Принципи статистичного аналізу показників при аналізі якості відбитків плоского офсетного друку

Богдан Ростиславович Кушлик, Ольга Іванівна Кушлик-Дивульська

Анотація


У статті показано використання математичної статистики для визначення виду розподілу основних вимірюваних чинників, що впливають на якість виготовлення малотиражної поліграфічної продукції плоским офсетним друком, виконання основного закону похибок. Розглянуто можливість оптимального налаштування виробничого процесу на відповідному етапі його підготовки з метою економії витратних матеріалів.

Ключові слова


технологічний процес; офсетний друк; колірні відмінності; густина; розтискування растрової крапки; випадкова величина; нормальний закон розподілу; критерій Пірсона; похибка вимірювань

Повний текст:

PDF

Посилання


Kushlyk, B. R. (2014). Udoskonalennia tekhnolohii drukuvannia malotyrazhnoi produktsii ploskym ofsetnym drukom [The improvement of technological process for high-quality reproduction of low-run jobs in offset printing]. PhD thesis: 05.05.01 / Kyiv, NTUU ‘KPI’[in Ukrainian].

Velychko, O. M. & Kushlyk-Dyvulska, O. I. & Kushlyk, B. R. (2016). Modeliuvannia robochoho stanu zvolozhuvalnoho rozchynu dlia ploskoho ofsetnoho druku [Dampening solution for offset printing work mode modelling]. Journals of Suchasni problemy matematychnoho modeliuvannia, prohnozuvannia ta optymizatsii — Modern problems of methematic modelling, forecasting and optimization, 7–11 [in Ukrainian].

Zorenko, Ia.V. (2015). Parametry tonovykh oryhinaliv u suchasnykh metodakh koliorovidtvorennia [Halftone originals’ parameters in modern color reproduction methods]. Journal of Tekhnolohiia i tekhnika drukarstva — Technology and techniques of typography, 1, 24–29. Retrieved from http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/43270 [in Ukrainian].

Kushlyk-Dyvulska, O. I. & Kushlyk, B. R. (2015). Matematychna teoriia optymalnoho keruvannia v praktychnykh zadachakh [Mathematical theory of optimal control in practical tasks]. Journal of Tekhnolohiia i tekhnika drukarstva — Technology and techniques of typography, 1, 61–68 Retrieved from http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/43278 [in Ukrainian].

Kushlyk-Dyvulska, O. I. & Polishchuk, N. V. & Orel, B. P. & Shtabaliuk, P. I. (2014). Teoriia imovirnostei ta matematychna statystyka [Probability theory and mathematical statistics]. Kyiv: NTUU ‘KPI’. Retrieved from http://ela.kpi.ua/handle/123456789/18378 [in Ukrainian].

Morfliuk, V. F. & Karpenko, I.S. & Churkin, V. V. (2016). Tsyfrovi zasoby statystychnoho vyznachennia ta formuvannia bazy danykh kharakterystyk zvolozhuvalnykh rozchyniv z antybakterialnymy vlastyvostiamy [Digital methods of statistical determination of forming the database for the parameters of dampening solutions with anti-bacterial effect]. Journal of Tekhnolohiia i tekhnika drukarstva — Technology and techniques of typography, 2, 75–84. Retrieved from http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/69834 [in Ukrainian].

Skyba, V. M. (2015). Tyrazhna stabilnist drukarskykh form [Printing stability of printing plates]. Journal of Tekhnolohiia i tekhnika drukarstva — Technology and techniques of typography, 1, 30–39 Retrieved from http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/43272 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Кушлик Б. Р. Удосконалення технології друкування малотиражної продукції плоским офсетним друком : дис. …канд. техн. наук: 05.05.01 / К., НТУУ «КПІ», 2014. — 190 с. — Бібліогр. : С. 134–148.

2. Величко О. М. Моделювання робочого стану зволожувального розчину для плоского офсетного друку / О. М. Величко, О. І. Кушлик-Дивульська, Б. Р. Кушлик // Збірник наукових праць за матеріалами VIІ міжн. наук. конф. «Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації». — Кам’янець-Подільський, 2016. — С. 7–11.

3. Зоренко Я. В. Параметри тонових оригіналів у сучасних методах кольоровідтворення / Я. В. Зоренко // Технологія і техніка друкарства. — К. : ВПІ НТУУ «КПІ». — 2015. — № 1(47). — С. 24–29. — Режим доступу : http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/43270.

4. Кушлик-Дивульська О. І. Математична теорія оптимального керування в практичних задачах / О. І. Кушлик-Дивульська, Б. Р. Кушлик // Технологія і техніка друкарства. — К. : ВПІ НТУУ «КПІ». — 2015. — № 1(47). — С. 61–68. — Режим доступу : http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/43278.

5. Кушлик-Дивульська О. І. Теорія ймовірностей та математична : навч. посіб. ⁄ О. І. Кушлик-Дивульська, Н. В. Поліщук, Б. П. Орел, П. І. Штабалюк. — К. : НТУУ «КПІ», 2014. — 212 с. — Бібліогр.: С. 205. — Режим доступу : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/18378.

6. Морфлюк В. Ф. Цифрові засоби статистичного визначення та формування бази даних характеристик зволожувальних розчинів з антибактеріальними властивостями / В. Ф. Морфлюк, І. С. Карпенко, В. В. Чуркін // Технологія і техніка друкарства. — К. : ВПІ НТУУ «КПІ». — 2016. — № 2(52). — С. 75–84. — Режим доступу : http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/69834.

7. Скиба В. М. Тиражна стабільність друкарських форм / В. М. Скиба // Технологія і техніка друкарства. — К. : ВПІ НТУУ «КПІ». — 2015. — № 1(47). — С. 30–39. — Режим доступу : http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/43272.
DOI: https://doi.org/10.20535/2077-7264.1(55).2017.90686

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


 Ліцензія Creative Commons

follow me on facebook

© ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського