: Zovnishnia torhivlia, 2003. — 302 s.: tabl. — ISBN 966-8517.

Ivanov Ju. B., Tishhenko A. N., Drobit'ko N. A., Abramova O. S. Konkurentosposobnost' predprijatija: ocenka, diagnostika, strategija. — H.: HNJeU, 2004. — 255 s.: ris., tabl. — Bibliogr.: S. 243—253. — ISBN 966-676-092-4.

Retov V. E. Upravlenie konkurentosposobnost'ju / Retov V. E., Vel'gosh N. Z. — Simferopol': Tavrija, 2005. — 198 s.: il., tabl. — ISBN 966-572-917-9.

Balabanova L. V., Kholod V. V. Marketynhove upravlinnia konkurentospromozhnistiu pidpryiemstv: stratehichnyi pidkhid / Donetskyi derzh. un-t ekonomiky i torhivli im. M. Tuhan-Baranovskoho. — Donetsk: DonDUET, 2006. — 294 s.: tabl. — (Shkola marketynhovoho menedzhmentu). — Bibliohr.: S. 273—285. — ISBN 966-385-014-0.

Pavlova V. A. Konkurentospromozhnist pidpryiemstva: otsinky ta stratehiia zabezpechennia / Dnipropetrovskyi un-t ekonomiky ta prava. — D.: Vydavnytstvo DUEP, 2006. — 276 s.: rys., tabl. — Bibliohr.: S. 231—252. — ISBN 966-7479-94-3.

Savchuk S. I. Osnovy teorii konkurentosposobnosti: [monografija] / NAN Ukrainy; Institut problem rynka i jekonomiko-jekologicheskih issledovanij. — Mariupol': Renata, 2007. — 520 s. — Bibliogr.: S. 506—519. — ISBN 978-966-7329-94-5.

Sumets O. M., Somova O. Ie., Pielikhov Ie. F. Otsinka konkurentospromozhnosti suchasnoho promyslovoho pidpryiemstva: navch.-prakt. posibnyk — K.: Profesional, 2007. — 206 s.: tabl. — Bibliohr.: S. 202—206. — ISBN 966-370-050-5.

V. A. Moshnov. Kompleksnaja ocenka konkurentosposobnosti predprijatija. [Elektronnyi resurs]. — Sposib dostupu: http://www.cfin.ru/management/strategy/estimate_competitiveness.shtml.

Tarnavska N. P. Upravlinnia konkurentospromozhnistiu pidpryiemstv: teoriia, metodolohiia, praktyka / N. P. Tarnavska. — T.: Ekon. dumka, 2008. — 568 s.: il., tabl.ISBN 978-966-654-225-3.

Burkinskij B. V., Lazareva E. V., Ageeva I. N., Brykalina S. V., Lysjuk V. M. Konkurentosposobnost' produkcii i predprijatija / Institut problem rynka i jekonomiko-jekologicheskih issledovanij NAN Ukrainy / B. V. Burkinskij (nauch. red.). — O.: IPRJeJeI NAN Ukrainy, 2002. — 131 s.: ris., tabl. — Bibliogr.: S. 106—114. — ISBN 966-02-2593-8.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бідник Н. Б. Математичні методи оптимізації конкурентоспроможності підприємства: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.11 / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2007. — 20 с.

2. Драган О. І. Управління конкурентоспроможністю підприємств: теоретичні аспекти. / Драган Олена Іванівна; М-во культури і туризму України, Держ. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. — К., 2006. — 143 с.: іл., табл. — ISBN 966-8683-73-0.

3. Кобиляцький Л. С. Управління конкурентоспроможністю: [Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за освіт.-проф. прогр. магістра зі спец. «Міжнар. економіка», «Менеджмент зовнішньоекон. діяльн.»] — К.: Зовнішня торгівля, 2003. — 302 с.: табл. — ISBN 966-8517.

4. Иванов Ю. Б., Тищенко А. Н., Дробитько Н. А., Абрамова О. С. Конкурентоспособность предприятия: оценка, диагностика, стратегия. — Х.: ХНЭУ, 2004. — 255 с.: рис., табл. — Библиогр.: С. 243—253. — ISBN 966-676-092-4.

5. Ретов В. Е. Управление конкурентоспособностью / Ретов В. Е., Вельгош Н. З. — Симферополь: Таврия, 2005. — 198 с.: ил., табл. — ISBN 966-572-917-9.

6. Балабанова Л. В., Холод В. В. Маркетингове управління конкурентоспроможністю підприємств: стратегічний підхід / Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. — Донецьк: ДонДУЕТ, 2006. — 294 с.: табл. — (Школа маркетингового менеджменту). — Бібліогр.: С. 273—285. — ISBN 966-385-014-0.

7. Павлова В. А. Конкурентоспроможність підприємства: оцінки та стратегія забезпечення / Дніпропетровський ун-т економіки та права. — Д.: Видавництво ДУЕП, 2006. — 276 с.: рис., табл. — Бібліогр.: С. 231—252. — ISBN 966-7479-94-3.

8. Савчук С. И. Основы теории конкурентоспособности: [монография] / НАН Украины; Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований. — Мариуполь: Рената, 2007. — 520 с. — Библиогр.: С. 506—519. — ISBN 978-966-7329-94-5.

9. Сумець О. М., Сомова О. Є., Пєліхов Є. Ф. Оцінка конкурентоспроможності сучасного промислового підприємства: навч.-практ. посібник — К.: Професіонал, 2007. — 206 с.: табл. — Бібліогр.: С. 202—206. — ISBN 966-370-050-5.

10. В. А. Мошнов. Комплексная оценка конкурентоспособности предприятия. [Електронний ресурс]. — Спосіб доступу: http://www.cfin.ru/management/strategy/estimate_competitiveness.shtml.

11. Тарнавська Н. П. Управління конкурентоспроможністю підприємств: теорія, методологія, практика / Н. П. Тарнавська. — Т.: Екон. думка, 2008. — 568 с.: іл., табл.ISBN 978-966-654-225-3.

12. Буркинский Б. В., Лазарева Е. В., Агеева И. Н., Брыкалина С. В., Лысюк В. М. Конкурентоспособность продукции и предприятия / Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины / Б. В. Буркинский (науч. ред.). — О.: ИПРЭЭИ НАН Украины, 2002. — 131 с.: рис., табл. — Библиогр.: С. 106—114. — ISBN 966-02-2593-8.Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM


 Ліцензія Creative Commons

follow me on facebook

© ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського