Модернізація машини тертя для випробування матеріалів зубчастих передач друкарської техніки

Юрій Михайлович Гузенко, Владислав Сергійович Олійник

Анотація


У статті розглядається модернізована машина тертя підвищеної точності випробування матеріалів зубчастих передач. Суть модернізації такої машини тертя вирішується використанням в її кінематиці між приводом і роликовими зразками однакового діаметра двох пар ексцентрично закріплених зубчастих коліс. У результаті зазначеного кінематичного зв’язку обох роликових зразків відбувається плавне збільшення і зменшення їх кутових швидкостей на одних ділянках з досягненням однакових кутових швидкостей на других ділянках. У цей час відбувається тертя кочення із зміною відносного проковзування на одних ділянках роликових зразків та тертя кочення без проковзування на других ділянках. Ці режими тертя забезпечують кінематичні умови взаємодії зубців циліндричних зубчастих коліс вздовж ліній своїх зачеплень з різними знаками проковзування. Відповідно, за цих умов значно підвищується точність фізичного моделювання роботи таких зубчастих передач в приводах друкарського обладнання.


Ключові слова


машина тертя; випробування матеріалів; зубчаста передача; кутова швидкість; роликовий зразок; тертя кочення; тертя кочення з відносним проковзуванням

Повний текст:

PDF

Посилання


Hrushhov, M. M. (1966). Laboratornye metody ispytanija na iznashivanie materialov zubchatyh koles [Laboratory test methods on wear of materials of gear wheels]. Moscow: Mashinostroenie [in Russian].

Jas’, D. S. & Podmokov, V. B. & Djadenko, N. S. (1971). Ispytanija na trenie i iznos. Metody i oborudovanie [Test the friction and wear. Methods and equipment]. Kiev: Tehnika [in Russian].

Porohov, V. S. (1983). Tribologicheskie metody ispytanija masel i prisadok [The tribological test methods of oils and additives]. Moscow: Mashinostroenie [in Russian].

Trubin, G. K. (1962). Kontaktnaja ustalost’ materialov dlja zubchatyh koles [Contact fatigue of materials for gears]. Moscow: Mashgiz [in Russian].

Guzenko, Yu. M. (1994). Modernizacija mashiny trenija SMC-2 dlja rasshirenija diapazona peremennogo proskal’zyvanija obrazcov [The modernization of the machine friction SMC-2 to extend the range of AC slip samples]. Journal of Zavodskaja laboratorija — Factory laboratory, 9, 60 [in Russian].

Reshchikov, V. F. (1975). Trenie i iznos tjazhelonagruzhennyh peredach [Friction and wear of heavy loaded gear]. Moscow: Mashinostroenie [in Russian].

Huzenko, Yu. M. Mashyna tertia dlia vyprobuvannia materialiv zubchastykh peredach [Friction machine for tests of materials of gears] // Patent № 104266. G 01 N 3/56. Publish 25.01.2016.

Tyurin, A. A. (1980). Pechatnye mashiny-avtomaty [Automatic printing machines]. Moscow: Kniga [in Russian].

Chekhman, Ia. I. & Senkus, V. T. & Didych, V. P. & Bosak, O. V. (2005). Drukarske ustatkuvannia [Printing equipment]. Lviv: UAD [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Хрущов М. М. Лабораторные методы испытания на изнашивание материалов зубчатых колес / М. М. Хрущов. — М. : Машиностроение, 1966. — 155 с.

2. Ясь Д. С. Испытания на трение и износ. Методы и оборудование / Д. С. Ясь, В. Б. Подмоков, Н. С. Дяденко. — Киев : Техника, 1971. — 138 с.

3. Порохов В. С. Трибологические методы испытания масел и присадок / В. С. Порохов. — М. : Машиностроение, 1983. — 184 с.

4. Трубин Г. К. Контактная усталость материалов для зубчатых колес / Г. К. Трубин. — М. : Машгиз, 1962. — 404 с.

5. Гузенко Ю. М. Модернизация машины трения СМЦ-2 для расширения диапазона переменного проскальзывания образцов / Ю. М. Гузенко // Заводская лаборатория. — 1994. Т. 60. № 9. — С. 60.

6. Рещиков В. Ф. Трение и износ тяжелонагруженных передач / В. Ф. Рещиков. — М. : Машиностроение, 1975. — 245 с.

7. Пат. України на корисну модель № 104266. G 01 N 3/56. Машина тертя для випробування матеріалів зубчастих передач / Ю. М. Гузенко; НТУУ «КПІ». — Заявл. 28.05.2015; Опубл. 25.01.2016. — Бюл. № 2, 2016. — 5 с.

8. Тюрин А. А. Печатные машины-автоматы / А. А. Тюрин. — М. : Книга, 1980. — 416 с.

9. Друкарське устаткування : Підручник / Я. І. Чехман, В. Т. Сенкусь, В. П. Дідич, О. В. Босак. — Львів : УАД, 2005. — 468 с.Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


 Ліцензія Creative Commons

follow me on facebook

© ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського