Математична модель алгоритму привідного верстання газетної публікації

Всеволод Миколайович Сеньківський, І. В. Гілета

Анотація


Обґрунтовано доцільність автоматизації верстання газетного видання. Визначено засоби привідної верстки публікації газетної полоси, спосіб та послідовність їх застосування.


Ключові слова


математична модель; привідна верстка; газетна полоса; автоматизоване макетування

Повний текст:

PDF

Посилання


Havenko S. F. Tekhnolohiia hazetno-zhurnalnoho vyrobnytstva. Ch. 1. Tekhnolohiia hazetnoho vyrobnytstva : navch. posib. / S. F. Havenko, Z. M. Selmenska, L. I. Kulik, I. M. Nazar. – Lviv : UAD, 2009. – 304 s.

Galkin S. I. Tehnika i tehnologija SMI. Hudozhestvennoe konstruirovanie gazety i zhurnala / S. I. Galkin. – M. : Aspend-Press, 2003. – 232 s.

Durniak B. V. Systemnyi analiz ta optymizatsiia knyzhkovykh vydan : Monohrafiia / B. V. Durniak, I. V. Pikh, V. M. Senkivskyi. – Lviv : Ukrainska akademiia drukarstva, 2006. – 197 s.

Sen'kovskij V. N. Avtomatizacija fotonabornyh processov / V. N. Sen'kovskij. – L'vov : Vishha shk. Izdatel'stvo pri L'vov. un-te. 1987. – 140 s.

Haluzevyi standart Ukrainy (HSTU 29.3-2000). Hazety. Polihrafichne vykonannia [Tekst]: Zahalni tekhnichni vymohy. K., 2000.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Гавенко С. Ф. Технологія газетно-журнального виробництва. Ч. 1. Технологія газетного виробництва : навч. посіб. / С. Ф. Гавенко, З. М. Сельменська, Л. Й. Кулік, І. М. Назар. – Львів : УАД, 2009. – 304 с.

2. Галкин С. И. Техника и технология СМИ. Художественное конструирование газеты и журнала / С. И. Галкин. – М. : Аспенд-Пресс, 2003. – 232 с.

3. Дурняк Б. В. Системний аналіз та оптимізація книжкових видань : Монографія / Б. В. Дурняк, І. В. Піх, В. М. Сеньківський. – Львів : Українська академія друкарства, 2006. – 197 с.

4. Сеньковский В. Н. Автоматизация фотонаборных процессов / В. Н. Сеньковский. – Львов : Вища шк. Издательство при Львов. ун-те. 1987. – 140 с.

5. Галузевий стандарт України (ГСТУ 29.3-2000). Газети. Поліграфічне виконання [Текст]: Загальні технічні вимоги. К., 2000.

DOI: https://doi.org/10.20535/2077-7264.1(35).2012.32587

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


 Ліцензія Creative Commons

follow me on facebook

© ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського