DOI: https://doi.org/10.20535/2077-7264.1(55).2017.90686

Принципи статистичного аналізу показників при аналізі якості відбитків плоского офсетного друку

Богдан Ростиславович Кушлик, Ольга Іванівна Кушлик-Дивульська

Анотація


У статті показано використання математичної статистики для визначення виду розподілу основних вимірюваних чинників, що впливають на якість виготовлення малотиражної поліграфічної продукції плоским офсетним друком, виконання основного закону похибок. Розглянуто можливість оптимального налаштування виробничого процесу на відповідному етапі його підготовки з метою економії витратних матеріалів.Зараз офсетний друк є найбільш відомим і поширеним видом друку на папері та картоні. Для забезпечення ідентичності відбитків впродовж всього накладу має бути стабільним встановлений оптимальний режим друкування.

Для підвищення продуктивності процесу налагодження друкування і якості продукції, особливо під час переналагодження друкарських апаратів при друкуванні малих тиражів високоякісної повноколірної продукції, коли вимагається рівномірність і насиченість відбитка по всій його площині та під час контролю якості роботи машин після ремонту і профілактики вузлів, удосконалено тест-форму з урахуванням значних площ проміжних елементів.

На відлагодженому поліграфічному виробництві, де досягнено збалансований стан між фарбою і зволожуючим розчином, що зберігає стабільність на формі, на накатних фарбових валиках і на офсетному полотні із дотриманням загальних вимог до основних показників зволожуючого розчину (водневий показник, загальна жорсткість, електропровідність, температура у блоці охолодження та в зволожуючому апараті) якість продукції змінюється за нормальним законом. Під час проведення вимірювань на його результат впливає достатня кількість чинників, які породжують похибки вимірювань: грубі, систематичні та випадкові.

Важливими є вміння перевірки відповідності вибіркових даних, отриманих в результаті експериментальних досліджень, нормальному розподілу.


Ключові слова


технологічний процес; офсетний друк; колірні відмінності; густина; розтискування растрової крапки; випадкова величина; нормальний закон розподілу; критерій Пірсона; похибка вимірювань

Повний текст:

PDF

Посилання


Kushlyk, B. R. (2014). Udoskonalennia tekhnolohii drukuvannia malotyrazhnoi produktsii ploskym ofsetnym drukom [The improvement of technological process for high-quality reproduction of low-run jobs in offset printing]. PhD thesis: 05.05.01 / Kyiv, NTUU ‘KPI’[in Ukrainian].

Velychko, O. M. & Kushlyk-Dyvulska, O. I. & Kushlyk, B. R. (2016). Modeliuvannia robochoho stanu zvolozhuvalnoho rozchynu dlia ploskoho ofsetnoho druku [Dampening solution for offset printing work mode modelling]. Journal of Suchasni problemy matematychnoho modeliuvannia, prohnozuvannia ta optymizatsii — Modern problems of methematic modelling, forecasting and optimization, 7–11 [in Ukrainian].

Zorenko, Ia.V. (2015). Parametry tonovykh oryhinaliv u suchasnykh metodakh koliorovidtvorennia [Halftone originals’ parameters in modern color reproduction methods]. Journal of Tekhnolohiia i tekhnika drukarstva — Technology and techniques of typography, 1, 24–29. DOI: https://doi.org/10.20535/2077-7264.1(47).2015.43270 [in Ukrainian].

Kushlyk-Dyvulska, O. I. & Kushlyk, B. R. (2015). Matematychna teoriia optymalnoho keruvannia v praktychnykh zadachakh [Mathematical theory of optimal control in practical tasks]. Journal of Tekhnolohiia i tekhnika drukarstva — Technology and techniques of typography, 1, 61–68. DOI: https://doi.org/10.20535/2077-7264.1(47).2015.43278 [in Ukrainian].

Kushlyk-Dyvulska, O. I. & Polishchuk, N. V. & Orel, B. P. & Shtabaliuk, P. I. (2014). Teoriia imovirnostei ta matematychna statystyka [Probability theory and mathematical statistics]. Kyiv: NTUU ‘KPI’. Retrieved from http://ela.kpi.ua/handle/123456789/18378 [in Ukrainian].

Morfliuk, V. F. & Karpenko, I.S. & Churkin, V. V. (2016). Tsyfrovi zasoby statystychnoho vyznachennia ta formuvannia bazy danykh kharakterystyk zvolozhuvalnykh rozchyniv z antybakterialnymy vlastyvostiamy [Digital methods of statistical determination of forming the database for the parameters of dampening solutions with anti-bacterial effect]. Journal of Tekhnolohiia i tekhnika drukarstva — Technology and techniques of typography, 2, 75–84. DOI: https://doi.org/10.20535/2077-7264.2(52).2016.69834 [in Ukrainian].

Skyba, V. M. (2015). Tyrazhna stabilnist drukarskykh form [Printing stability of printing plates]. Journal of Tekhnolohiia i tekhnika drukarstva — Technology and techniques of typography, 1, 30–39. DOI: https://doi.org/10.20535/2077-7264.1(47).2015.43272 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Кушлик Б. Р. Удосконалення технології друкування малотиражної продукції плоским офсетним друком : дис. …канд. техн. наук: 05.05.01 / К., НТУУ «КПІ», 2014. — 190 с. — Бібліогр. : С. 134–148.

2. Величко О. М. Моделювання робочого стану зволожувального розчину для плоского офсетного друку / О. М. Величко, О. І. Кушлик-Дивульська, Б. Р. Кушлик // Збірник наукових праць за матеріалами VIІ міжн. наук. конф. «Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації». — Кам’янець-Подільський, 2016. — С. 7–11.

3. Зоренко Я. В. Параметри тонових оригіналів у сучасних методах кольоровідтворення / Я. В. Зоренко // Технологія і техніка друкарства. — К. : ВПІ НТУУ «КПІ». — 2015. — № 1(47). — С. 24–29. — DOI: https://doi.org/10.20535/2077-7264.1(47).2015.43270.

4. Кушлик-Дивульська О. І. Математична теорія оптимального керування в практичних задачах / О. І. Кушлик-Дивульська, Б. Р. Кушлик // Технологія і техніка друкарства. — К. : ВПІ НТУУ «КПІ». — 2015. — № 1(47). — С. 61–68. — DOI: https://doi.org/10.20535/2077-7264.1(47).2015.43278.

5. Кушлик-Дивульська О. І. Теорія ймовірностей та математична : навч. посіб. ⁄ О. І. Кушлик-Дивульська, Н. В. Поліщук, Б. П. Орел, П. І. Штабалюк. — К. : НТУУ «КПІ», 2014. — 212 с. — Бібліогр.: С. 205. — Режим доступу : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/18378.

6. Морфлюк В. Ф. Цифрові засоби статистичного визначення та формування бази даних характеристик зволожувальних розчинів з антибактеріальними властивостями / В. Ф. Морфлюк, І. С. Карпенко, В. В. Чуркін // Технологія і техніка друкарства. — К. : ВПІ НТУУ «КПІ». — 2016. — № 2(52). — С. 75–84. — DOI: https://doi.org/10.20535/2077-7264.2(52).2016.69834.

7. Скиба В. М. Тиражна стабільність друкарських форм / В. М. Скиба // Технологія і техніка друкарства. — К. : ВПІ НТУУ «КПІ». — 2015. — № 1(47). — С. 30–39. DOI: https://doi.org/10.20535/2077-7264.1(47).2015.43272.Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM


 Ліцензія Creative Commons

follow me on facebook

© ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського