Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Технологія і техніка друкарства?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

Перелік бібліографічних джерел наводиться мовою оригіналу відповідно ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 та оформлюється відповідно до вимог ВАК України (див. Бюлетень ВАК України. — 2008. — № 3. — С. 9—13).

Приклади оформлення типових посилань на бібліографічні джерела:

1. Український тлумачний словник видавничо-поліграфічної справи. Довідкове видання / Укладачі : П. О. Киричок, О. М. Величко, С. Ф. Гавенко, О. В. Зоренко, Т. Ю. Киричок, Т. В. Розум. — Київ : НТУУ «КПІ», 2010. — 896 с.

2. Процессы офсетной печати. Технологические инструкции. — М. : ВНИИ Полиграфии, 1998.

3. ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення. — Київ : Держстандарт України, 1995.

4. Величко О. М. Відтворення тонового градієнта засобами репродукування : монографія / Олена Величко, Ярослав Зоренко, Василь Скиба / За заг. ред. д.т.н., проф. О. М. Величко. — К. : ВПЦ «Київський університет», 2011. — 240 с.

5. Киппхан Г. Энциклопедия по печатным средствам информации / Г. Киппхан. — М. : МГУП, 2002. — 1246 с.

6. Кириченко І. Журнальне виробництво : історія / І. Кириченко // Друкарство. — 2005. — № 4. — С. 14–17.

7. Качество управления и качество продукции [Електронний ресурс] / А. Балашов. — Режим доступу : http://standard.ru/articles/articles.html.

8. Пат. 66582А Україна. Спосіб експлуатації гумотканинного полотнища офсетного декеля / Величко О. М., Зоренко О. В., Розум О. Ф.; опубл. 17.05.2004, Бюлетень № 5.

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 1. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 2. Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, RTF.
 3. Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL кольором тексту без підкреслень.
 4. Текст набраний у текстовому редакторі Word for Windows для аркуша паперу форматом 210х297 мм (А4)  шрифтом Times New Roman кегель 14 через півтора інтервала. Поля, см: ліве — 3; праве — 1,5; верхнє — 2; нижнє — 2,5. Задавати по одному міжстрочному пробілу між групами тексту: УДК, прізвище авторів, назва статті, анотації, текст, таблиці, підрисуночні підписи. Обсяг матеріалів для публікації не повинен перевищувати восьми друкованих сторінок.

  Текст зі специфічними символами, лігатурою або, наприклад, німецькою, польською чи чеською мовами, слід подавати у файлі .doc разом з PS-файлом цього специфічного шрифту для наступного його використання при підготовці верстки видання.

  Рисунки слід подавати у вигляді окремих файлів у форматах TIFF, EPS, cdr (Adobe Illustrator, Photoshop, Corel Draw). Не приймаються рисунки, виконані у пакетах Excel, Paintbrush, Visio. Не рекомендовано надавати різноманітного кольору у графічному матеріалі, виконаному у вигляді стовпчиків, кривих, діаграм.

  Для набору формул використовувати редактор формул Equation 5.0, шрифт Times New Roman кегель 14 і компонувати їх так, щоб вони розміщувалися на формат колонки смуги набору збірника.

 5. Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 6. Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.
 7. Для авторів НТУУ "КПІ ім. І. Сікорського" необхідно подавати разом зі статтею Експертний висновок (форма документу для авторів ВПІ НТУУ "КПІ ім. І. Сікорського").
 

Положення про авторські права

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.