DOI: https://doi.org/10.20535/2077-7264.3-4(21-22).2008.58984

Принципи редагування художнього перекладу

Д. В. Міронова

Анотація


У публікації досліджено принципи роботи редактора над художнім перекладом, узагальнено та систематизовано результати вивчення поняття еквівалентності друготвору, вперше розмежовано поняття міжмовних «відповідностей» і «трансформацій» та подано власну авторську класифікацію їх як видів та способів лексичної апроксимації.

Ключові слова


принципи редагування; художній переклад; редактор; еквівалентність друготвору; класифікація; лексична апроксимація

Повний текст:

PDF

Посилання


Zarytskyi M. S. Pereklad: stvorennia ta redahuvannia: Posibnyk. — K.: Parlam. vyd-vo, 2004. — 120 s.

Zarytskyi M. S. Stylistyka suchasnoi ukrainskoi movy: Navch. posib. — K.: Parlam. vyd-vo, 2001. — 156 s.

Komissarov V. N. Teorija perevoda (lingvisticheskie aspekty). — M.: Vyssh. shk., 1990. — 250 s.

Kochur H. P. Tretie vidlunnia. — K.: Rada, 2000. — S. 261—304.

Latyshev A. K. Kurs perevoda: jekvivalentnost' i sposoby ejo dostizhenija. — M.: Mezhdunar. otnosh., 1981. — 247 s.

Novyi tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy: U 3 t. / Uklad.: V. Yaremenko, O. Slipushko. — 2-he vyd., vypr. — K.: Akonit, 2003. — T. 1. — 928 s.

Novyi tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy: U 3 t. / Uklad.: V. Yaremenko, O. Slipushko. — 2-he vyd., vypr. — K.: Akonit, 2003. — T. 3. — 864 s.

Pushkin A. S. Sochinenija: V 3 t. — M.: Hud. lit., 1986. — T. 2: Pojemy; Evgenij Onegin; Dramaticheskie proizvedenija. — 527 s.

Pushkin O. S. Tvory: U 2 t. / Per. z ros. M. Rylskoho. — Kh., 1937. — T. 2.: Yevhenii Oniehin. — S. 163—342.

Recker Ja. I. Teorija perevoda i perevodcheskaja praktika. Ocherki lingvisticheskoj teorii perevoda / Dop. i koment. D. I. Ermolovicha. — M.: R. Valent, 2004. — 240 s.

Samojlov D. Sravnenie perevoda s originalom // Redaktor i perevod: Sb. st. — M.: Kniga, 1968. — S. 60—71.

Sovetskij jenciklopedicheskij slovar' / Nauch.-red. sovet: A. M. Prohorov (pred.) i dr. — M.: Sov. jencikl., 1981. — 1600 s.

Ukrainskij Sovetskij Jenciklopedicheskij Slovar': V 3 t. / Redkol.: A. V. Kudrickij (otv. red.) i dr. — K.: Glav. red. USJe, 1988. — T. 1. — 756 s.

Ukrainskij Sovetskij Jenciklopedicheskij Slovar': V 3 t. / Redkol.: A. V. Kudrickij (otv. red.) i dr. — K.: Glav. red. USJe, 1989. — T. 3. — 772 s.

Fedorov A. V. Osnovy obshhej teorii perevoda: lingvisticheskie problemy. — SPb., 2002. — 414 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Зарицький М. С. Переклад: створення та редагування: Посібник. — К.: Парлам. вид-во, 2004. — 120 с.

2. Зарицький М. С. Стилістика сучасної української мови: Навч. посіб. — К.: Парлам. вид-во, 2001. — 156 с.

3. Комиссаров В. Н. Теория перевода (лингвистические аспекты). — М.: Высш. шк., 1990. — 250 с.

4. Кочур Г. П. Третє відлуння. — К.: Рада, 2000. — С. 261—304.

5. Латышев А. К. Курс перевода: эквивалентность и способы её достижения. — М.: Междунар. отнош., 1981. — 247 с.

6. Новий тлумачний словник української мови: У 3 т. / Уклад.: В. Яременко, О. Сліпушко. — 2-ге вид., випр. — К.: Аконіт, 2003. — Т. 1. — 928 с.

7. Новий тлумачний словник української мови: У 3 т. / Уклад.: В. Яременко, О. Сліпушко. — 2-ге вид., випр. — К.: Аконіт, 2003. — Т. 3. — 864 с.

8. Пушкин А. С. Сочинения: В 3 т. — М.: Худ. лит., 1986. — Т. 2: Поэмы; Евгений Онегин; Драматические произведения. — 527 с.

9. Пушкін О. С. Твори: У 2 т. / Пер. з рос. М. Рильського. — Х., 1937. — Т. 2.: Євгеній Онєгін. — С. 163—342.

10. Рецкер Я. И. Теория перевода и переводческая практика. Очерки лингвистической теории перевода / Доп. и комент. Д. И. Ермоловича. — М.: Р. Валент, 2004. — 240 с.

11. Самойлов Д. Сравнение перевода с оригиналом // Редактор и перевод: Сб. ст. — М.: Книга, 1968. — С. 60—71.

12. Советский энциклопедический словарь / Науч.-ред. совет: А. М. Прохоров (пред.) и др. — М.: Сов. энцикл., 1981. — 1600 с.

13. Украинский Советский Энциклопедический Словарь: В 3 т. / Редкол.: А. В. Кудрицкий (отв. ред.) и др. — К.: Глав. ред. УСЭ, 1988. — Т. 1. — 756 с.

14. Украинский Советский Энциклопедический Словарь: В 3 т. / Редкол.: А. В. Кудрицкий (отв. ред.) и др. — К.: Глав. ред. УСЭ, 1989. — Т. 3. — 772 с.

15. Федоров А. В. Основы общей теории перевода: лингвистические проблемы. — СПб., 2002. — 414 с.Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM


 Ліцензія Creative Commons

follow me on facebook

© ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського