DOI: https://doi.org/10.20535/2077-7264.4(54).2016.99434

Кореляційний аналіз взаємозв’язку між характеристиками поверхні захищеного паперу та оптичними характеристиками відбитків

Сергій Євгенович Шейкін, Тетяна Юріївна Киричок, Тетяна Євгенівна Клименко, Надія Леонідівна Талімонова

Анотація


Здійснено кореляційний аналіз взаємозв’язку між характеристиками захищеного від підробки паперу та оптичними характеристиками відбитків.

У роботі використано експериментальні дані досліджень фізико-технічні характеристики, параметри шорсткості та параметри фрактальної розмірності зразків банкнотного паперу, а також характеристики захищеного паперу з водяними знаками.

Взаємозв’язок між характеристиками поверхні паперу та якістю оптичних характеристик відбитків найкраще спостерігається при побудові графічних залежностей між відповідними показниками. Встановлено залежність для кожного досліджуваного зразка банкнотного паперу. Розрахунок квадратичних відхилень експериментальних даних показав кореляцію між характеристиками поверхні паперу та параметрами оптичної густини (Dопт). Графічні залежності апроксимуються регресивними рівняннями з визначенням коефіцієнтів кореляції.

На основі аналізу отриманих результатів та регресійних рівнянь знайдено взаємозв’язок характеристик поверхні банкнотного паперу, фарби, кількості фарби на відбитку, які корелюються з оптичними характеристиками, що дозволяє встановлювати контроль та управління якістю. Виявлено, що зі збільшенням значень Ra спостерігається зменшення оптичної густини відбитка та збільшення оптичної густини його звороту (тобто перебивання). З підвищенням оптичної густини паперу на просвіт спостерігається збільшення оптичної густини відбитка та зменшення оптичної густини звороту відбитка.

Спостерігається тенденція щодо збільшення оптичної густини відбитка та зменшення оптичної густини звороту відбитка зі збільшенням товщини паперу. Отримані експериментальні дані підтвердили теоретичні розрахунки. Похибка між експериментальними даними й теоретичними розрахунками становить 5–10 %. Перевага даної роботи полягає в тому, що в умовах багатосерійного виробництва банкнотної продукції дозволяє контролювати показники якості відбитків для більшого числа матеріалів, порівняно з регламентованими нормами стандартів.


Ключові слова


кореляційний аналіз; банкнотний папір; водяний знак; шорсткість паперу; оптична густина

Повний текст:

PDF

Посилання


(2004). ISO 12647-2:2004. Printing technologies. The management of the processes of color separation, production of proofs and run imprints. Part 2: Offset printing.Moscow: Izd-vo standartov [in Russian].

Kyrychok, P. O. & Korostil, Iu. M. & Shevchuk, A. V. (2008). Zakhyst tsinnykh paperiv ta dokumentiv suvoroho obliku [Protection of securities and documents of strict accounting]. Kyiv : NTUU ‘KPI’ [in Ukrainian].

Kisel’ova, O. (2008). Filigrannaja rabota [Filigree]. Journal of Vodjanoj znak Watermark, 1–2, 39–41 [in Russian].

Lutskiv, M. & Malachkivskyi, P. (2005). Aproksymatsiia zalezhnosti optychnoi shchilnosti vid tovshchyny sharu farby na vidbytku [Approximation of the dependence of optical density on the thickness of the layer of ink on the imprint]. Journal of Kvalilohiia knyhy — Quadilogy of books, 95–102. Lviv: UAD [in Ukrainian].

Velychko, O. & Zorenko, O. & Rozum, O. (2002). Problemy farboperenesennia v ploskomu ofsetnomu drutsi [Problems of ink transfer in the flat offset printing]. Journal of Drukarstvo Typography, 5, 75–77 [in Ukrainian].

Kyrychok, T. Iu. & Klymenko, T. Ie. & Rybak, O. V. (2016). Modeliuvannia struktury poverkhni banknotnoho paperu na osnovi teorii fraktaliv [Modeling of the surface structure of the banknote paper on the basis of the theory of fractals]. Journal of Naukovi visti NTUU KPI Scientific news of NTUU ‘KPI’, 2, 33–42 [in Ukrainian].

Kyrychok, T. Iu. & Klymenko, T. Ie. & Malkush, N. L. (2009). Mikroheometriia poverkhni paperu z vodianymy znakamy [Micro geometry of the surface of the paper with watermarks]. Journal of Tekhnolohiia i tekhnika drukarstva Technology and Technique of Typography, 4, 130–137. Retrieved from http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/57869 [in Ukrainian].

Klimova, E. D. (2005). Zavisimost’ kachestva ottiskov i stabil’nost’ processa pechatanija ot svojstv pechatnoj bumagi [The dependence of the quality of the imprints and the stability of the printing process on properties of printed paper]. Journal of Vestnik: mosk. gos. un-t pechati Bulletin: Moscow State University of Printing, 10, 63–66 [in Russian].

Kyrychok, T. Iu. & Talimonova, N. L. & Katruk, O. V. (2015). Modeliuvannia zminy koloru zvorotu vidbytkiv, otrymanykh na paperi z vodianymy znakamy, z urakhuvanniam strukturnykh kharakterystyk paperu ta parametriv farby [Modeling change the color of turnover of the imprints produced on paper with a watermark, taking into account the structural characteristics of the paper and ink options]. Journal of Visnyk ZhDTU — Bulletin of ZhSTU, 4(75), 45–50 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. ISO 12647-2:2004. Полиграфические технологии. Управление процессами цветоделения, изготовления цветопроб и тиражных оттисков. Часть 2: Офсетная печать. — Введ. 15.11.04. — М. : Изд-во стандартов, 2004. — 25 с.

2. Киричок П. О. Захист цінних паперів та документів суворого обліку / П. О. Киричок, Ю. М. Коростіль, А. В. Шевчук. — Київ : НТУУ «КПІ», 2008. — 368 с.

3. Кисельова О. Филигранная работа / О. Кисельова // Водяной знак. — 2008. — № 1–2. — С. 39–41.

4. Луцків В. В. Апроксимація залежності оптичної щільності від товщини шару фарби на відбитку / М. Луцків, П. Малачківський // Квалілогія книги : зб. наук. пр. — Львів : УАД, 2005. — С. 95–102.

5. Величко О. Проблеми фарбоперенесення в плоскому офсетному друці / О. Величко, О. Зоренко, О. Розум // Друкарство. — 2002. — № 5. — С. 75–77.

6. Киричок Т. Ю. Моделювання структури поверхні банкнотного паперу на основі теорії фракталів / Т. Ю. Киричок, Т. Є. Клименко, О. В. Рибак // Наукові вісті НТУУ «КПІ». — 2016. — № 2. — С. 33–42.

7. Киричок Т. Ю. Мікрогеометрія поверхні паперу з водяними знаками / Т. Ю. Киричок, Т. Є. Клименко, Н. Л. Малкуш // Технологія і техніка друкарства : зб. наук. праць. — Київ, 2009. — № 4. — С. 130–137. — Режим доступу : http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/57869.

8. Климова Е. Д. Зависимость качества оттисков и стабильность процесса печатания от свойств печатной бумаги / Е. Д. Климова // Вестник : моск. гос. ун-т печати. — № 10. — М., 2005. — С. 63–66.

9. Киричок Т. Ю. Моделювання зміни кольору звороту відбитків, отриманих на папері з водяними знаками, з урахуванням структурних характеристик паперу та параметрів фарби / Т. Ю. Киричок, Н. Л. Талімонова, О. В. Катрук // Вісник ЖДТУ. — 2015. — № 4(75). — С. 45–50.Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM


 Ліцензія Creative Commons

follow me on facebook

© ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського