DOI: https://doi.org/10.20535/2077-7264.3(57).2017.102204

Деякі структурні, економічні та екологічні аспекти переробки біорозкладальних полімерів

Андрій Сергійович Морозов

Анотація


Досліджено особливості переробки та утилізації полімерних паковань та їх вплив на навколишнє середовище. Висвітлено сучасні способи та методи вирішення проблеми утилізації полімерних паковань в Україні та світі з урахуванням економічних та екологічних аспектів та їх подальший розвиток.

Аналіз наведених класифікацій показує, що протягом наступних десяти років очікується продовження швидкого зростання глобального ринку пластикових матеріалів, що спостерігається протягом останніх 50 років.

Утилізація полімерних паковань — питання, що стоїть дуже гостро, саме тому біодеградуючі матеріали — найбільш перспективний на сьогодні напрям досліджень. Адже уведення різних добавок, що модифікуються у полімери може помітно збільшити або зменшити їх здатність до біорозкладання. Так складноефірні пластифікатори, як правило, підвищують біоруйнування ПВХ. Однак погана дифузія добре біорозкладного пластифікатора (дибутилфталат) для поверхні полімеру призводить врешті-решт до поганого біоруйнування ПВХ. Здатність полімерів розкладатися й засвоюватися мікроорганізмами залежить від ряду їх структурних характеристик: відповідна хімічна будова, відповідна фізична структура, менша молекулярна маса, більша водопоглинаюча здатність полімеру, відсутність сіткових зв’язків у полімері.

З екологічної точки зору проаналізовано застосування природних речовин для введення в структуру полімерного паковання з метою його подальшого розкладання без шкоди для навколишнього середовища.

Властивості біодеградуючих матеріалів постійно вдосконалюються, обсяги виробництва зростають, а тому ціни на сировину повинні поступово знижуватись, що призведе до утилізації більшого відсотку полімерів, ніж зараз.


Ключові слова


полімерне паковання; біодеградуючі добавки; мульчування; біоруйнівні полімери; пластичні маси; оксо-добавки; розщеплення; мікроорганізми

Повний текст:

PDF

Посилання


Morozov, A. S. & Kolesnyk, Iu. M. (2010). Metodolohichni ta ekoloho-ekonomichni aspekty isnuvannia tekhnolohichnykh system utylizatsii vidkhodiv, zokrema polihrafichnykh [Methological, ecological and economical aspects of the existence technological systems utilization wastе, in particular of printing-trades]. Journal of Tekhnolohiia i tekhnika drukarstva — Technology and Technique of Typography, 4, 169–181. Retrieved from http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/55767 [in Ukrainian].

Vlasov, S. V. & Ol’khov, V. V. (2006). Biorazlagaemye polimernye materialy [Biodegradable polymeric materials] Journal of Polimernye materialy, 7, 23–26 [in Russian].

Fomin, V. A. (2001). Biorazlagaemye polimery, sostoyanie i perspektivy ispol’zovaniya [Biodegradable polymers, condition and prospects of use]. Dzerzhinsk: FGUP ‘NII Polimerov’, 42 [in Russian].

Morozov, A. S. (2011). Protsesy vidkhodoutvorennia v tarno-pakuvalnykh materialakh ta mekhanizmy yikh realizatsii [Process of wasteformation on the container-packing and mechanism of their realization]. Journal of Tekhnolohiia i tekhnika drukarstva — Technology and Technique of Typography, 2(32), 28–34. Retrieved from http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/52769 [in Ukrainian].

Korotka, V. O. (2012). Analiz suchasnykh tendentsii vyhotovlennia pakovan z biodehraduiuchykh polimernykh materialiv [An analysis of modern trends in packaging of biodegradable polymeric materials]. Lviv: Ukrainska akademiia drukarstva, 7 [in Ukrainian].

Polumbryk, M. O. (2010). Polimerni materialy, shcho rozkladaiutsia biolohichnym shliakhom [Biodegradable polymer materials]. Kyiv, 149 [in Ukrainian].

Khokhlova, R. A. & Mokretsova, K. O. (2011). Tendentsii u rozvytku plivkovykh materialiv, shcho biorozkladaiutsia dlia zadrukovuvannia ta vyhotovlennia pakovan [Tendencies in development of film materials, which biodegradable, for printing and manufacturing of packaging]. Journal of Tekhnolohiia i tekhnika drukarstva — Technology and Technique of Typography, 2(32), 88–93. Retrieved from http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/52796 [in Ukrainian].

Klinkov, A. S., Belyaev, P. S. & Sokolov, M. V. (2005). Utilizatsiya i vtorichnaya pererabotka polimernykh materialov. Uchebnoe posobie [Recycling and recycling of polymer materials. Textbook]. Tambov: Gos. universitet, 80 [in Russian].

Shibirin, E.V., Fedoryak, O. D. & Zamotaev, P. V. (2010). Tendentsii razvitiya mirovogo rynka biorazlagaemykh polimerov [Trends in the world market of biodegradable polymers]. Journal of Upakovka, 2, 18–23 [in Russian].

Zamotaev, P. V. (2003). Biorazlagaemye polimernye upakovochnye materialy [Biodegradable polymer packaging materials]. Journal of Upakovka, 16 [in Russian].

Kuz’mich, V. V., Pochanin, Yu. S. & Karpunin, I. I. (2010). Biorazlagaemye upakovochnye materialy na osnove mestnykh dobavok rastitelєnogo proiskhozhdeniya. Materialy i oborudovanie resursosberegayushchikh tekhnologiy v mashinostroenii [Biodegradable packaging materials based on local vegetable additives. Materials and equipment of resource-saving technologies in machine building]. Minsk: BNTU [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Морозов А. С. Методологічні та еколого-економічні аспекти існування технологічних систем утилізації відходів, зокрема поліграфічних / А. С. Морозов, Ю. М. Колесник // Технологія і техніка друкарства. 2010. № 4. С. 169–181. Режим доступу: http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/55767.

2. Власов С. В. Биоразлагаемые полимерные материалы / С. В. Власов, В. В. Ольхов // Полимерные материалы. 2006. № 7. С. 23–26.

3. Фомин В. А. Биоразлагаемые полимеры, состояние и перспективы использования / В. А. Фомин. Дзержинск: ФГУП «НИИ Полимеров». 2001. С. 42.

4. Морозов А. С. Процеси відходоутворення в тарно-пакувальних матеріалах та механізми їх реалізації / А. С. Морозов // Технологія і техніка друкарства. 2011. № 2(32). С. 28–34. Режим доступу: http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/52769.

5. Коротка В. О. Аналіз сучасних тенденцій виготовлення паковань з біодеградуючих полімерних матеріалів / В. О. Коротка. Львів: Українська академія друкарства, 2012. С. 7.

6. Полумбрик М. О. Полімерні матеріали, що розкладаються біологічним шляхом / М. О. Полумбрик. Київ. 2010. 149 с.

7. Р. А. Хохлова. Тенденції у розвитку плівкових матеріалів, що біорозкладаються для задруковування та виготовлення паковань / Р. А. Хохлова, К. О. Мокрецова // Технологія і техніка друкарства. 2011. 2(32). С. 88–93. Режим доступу: http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/52796.

8. Клинков А. С. Утилизация и вторичная переработка полимерных материалов. Учебное пособие / А. С. Клинков, П. С. Беляев, М. В. Соколов. Тамбов: Гос. университет. 2005. 80 с.

9. Шибирин Е. В. Тенденции развития мирового рынка биоразлагаемых полимеров / Е. В. Шибирин, О. Д. Федоряк, П. В. Замотаев // Упаковка. 2010. № 2. С. 18–23.

10. Замотаев П. В. Биоразлагаемые полимерные упаковочные материалы / П. В. Замотаев // Упаковка. 2003. С. 16.

11. Кузьмич В. В. Биоразлагаемые упаковочные материалы на основе местных добавок растительного происхождения. Материалы и оборудование ресурсосберегающих технологий в машиностроении / В. В. Кузьмич, Ю. С. Почанин, И. И. Карпунин. Минск: БНТУ. 2010.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM


 Ліцензія Creative Commons

follow me on facebook

© ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського