Авторське право у видавничому договорі: конфлікти інтерпретацій

Юрій Семенович Ганжуров

Анотація


Розглядаються проблемні зони реалізації авторського права у видавничому договорі. Вивчаються варіативності тлумачення правовідносин автора і видавця в процесі фахової комунікації.


Ключові слова


авторське право; видавничий договір; передача прав; авторська винагорода

Повний текст:

PDF

Посилання


Дяченко Ю. П. Видавнича справа : законодавчі засади, нормативне регулювання : Посібник / Ю. П. Дяченко. — К. : Парламентське видавництво, 2006. — 160 с.

Афонін О. В. Авторське право у видавничій справі в питаннях й відповідях / О. В. Афонін, О. М. Харченко, У. С. Руденко. — К. : Норма-Друк, 2010. — 80 с.

Бондаренко С. В. Авторське право і суміжні права / С. В. Бондаренко. — К. : Ін-тут інтел. власн. і права, 2008. — 228 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Diachenko Iu. P. Vydavnycha sprava : zakonodavchi zasady, normatyvne rehuliuvannia : Posibnyk / Iu. P. Diachenko. — K. : Parlamentske vydavnytstvo, 2006. — 160 s.

2. Afonin O. V. Avtorske pravo u vydavnychii spravi v pytanniakh i vidpovidiakh / O. V. Afonin, O. M. Kharchenko, U. S. Rudenko. — K. : Norma-Druk, 2010. — 80 s.

3. Bondarenko S. V. Avtorske pravo i sumizhni prava / S. V. Bondarenko. — K. : In-tut intel. vlasn. i prava, 2008. — 228 s.
DOI: https://doi.org/10.20535/2077-7264.4(50).2015.65713

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


 Ліцензія Creative Commons

follow me on facebook

© ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського