DOI: https://doi.org/10.20535/2077-7264.1-2(23-24).2009.58456

Інноваційна діяльність у видавничо-поліграфічній галузі України

Ярослав Вікторович Котляревський, Олександр Вікторович Мельников, Надія Іванівна Передерієнко

Анотація


Проведено аналітичне дослідження актуальних тенденцій розвитку іноваційних процесів. Досліджено основні фази іноваційного процесу видавничо-поліграфічної галузі України, аргументовано уведення нової інфраструктурної фази.


Ключові слова


інноваційна діяльність; видавничо-поліграфічна галузь України; інфраструктурна фаза

Повний текст:

PDF

Посилання


Zakon Ukrainy «Pro investytsiinu diialnist» vid 18.09.1991 r. № 1560-XII [Tekst] // VVR. — 1991. — № 47. — St. 646 (Ostanni zminy vid 25.12.2008 r.).

Zakon Ukrainy «Pro innovatsiinu diialnist» vid 04.07.2002 № 40-IV [Tekst] // VVR. — 2002. — № 36. — St. 266 (Ostanni zminy vid 25.03.2005 r.).

Antoniuk L. L. Innovatsii: teoriia, mekhanizm rozrobky ta komertsializatsii: monohr. [Tekst] / Antoniuk L. L., Poruchnyk A. M., Savchuk V. S. — K.: KNEU, 2003. — 394 s.

Durniak B. V. Vydavnycho-polihrafichna haluz Ukrainy: Stan, problemy, tendentsii: Statystychno-hrafichnyi ohliad [Tekst]: monohr. / Durniak B. V., Shtanhret A. M., Melnykov O. V. — Lviv: Ukr. akad. drukarstva, 2006. — 274 s.

Velychko O. M. Novyi tekhnichnyi postup tekhnolohii drukarstva [Tekst] / Velychko O. M. // Tekhnolohiia i tekhnika drukarstva. — 2008.— № 1. — S. 9—22.

Napriamy innovatsiinoho rozvytku v promyslovosti Ukrainy [Tekst] / A. Sydorova, H. Anisimova // Ekonomika Ukrainy. — 2009. — № 3. — S. 24—25.

Pavlenko I. A. Ekonomika ta orhanizatsiia innovatsiinoi diialnosti: navch.-metod. posibnyk [Tekst] / Pavlenko I. A., Honcharova N. P., Shvydanenko H. O. — K.: KNEU, 2002. — 150 s.

Rozum O. F. Drukarstvo KhKhI stolittia [Tekst] / Rozum O. F. // Tekhnolohiia i tekhnika drukarstva. — 2008. — № 4. — S. 4—9.

Uchast tekhnichnoho komitetu «Tekhnolohiia polihrafii» u stvorenni ta vdoskonalenni haluzevoi normatyvno-tekhnichnoi dokumentatsii [Tekst] / V. Ern-Byshkevych V. Vaskiv, O. Melnykov // Drukarstvo. — 2006. — № 6. — S. 5—8.

Sposib dostupu: http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=68687&cat_id=6465.

Innovacionnyj menedzhment [Tekst]: sprav. posobie / pod. red. P. N. Zavlina, A. K. Kazanceva, L. Je. Mindeli. — 2-e uzd., pererab. i dop. — M.: CISN, 1998. — 568 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Закон України «Про інвестиційну діяльність» вiд 18.09.1991 р. № 1560-XII [Текст] // ВВР. — 1991. — № 47. — Ст. 646 (Останні зміни від 25.12.2008 р.).

2. Закон України «Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002 № 40-IV [Текст] // ВВР. — 2002. — № 36. — Ст. 266 (Останні зміни від 25.03.2005 р.).

3. Антонюк Л. Л. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації: моногр. [Текст] / Антонюк Л. Л., Поручник А. М., Савчук В. С. — К.: КНЕУ, 2003. — 394 с.

4. Дурняк Б. В. Видавничо-поліграфічна галузь України: Стан, проблеми, тенденції: Статистично-графічний огляд [Текст]: моногр. / Дурняк Б. В., Штангрет А. М., Мельников О. В. — Львів: Укр. акад. друкарства, 2006. — 274 с.

5. Величко О. М. Новий технічний поступ технологій друкарства [Текст] / Величко О. М. // Технологія і техніка друкарства. — 2008.— № 1. — С. 9—22.

6. Напрями інноваційного розвитку в промисловості України [Текст] / А. Сидорова, Г. Анісімова // Економіка України. — 2009. — № 3. — С. 24—25.

7. Павленко І. А. Економіка та організація інноваційної діяльності: навч.-метод. посібник [Текст] / Павленко І. А., Гончарова Н. П., Швиданенко Г. О. — К.: КНЕУ, 2002. — 150 с.

8. Розум О. Ф. Друкарство ХХІ століття [Текст] / Розум О. Ф. // Технологія і техніка друкарства. — 2008. — № 4. — С. 4—9.

9. Участь технічного комітету «Технологія поліграфії» у створенні та вдосконаленні галузевої нормативно-технічної документації [Текст] / В. Ерн-Бишкевич В. Васьків, О. Мельников // Друкарство. — 2006. — № 6. — С. 5—8.

10. Спосіб доступу: http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=68687&cat_id=6465.

11. Инновационный менеджмент [Текст]: справ. пособие / под. ред. П. Н. Завлина, А. К. Казанцева, Л. Э. Миндели. — 2-е узд., перераб. и доп. — М.: ЦИСН, 1998. — 568 с.Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM


 Ліцензія Creative Commons

follow me on facebook

© ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського