Новини сепаратистських інтернет-медіа в інформаційній війні проти України

Світлана Борисівна Фіялка

Анотація


Досліджено медійну політику терористичних угруповань, яка стала одним з інструментів ведення гібридної війни в Україні. Виділено тематичні групи новин, що становлять звичний порядок денний сепаратистських новинних сайтів: гіперболізація економічних, політичних, соціальних та інших негараздів в Україні; «криваві злочини» українських «карателів»; деморалізація Збройних сил України (суїциди, низький рівень військової дисципліни); «досягнення» самопроголошених республік, «подвиги» ополченців; повідомлення про успіхи Росії в економіці, зовнішній політиці тощо; критика США; негатив про ставлення в Україні до бійців АТО та волонтерів; критика ставлення в Україні до внутрішніх переселенців, російської мови. Обґрунтовано необхідність та запропоновано напрями інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення, виховних, просвітницьких заходів, які б об’єднували українське суспільство навколо ідеї української державності.


Ключові слова


інформаційна війна; новини; маніпуляція; медіа; гіперболізація; українське суспільство; українська державність

Повний текст:

PDF

Посилання


Darczewska, J. (2014). The anatomy of Russian information warfare. The Crimean operation, a case study. Journal of Point of view, 42, 5–37 [in English].

Levin Jaitner, M. (2015). Russian Information Warfare: Lessons from Ukraine.Tallin,Estonia: CCDCOE [in English].

Meister, S. (2016). The Roots and Instruments of Russia’s Disinformation Campaign. Retrieved October 11, 2016, from http://www.transatlanticacademy.org/sites/default/files/publications/Meister_IsolationPropoganda_Apr16_web_1.pdf10 [in English].

Aro, J. (2016). The cyberspace war: propaganda and trolling as warfare tool. Journal of European View, 15(1), 121–132 [in English].

Mahda, Ye. (2015). Hibrydna viyna: vyzhyty i peremohty [Hybrid Warfare: survive and win].Kharkiv,Ukraine: Vivat [in Ukrainian].

Mahda, Ye. (2014). Vyklyky hibrydnoyi viyny: informatsiynyy vymir [Сhallenges of Hybrid Warfare: information aspect]. Journal of Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoyi Rady Ukrayiny — Scientific notes the Institute of Legislation of Verkhovna Rada of Ukraine, 5, 138–142 [in Ukrainian].

Horbulin, V. (2014). ‘Hibrydna viina’ yak klyuchovyi instrument rosiiskoi heostratehii revanshu [Hybrid warfare as a key instrument of Russian revenge geostrategy]. Journal of Stratehichni priorytety, 4, 5–12 [in Ukrainian].

Chernysh, V. (2014). Shcho vidbuvaietsia na Skhodi Ukrainy. Shche raz pro terminolohiiu [What is happening in eastern Ukraine. Once again on terminology]. Retrieved October 11, 2016, from http://osvita.mediasapiens.ua/media_law/law/scho_vidbuvaetsya_na_skhodi_ukraini_sche_raz_pro_terminologiyu/ [in Ukrainian].

Smola, L. Ye. (2015). Aspekty neliniinoi viiny v konteksti ukrainsko-rosiiskoho konfliktu na Donbasi [The aspects of nonlinear warfare in the context of Ukrainian-Russian conflict in Donbas]. Journal of Naukovyy chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova. Seriia 22: Politychni nauky ta metodyka vykladannia sotsialno-politychnykh dystsyplin — The scientific journal of the Dragomanov National Pedagogical University. Series 22: Political science and methods of teaching social and political subjects, 16, 74–78 [in Ukrainian].

Harris, R. (2003). Psiholohiia massovikh kommunikatsii [Psychology of Mass Communication]. Sankt-Peterburg: Russia: Praym-Evroznak [in Russian].

Cohen, B. (1963). The Press and Foreign Policy. Princeton: Princeton University Press [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Darczewska, J. Theanatomy of Russian information warfare. The Crimeanoperation, a casestudy / J. Darczewska // Point of view. — 2014. — No. 42. — P. 5–37.

2. Levin Jaitner, M. Russian Information Warfare : Lessons fromUkraine / M. Levin Jaitner. — Tallin : CCDCOE. — P. 92.

3. Meister, S. The Roots and Instruments of Russia’s Disinformation Campaign [Electronic resource] / S. Meister. — Mode of access : http://www.transatlanticacademy.org/sites/default/files/publications/Meister_IsolationPropoganda_Apr16_web_1.pdf10 (Retrieved October 11, 2016).

4. Aro, J. The cyberspace war : propaganda and trolling as warfare tool / J. Aro // EuropeanView. — 2016. — Vol. 15, Issue 1. — pp. 121–132.

5. Магда Є. Гібридна війна : вижити і перемогти / Є. Магда. — Харків : Віват. — 320 с.

6. Магда Є. Виклики гібридної війни : інформаційний вимір / Є. Магда // Наук. зап. Ін-ту законодавства Верховної Ради України. — 2014. — № 5. — С. 138–142.

7. «Гібридна війна» як ключовий інструмент російської геостратегії реваншу / В. П. Горбулін // Стратегічні пріоритети. — Київ : НІСД, 2014. — № 4. — С. 5–12.

8. Черниш В. Що відбувається на Сході України. Ще раз про термінологію [Електронний ресурс] / В. Черниш. — Режим доступу : http://osvita.mediasapiens.ua/media_law/law/scho_vidbuvaetsya_na_skhodi_ukraini_sche_raz_pro_terminologiyu (дата звернення: 11.10.2016).

9. Смола Л. Є. Аспекти нелінійної війни в контексті українсько-російського конфлікту на Донбасі / Л. Є. Смола // Наук. часоп. НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. — 2015. — Вип. 16. — С. 74–78.

10. Харрис, Р. Психология массовых коммуникаций. — 4-е изд., междунар. — СПб : Прайм-Еврознак, 2003. — 445 с.

11. Cohen, B. The Pressand Foreign Policy / B. Cohen. — Princeton : Princeton University Press, 1963. — 288 p.
DOI: https://doi.org/10.20535/2077-7264.1(55).2017.84323

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


 Ліцензія Creative Commons

follow me on facebook

© ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського