DOI: https://doi.org/10.20535/2077-7264.1(55).2017.95073

Застосування 3D-технологій в інклюзивному середовищі

Марта Тарасівна Лабецька, Микола Миколайович Гавенко

Анотація


Стрімкий розвиток технології швидкого прототипування дозволив суттєво спростити життя неповносправних людей із вадами зору. Використання 3D-друку під час виготовлення продукції для незрячих значно розширює шляхи комунікації сліпих та слабозрячих людей у суспільстві, підвищує рівень інклюзивного навчання шляхом забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими потребами. У статті наведено найпоширеніші способи тривимірного друку, а також описано основні принципи їх роботи, розглянуто матеріали, які найчастіше використовуються при виготовленні продукції для незрячих такими методами, наведено їх переваги та недоліки. Також у роботі представлено причинно-наслідкову діаграму 3D-друку шрифту Брайля для оцінювання впливу технологічних факторів на якість процесу відтворення інформації для незрячих.

Забезпечення незмінно високого рівня інклюзивної та належної якості друкованої продукції для незрячих є незмінно актуальним та пріоритетним аспектом діяльності більшості установ та організацій поліграфічної галузі, при реалізації якого кожна з них постає перед вирішенням низки питань, пов’язаних з вибором оптимальних параметрів технологічних операцій, характеристик устаткування та властивостей матеріалів.

Поширення процесу інклюзивного навчання є не лише відображенням часу, а й представляє собою ще один крок до забезпечення повної реалізації прав людей з особливими потребами на якісну освіту. Сприяє вирішенню такого завдання, як масштабне впровадження технології тривимірного друку при виготовленні продукції для незрячих. Тому доцільним є проведення подальших досліджень матеріалів та їх властивостей, які застосовуються в технологіях 3D-друку, що дозволить відтворити відповідні геометричні параметри рельєфно-крапкових зображень шрифту Брайля, яких складно досягти в традиційних способах друку.


Ключові слова


3D-друкування; шрифт Брайля; інклюзивна освіта; незрячі; модель

Повний текст:

PDF

Посилання


Svirid, A. Pechat’ na 3d printere izmenit mir [Printing on a 3d printer will change the world]. Retrieved from http://virtualprint.ru/stati/638-pechat-na-3d-printere-izmenit-mir.html [in Russian].

Havenko, S. F. & Labetska, M. T. (2014). Polihrafichni tekhnolohii markuvannia produktsii shryftom Brailia [Printing technology labeling in Braille]. Lviv: Liha-Pres [in Ukrainian].

Butler, B. Yoocan3D Brings 3D Printing and Braille Together to Streamline Communication for the Visually Impaired. Retrieved from http://3dprint.com/28765/yoocan3d-3d-printing-braille/ [in English].

Havenko, S. & Labetska, M. (2016). Software for 3D printing. Journal of Pakuvalna industriia: suchasni tendentsii rozvytku ta pidhotovka kadriv — Packaging industry: current trends and training, 21–23 [in English].

Havenko, S. F. & Labetska, M. T. & Havenko, N. N. (2016). Vzaimnaja integracija kompjuternyh informacionnyh tehnologij i shrifta Brajlja [Mutual integration of computer information technology and Braille]. Journal of Izdatel’skoe delo i poligrafija — Publishing and printing, 80, 36 [in Russian].

3D printer to aid the visually impaired students in their educational endeavors. Retrieved from http://phys.org/news/2014-07-3d-printer-aid-visually-

impaired.html#jCp [in English].

Stat’i o 3D-printerah [Articles about 3D-printers]. Retrieved from http://3dpr.ru/statyi [in Russian].

Klassifikacija 3D-printerov (7 tehnologij 3D-pechati) [Classification of 3D printers (7 technologies of 3D printing)]. Retrieved from http://geektimes.ru/post/208906/ [in Russian].

Kak rabotaet 3D-printer: princip raboty trehmernoj pechati [How a 3D printer works: the principle of 3D printing]. Retrieved from http://www.techno-guide.ru/informatsionnye-tekhnologii/3d-tekhnologii/kak-rabotaet-3d-printer-printsipraboty-trekhmernoj-pechati.html [in Russian].

Materialy dlja 3D-pechati [Materials for 3D-printing]. Retrieved from http://www.orgprint.com/wiki/3d-pechat/materialy-dlja-3d-pechati [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Свирид А. Печать на 3d принтере изменит мир / А. Свирид. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://virtualprint.ru/stati/638-pechat-na-3d-printere-izmenit-mir.html.

2. Гавенко С. Ф. Поліграфічні технології маркування продукції шрифтом Брайля : моногр. / С. Ф. Гавенко, М. Т. Лабецька. — Львів : Ліга-Прес, 2014. — 140 с.

3. Butler B. Yoocan3D Brings 3D Printing and Braille Together to Streamline Communication for the Visually Impaired [Електронний ресурс] / Butler B. — Режим доступу : http://3dprint.com/28765/yoocan3d-3d-printing-braille/.

4. Havenko S. Software for 3D printing / S. Havenko, M. Labetska // Матеріали ІI Міжнародної науково-практичної конференції «Пакувальна індустрія : сучасні тенденції розвитку та підготовка кадрів». — Львів : УАД, 2016. — С. 21–23.

5. Гавенко С. Ф. Взаимная интеграция компютерных информационных технологий и шрифта Брайля / С. Ф. Гавенко, М. Т. Лабецкая, Н. Н. Гавенко // Издательское дело и полиграфия : тезисы 80-й науч.-техн. конференции профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов (с международным участием), Минск, 1–12 февраля 2016 г. [Электронный ресурс] / отв. за издание И. М. Жарский; УО БГТУ. — Минск : БГТУ, 2016. — С. 36.

6. 3D printer to aid the visually impaired students in their educational endeavors. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://phys.org/news/2014-07-3d-printer-aid-visually-impaired.html#jCp.

7. Статьи о 3D-принтерах. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://3dpr.ru/statyi (дата обращения: 18.03.2015).

8. Классификация 3D-принтеров (7 технологий 3D-печати). — [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://geektimes.ru/post/208906/ (дата обращения: 18.03.2015).

9. Как работает 3D-принтер : принцип работы трехмерной печати. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.techno-guide.ru/informatsionnye-tekhnologii/3d-tekhnologii/kak-rabotaet-3d-printer-printsipraboty-trekhmernoj-pechati.html (дата обращения: 18.03.2015).

10. Материалы для 3D-печати. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.orgprint.com/wiki/3d-pechat/materialy-dlja-3d-pechati.Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM


 Ліцензія Creative Commons

follow me on facebook

© ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського