DOI: https://doi.org/10.20535/2077-7264.1(51).2016.69037

Теоретичне обґрунтування комп’ютерно-інтегрованих методів контролю якості друкованої продукції

Василь Борисович Струтинський, Тетяна Юріївна Киричок

Анотація


Проведено теоретичне обґрунтування комп'ютерно-інтегрованих методів контролю якості друкованої продукції. Запропоновано нову методику порівняння друкованого відбитка з еталоном. Методика використовує діагностичні параметри у вигляді моментів розподілу чорного кольору по площі відбитка. Проведено математичне моделювання ступеня чутливості методу до наявності детермінованих і випадкових дефектів друкованої продукції. Зроблено висновки про переваги і недоліки запропонованого методу для контролю якості друкованої продукції.


Ключові слова


відбиток; еталон; матрична модель; якість відбитка; діагностичні параметри; чутливість; випадкові дефекти

Повний текст:

PDF

Посилання


Havenko S. F. Otsinka yakosti polihrafichnoi produktsii : navch. posibnyk / S. F. Havenko, O. V. Melnykov. — Lviv : Afisha, 2000. — 120 s.

Monich Ju. I. Ocenki kachestva dlja analiza cifrovyh izobrazhenij / Ju. I. Monich, V. V. Starovojtov // Iskusstvennyj intellekt. — 2008. — № 4. — S. 376–386.

Wang X., Tian B., Liang C., Shi D. Blind Image Quality Assessment for Measuring Image Blur // Pross. Congress on Image and Signal 2008 Congress on Image and Signal Processing, 2008. — pp. 467–470.

Zhuravel’ I. M. Kratkij kurs teorii obrabotki izobrazhenij. Konsul’tacionnyj centr MATLAB kompanii Softline [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu: http://matlab.exponenta.ru/imageprocess/index.php.

Monich Ju. I. Novyj podhod k postroeniju koda raduzhnoj obolochki glaza / Ju. I. Monich, V. V. Starovojtov // Iskusstvennyj intellekt. — 2010. — № 3. — S. 356–363.

Wang Z., Bovik A.C., Sheikh H. R. Image quality assessment : From error visibility to structural similarity // IEEE transaction on Image Processing. — 2004. — Vol. 13, # 4. – pp. 309–12.

Kyrychok T. Yu. Image Evaluation Procedure Based on the Average Color Deviation / T. Yu. Kyrychok, P. A. Kyrychok, A. V. Parkhomenko // Radioelectronics and Communications Systems. — 2014. — Vol. 57(4). — pp. 175–179.

Kyrychok T. Iu. Metodyka otsiniuvannia kolirnykh vidminnostei zobrazhen / T. Iu. Kyrychok // Visnyk ZhDTU. Tekhnichni nauky. — 2013. — № 4(67). — S. 50–55.

Kyrychok T. Iu. Metodolohiia kompleksnoho otsiniuvannia rivnia yakosti produktsii / T. Iu. Kyrychok // Zb. nauk. prats «Tekhnolohiia i tekhnika drukarstva». — K., 2013. — № 1(39). — S. 4–16.

Yang Nai-Chung. A fast MPEG-7 dominant color extraction with new similarity measure for image retrieval / Nai-Chung Yang, Wei-Han Chang, Chung-Ming Kuo, Tsia-Hsing Li // J. Visual Communication and Image Representation. — 2008. — Vol. 19. — pр. 92–105.

Porter Thomas. Compositing Digital Images / Thomas Porter, Tom Duff // Computer Graphics. — 1984. — Vol. 18(3). — pp. 253–259.

Sigorskij V. P. Matematicheskij apparat inzhenera / V. P. Sigorskij. — K. : Tehnіka, 1975. — 768 s.

Pugachev V. S. Vvedenie v teoriju verojatnostej / V. S. Pugachev. — M. : Nauka, 1968. — 368 s.

Strutynskyi S. V. Rozrobka metodiv analizu nestatsionarnykh dynamichnykh protsesiv u vyhliadi vypadkovykh vektoriv z vykorystanniam neironnykh merezh dlia pobudovy klasternykh modelei protsesiv / S. V. Strutynskyi, A. A. Hurzhii, M. H. Storchak // Visnyk NTUU «Kyivskyi politekhnichnyi instytut». Ser. Mashynobuduvannia. — Kyiv, 2011. — № 61. — T. 1. — S. 224–227.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Гавенко С. Ф. Оцінка якості поліграфічної продукції : навч. посібник / С. Ф. Гавенко, О. В. Мельников. — Львів : Афіша, 2000. — 120 с.

2. Монич Ю. И. Оценки качества для анализа цифровых изображений / Ю. И. Монич, В. В. Старовойтов // Искусственный интеллект. — 2008. — № 4. — С. 376–386.

3. Wang X., Tian B., Liang C., Shi D. Blind Image Quality Assessment for Measuring Image Blur // Pross. Congress on Image and Signal 2008 Congress on Image and Signal Processing, 2008. — pp. 467–470.

4. Журавель И. М. Краткий курс теории обработки изображений. Консультационный центр MATLAB компании Softline [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://matlab.exponenta.ru/imageprocess/index.php.

5. Монич Ю. И. Новый подход к построению кода радужной оболочки глаза / Ю. И. Монич, В. В. Старовойтов // Искусственный интеллект. — 2010. — № 3. — С. 356–363.

6. Wang Z., Bovik A.C., Sheikh H. R. Image quality assessment : From error visibility to structural similarity // IEEE transaction on Image Processing. — 2004. — Vol. 13, # 4. – pp. 309–12.

7. Kyrychok T. Yu. Image Evaluation Procedure Based on the Average Color Deviation / T. Yu. KyrychokP. A. KyrychokA. V. Parkhomenko // Radioelectronics and Communications Systems. — 2014. — Vol. 57(4). — pp. 175–179.

8. Киричок Т. Ю. Методика оцінювання колірних відмінностей зображень / Т. Ю. Киричок // Вісник ЖДТУ. Технічні науки. — 2013. — № 4(67). — С. 50–55.

9. Киричок Т. Ю. Методологія комплексного оцінювання рівня якості продукції / Т. Ю. Киричок // Зб. наук. праць «Технологія і техніка друкарства». — К., 2013. — № 1(39). — С. 4–16.

10. Yang Nai-Chung. A fast MPEG-7 dominant color extraction with new similarity measure for image retrieval / Nai-Chung Yang, Wei-Han Chang, Chung-Ming Kuo, Tsia-Hsing Li // J. Visual Communication and Image Representation. — 2008. — Vol. 19. — pр. 92–105.

11. Porter Thomas. Compositing Digital Images / Thomas Porter, Tom Duff // Computer Graphics. — 1984. — Vol. 18(3). — pp. 253–259.

12. Сигорский В. П. Математический аппарат инженера / В. П. Сигорский. — К. : Техніка, 1975. — 768 с.

13. Пугачев В. С. Введение в теорию вероятностей / В. С. Пугачев. — М. : Наука, 1968. — 368 с.

14. Струтинський С. В. Розробка методів аналізу нестаціонарних динамічних процесів у вигляді випадкових векторів з використанням нейронних мереж для побудови кластерних моделей процесів / С. В. Струтинський, А. А. Гуржій, М. Г. Сторчак // Вісник НТУУ «Київський політехнічний інститут». Сер. Машинобудування. — Київ, 2011. — № 61. — Т. 1. — С. 224–227.

 Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM


 Ліцензія Creative Commons

follow me on facebook

© ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського