DOI: https://doi.org/10.20535/2077-7264.2(28).2010.56750

Підготовка навчальних видань у НТУУ «Київський політехнічний інститут»

І. О. Мікульонок

Анотація


Підвищена увага, що приділяється якості навчальної літератури, потребує поетапного контролю під час підготовки навчальних праць. Основні методи, що використовуються в НТУУ «КПІ» для контролю якості навчальної та навчально-методичної літератури, а також деякі підсумки роботи експертної ради з навчальних видань наведені в даній праці.


Ключові слова


навчальне видання; НТУУ «КПІ»; контроль якості; навчально-методична література; експертна рада

Повний текст:

PDF

Посилання


Zimina O. V. Pechatnye i jelektronnye izdanija v sovremennom vysshem obrazovanii: teorija, metodika, praktika / O. V. Zimina. — M. : Izd-vo MJeI, 2003. — 336 s.

Tjurina L. G. Metodologija proektirovanija uchebnoj knigi dlja professional'nogo obrazovanija: kognitivnyj, informacionnyj i sistemnyj podhody: monografija / L. G. Tjurina. — M. : Moskovskij gos. un-t pechati, 2007. — 200 s.

Il'ina L. G. Koncepcii podgotovki jelektronnyh uchebnyh izdanij / L. G. Il'ina // Tehnologіja і tehnіka drukarstva. — 2008. — № 2. — S. 126—130.

Mikulonok I. O. Dosvid pidhotovky navchalnoi literatury v NTUU «KPI» / I. O. Mikulonok // Vseukr. nauk.-prakt. konf. «Problemy zabezpechennia yakosti vyshchoi osvity Ukrainy v umovakh intehratsii do Bolonskoho protsesu», (16—18 hrud. 2009): tezy dop. — K. : KNU im. Tarasa Shevchenka, 2009. — S. 113—115.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Зимина О. В. Печатные и электронные издания в современном высшем образовании: теория, методика, практика / О. В. Зимина. — М. : Изд-во МЭИ, 2003. — 336 с.

2. Тюрина Л. Г. Методология проектирования учебной книги для профессионального образования: когнитивный, информационный и системный подходы: монография / Л. Г. Тюрина. — М. : Московский гос. ун-т печати, 2007. — 200 с.

3. Ильина Л. Г. Концепции подготовки электронных учебных изданий / Л. Г. Ильина // Технологія і техніка друкарства. — 2008. — № 2. — С. 126—130.

4. Мікульонок І. О. Досвід підготовки навчальної літератури в НТУУ «КПІ» / І. О. Мікульонок // Всеукр. наук.-практ. конф. «Проблеми забезпечення якості вищої освіти України в умовах інтеграції до Болонського процесу», (16—18 груд. 2009): тези доп. — К. : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2009. — С. 113—115.Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM


 Ліцензія Creative Commons

follow me on facebook

© ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського