Цифрові засоби статистичного визначення та формування бази даних характеристик зволожувальних розчинів з антибактеріальними властивостями

Валерій Федорович Морфлюк, Ірина Сергіївна Карпенко, Володимир Вікторович Чуркін

Анотація


Основними характеристиками зволожувального розчину, за якими оцінюється продуктивність і якість друкування, є технологічні показники кислотності, електропровідності, температури та загальної мінералізації.

Застосування цифрових засобів визначення характеристик зволожувальних розчинів дозволяє створити нову інформаційну технологію для дослідження параметрів зволожувальних розчинів з антибактеріальними властивостями (АБВ) на основі сучасних програмно-апаратних засобів, яка забезпечує об’єктивність та точність статистичного вимірювання та обробки характеристик зволожувальних розчинів для визначення їх якісного та кількісного складу.

Автоматизація процесів на основі програмно-апаратних засобів з проблемною орієнтацією дозволяє формування інтегрованої бази даних множини експериментальних характеристик зволожувальних розчинів з АБВ у програмному середовищі Microsoft Excel, що забезпечує мінімізацію часу для створення нових зволожувальних розчинів з АБВ та надає можливість друкування екологічно чистих поліграфічних виробів.


Ключові слова


зволожувальний розчин; антибактеріальні властивості; цифрові засоби; аналого-цифрове перетворення; статистичне визначення; проблемна орієнтація; база даних; автоматизація вимірювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Morfliuk, V. F. (2008). Tsyfrove vyznachennia ta stabilizatsiia parametriv tekhnolohichnykh protsesiv u rulonnykh drukarskykh mashynakh [Digital identification and stabilization of the process parameters in reel-fed machines]. Kyiv: NTUU ‘KPI’ [in Ukrainian].

Morfliuk, V. F. (2012). Problemno-oriientovani zasoby tsyfrovoho upravlinnia protsesom druku [Problem-oriented means of digital control of the printing process]. Kyiv: NTUU ‘KPI’ [in Ukrainian].

Morfliuk, V. F. (2002). Problemno-oriientovani zasoby keruvannia tekhnolohichnym protsesom druku [Problem-oriented control means of technological printing process]. Journal of Komp’iuterni tekhnolohii drukarstva Computer Technology of Printing, 8, 62–66 [in Ukrainian].

Efimov, M. V. & Tolstoj, G. D. Avtomatizacija tehnologicheskih processov poligrafii [Automation of technological processes of printing]. Moscow: Kniga [in Russian].

Morfliuk, V. F. & Churkin, V. V. (2011). Statystychne vyznachennia parametriv zvolozhuvalnykh rozchyniv pry drukuvanni hibrydnymy farbamy [The statistical determination of parameters of moistening solutions at printing by hybrid inks]. Journal of Tekhnolohiia i tekhnika drukarstva Technology and Technique of Typography, 4, 27–33. Retrieved from http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/33484 [in Ukrainian].

Wieliczko, O. & Sawczenko, K. (2013). Badania parametrow jakosciowych odbitki w druku offsetowym z minimalna iloscia farby na formie drukowej [Study parameters print quality in offset printing with a minimum amount of ink on the printing plate]. Journal of Swiat Druku The World of Printing, 7–8, 77–78 [in Polish].

Morfliuk, V. F. & Churkin, V. V. (2013). Ob’iektyvne vyznachennia elektroprovidnosti zvolozhuvalnoho rozchynu [The objective determination of electrical conductivity of moistening solution]. Journal of Tekhnolohiia i tekhnika drukarstva — Technology and Technique of Typography, 1, 106–111. Retrieved from http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/31078 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Морфлюк В. Ф. Цифрове визначення та стабілізація параметрів технологічних процесів у рулонних друкарських машинах : монографія / В. Ф. Морфлюк. — К. : НТУУ «КПІ», 2008. — 164 с.

2. Морфлюк В. Ф. Проблемно-орієнтовані засоби цифрового управління процесом друку : навч. посібник з грифом НТУУ «КПІ» / В. Ф. Морфлюк. — К. : НТУУ «КПІ», 2012. — 216 с.

3. Морфлюк В. Ф. Проблемно-орієнтовані засоби керування технологічним процесом друку / В. Ф. Морфлюк // Комп’ютерні технології друкарства : зб. наук. праць УАД. — Львів, 2002. — № 8. — С. 62–66.

4. Ефимов М. В. Автоматизация технологических процессов полиграфии / М. В. Ефимов, Г. Д. Толстой. — М. : Книга, 1989. — 512 с.

5. Морфлюк В. Ф. Статистичне визначення параметрів зволожувальних розчинів при друкуванні гібридними фарбами / В. Ф. Морфлюк, В. В. Чуркін // Технологія і техніка друкарства : зб. наук. праць. — К. : ВПІ НТУУ «КПІ», 2011. — № 4. — С. 27–33. — Режим доступу : http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/33484.

6. Wieliczko O. Badania parametrow jakosciowych odbitki w druku offsetowym z minimalna iloscia farby na formie drukowej / O. Wieliczko, K. Sawczenko // Swiat Druku, 2013. — № 7–8. — P. 77–78.

7. Морфлюк В. Ф. Об’єктивне визначення електропровідності зволожувального розчину / В. Ф. Морфлюк, В. В. Чуркін // Технологія і техніка друкарства : зб. наук. праць. — К. : ВПІ НТУУ «КПІ», 2013. — № 1. — С. 106–111. — Режим доступу : http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/31078.

1. Морфлюк В. Ф. Цифрове визначення та стабілізація параметрів технологічних процесів у рулонних друкарських машинах : монографія / В. Ф. Морфлюк. — К. : НТУУ «КПІ», 2008. — 164 с.

2. Морфлюк В. Ф. Проблемно-орієнтовані засоби цифрового управління процесом друку : навч. посібник з грифом НТУУ «КПІ» / В. Ф. Морфлюк. — К. : НТУУ «КПІ», 2012. — 216 с.

3. Морфлюк В. Ф. Проблемно-орієнтовані засоби керування технологічним процесом друку / В. Ф. Морфлюк // Комп’ютерні технології друкарства : зб. наук. праць УАД. — Львів, 2002. — № 8. — С. 62–66.

4. Ефимов М. В. Автоматизация технологических процессов полиграфии / М. В. Ефимов, Г. Д. Толстой. — М. : Книга, 1989. — 512 с.

5. Морфлюк В. Ф. Статистичне визначення параметрів зволожувальних розчинів при друкуванні гібридними фарбами / В. Ф. Морфлюк, В. В. Чуркін // Технологія і техніка друкарства : зб. наук. праць. — К. : ВПІ НТУУ «КПІ», 2011. — № 4. — С. 27–33. — Режим доступу : http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/33484.

6. Wieliczko O. Badania parametrow jakosciowych odbitki w druku offsetowym z minimalna iloscia farby na formie drukowej / O. Wieliczko, K. Sawczenko // Swiat Druku, 2013. — № 7–8. — P. 77–78.

7. Морфлюк В. Ф. Об’єктивне визначення електропровідності зволожувального розчину / В. Ф. Морфлюк, В. В. Чуркін // Технологія і техніка друкарства : зб. наук. праць. — К. : ВПІ НТУУ «КПІ», 2013. — № 1. — С. 106–111. — Режим доступу : http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/31078.

 

DOI: https://doi.org/10.20535/2077-7264.2(52).2016.69834

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


 Ліцензія Creative Commons

follow me on facebook

© ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського