DOI: https://doi.org/10.20535/2077-7264.4(54).2016.99450

Маркетингові дослідження виготовлення сувенірних паковань

Іванна Іванівна Конюхова, Раїса Володимирівна Рибка

Анотація


В статті наведено результати проведення аналітичного та маркетингового дослідження виготовлення сувенірних паковань з картону, визначення потреб та побажань споживачів щодо оформлення паковань за розробленою анкетою та проведеними соціологічними опитуваннями.

Опитувальник складався з 10 питань, в кожному з яких було чотири варіанти відповідей. Також важливою інформацією для подальших статистичних розрахунків були вік, стать та працевлаштованість респондентів. Загальна кількість опитаних — 135 осіб.

При обробці результатів використані різноманітні методи математико-статистичного опрацювання емпіричних даних за допомогою комп’ютерної програми STATISTICA. Використано методи порівняльного аналізу за t-критерієм Стьюдента, однофакторного дисперсійного аналізу (аналіз варіацій та тест Шеффе), кореляційного аналізу (лінійна кореляція за Пірсоном), таблиці частот при рівні ймовірності р < 0,05.

Згідно з результатами досліджень переважна більшість респондентів при виборі паковання звертають увагу на оригінальне паковання. Прослідковується тенденція до зберігання паковання, яке сподобалась. Також більшість досліджуваних вважають, що сувенірне паковання впливає на статус того, хто дарує. Щодо кольору, то респонденти приблизно розділились на дві групи: ті, хто обирають колір паковання при можливості та ті, що вважають, що не колір паковання, а подарунок — це головне. Проте відсоток тих, хто б обирав колір паковання, базуючись на самому подарунку, менший порівняно з тими, хто обрали конкретні кольори паковань.

Готовність споживачів переплачувати за паковання базується на його неодмінній особливості та якості. Думки щодо того, що якісне паковання є запорукою якісного товару, розділились: одна частина вважає, що це справді так, а інші — що одне на інше не впливає. Ознайомленість з підприємствами-виробниками відсотково є доволі низькою, але більшість вважають, що наш вітчизняний виробник є конкурентоспроможним. Матеріалом для сувенірного паковання більшістю було обрано картон.


Ключові слова


сувенірне паковання; аналітичне та маркетингове дослідження; соціологічне опитування; кореляційна матриця; картон; анкета; респонденти

Повний текст:

PDF

Посилання


Shreder, V. L. & Pilipenko, S. F. (2004). Upakovka iz kartona [Cardboard packaging]. Kiev: IAC ‘Upakovka’ [in Russian].

Kreativ v dizajne upakovki i ego vozmozhnosti [Creative design of packaging and its capabilities]. Retrieved from http://nnm.ru/blogs/modestop/ [in Russian].

Babenko, V. V. (2006). Osnovy teorii ymovirnostei i statystychni metody analizu danykh u psykholohichnykh i pedahohichnykh eksperymentakh [Fundamentals of probability theory and statistical methods of data analysis in psychological and educational experiments]. Lviv: LNU im. I. Franka [in Ukrainian].

Horbiak, O. (2007). Shcho take elitna upakovka? [What is luxury packaging?]. Journal of Svit upakovky. — The world of packaging, 2(54), 54–55 [in Ukrainian].

Udris, N. S. (2012). Upakovka: zasib spravyty vrazhennia [Packaging: to impress]. Journal of Upakovka. — The Packaging, 3, 67–70 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Шредер В. Л. Упаковка из картона / В. Л. Шредер, С. Ф. Пилипенко. — Киев : ИАЦ «Упаковка». — 2004. — 388 с.

2. Креатив в дизайне упаковки и его возможности [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://nnm.ru/blogs/modestop/.

3. Бабенко В. В. Основи теорії ймовірностей і статистичні методи аналізу даних у психологічних і педагогічних експериментах / В. В. Бабенко [Навч. видання]. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка. — 2006. — 170 с.

4. Що таке елітна упаковка? / [О. Горбяк] // Світ упаковки. — 2007. — № 2(54). — С. 54–55.

5. Удріс Н. С. Упаковка : засіб справити враження / Н. С. Удріс // Упаковка. — 2012. — № 3. — С. 67–70.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM


 Ліцензія Creative Commons

follow me on facebook

© ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського