DOI: https://doi.org/10.20535/2077-7264.3(25).2009.57921

Деякі аспекти оцінки конкурентоспроможності видавничо-поліграфічних підприємств

Ярослав Вікторович Котляревський, Олександр Вікторович Мельников

Анотація


Проведено дослідження актуальних методик оцінки конкурентоспроможності як на рівні галузей народного господарства вцілому, так і з урахуванням специфічних особливостей видавничо-поліграфічних підприємств.


Ключові слова


конкурентоспроможність; видавничо-поліграфічне підприємство; народне господарство

Повний текст:

PDF

Посилання


Aref'eva E. V. Benchmarking [Tekst] : ucheb. posobie / E. V. Aref'eva, O. V. Aref'ev. — K. : Izd-vo Evrop. un-ta, 2003. — 58 s.

Velychko O. M. Opratsiuvannia informatsiinoho potoku vzaiemodiieiu elementiv drukarskoho kontaktu [Tekst]: Monohrafiia / O. M. Velychko — K. : VPTs «Kyivskyi universytet», 2005. — 264 s.

Havrysh O. Efektyvne planuvannia i upravlinnia vyrobnytstvom yak chynnyk konkurentospromozhnosti polihrafichnoho pidpryiemstva / O. Havrysh, V. Hrytsenko, A. Yukhymets // Halytskyi ekonomichnyi visnyk. — 2009. — № 1. — S. 82—86. — (problemy mikro ta makroekonomiky Ukrainy).

Dolzhanskyi I. Z. Konkurentospromozhnist pidpryiemstva [Tekst] : navch. posib. / I. Z. Dolzhanskyi, T. O. Zahorna. — K. : Tsentr navchalnoi literatury, 2006. — 384 s.

Klymenko S. M. Upravlinnia konkurentospromozhnistiu pidpryiemstva [Tekst] : navch. posib. / S. M. Klymenko, T. V. Omelianenko, D. O. Barabas, O. S. Dubrova, A. V. Vakulenko. — K. : KNEU, 2008. — 520 s.

Kotliarevskyi Ia. V. Formuvannia stratehii upravlinnia produktovo-orhanizatsiinymy stratehiiamy vydavnycho-polihrafichnykh pidpryiemstv [Tekst] : Avtoref. dys... kand. ekon. nauk: 08.06.01 / Ia. V. Kotliarevskyi; Yevropeiskyi universytet. — Kyiv, 2007. — 20 s.

Porter Je. Majkl. Konkurentnaja strategija: Metodika analiza otraslej i konkurentov [Tekst] / Majkl Je. Porter ; Per. s angl. — M. : Al'pina Biznes Buks, 2005.— 454 s.

Shvaika L. A. Ekonomika vydavnycho-polihrafichnoi haluzi [Tekst] / L. A. Shvaika, A. M. Shtanhret ; rek. Min. osvity i nauky yak pidruchnyk. — L. : UAD, 2008.— 480 s.

Yastremskyi O. I. Osnovy mikroekonomiky [Tekst] : pidruchnyk. / O. I. Yastremskyi, O. H. Hrytsenko. — 2-he vyd., pererob. i dop. — K. : Znannia, 2007. — 579 s. — z modelno-komp’iuternym dodatkom na SD-ROM.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Арефьева Е. В. Бенчмаркинг [Текст] : учеб. пособие / Е. В. Арефьева, О. В. Арефьев. — К. : Изд-во Европ. ун-та, 2003. — 58 с.

2. Величко О. М. Опрацювання інформаційного потоку взаємодією елементів друкарського контакту [Текст]: Монографія / О. М. Величко — К. : ВПЦ «Київський університет», 2005. — 264 с.

3. Гавриш О. Ефективне планування й управління виробництвом як чинник конкурентоспроможності поліграфічного підприємства / О. Гавриш, В. Гриценко, А. Юхимець // Галицький економічний вісник. — 2009. — № 1. — С. 82—86. — (проблеми мікро та макроекономіки України).

4. Должанський І. З. Конкурентоспроможність підприємства [Текст] : навч. посіб. / І. З. Должанський, Т. О. Загорна. — К. : Центр навчальної літератури, 2006. — 384 с.

5. Клименко С. М. Управління конкурентоспроможністю підприємства [Текст] : навч. посіб. / С. М. Клименко, Т. В. Омельяненко, Д. О. Барабась, О. С. Дуброва, А. В. Вакуленко. — К. : КНЕУ, 2008. — 520 с.

6. Котляревський Я. В. Формування стратегій управління продуктово-організаційними стратегіями видавничо-поліграфічних підприємств [Текст] : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Я. В. Котляревський; Європейський університет. — Київ, 2007. — 20 с.

7. Портер Э. Майкл. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов [Текст] / Майкл Э. Портер ; Пер. с англ. — М. : Альпина Бизнес Букс, 2005.— 454 с.

8. Швайка Л. А. Економіка видавничо-поліграфічної галузі [Текст] / Л. А. Швайка, А. М. Штангрет ; рек. Мін. освіти і науки як підручник. — Л. : УАД, 2008.— 480 с.

9. Ястремський О. І. Основи мікроекономіки [Текст] : підручник. / О. І. Ястремський, О. Г. Гриценко. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К. : Знання, 2007. — 579 с. — з модельно-комп’ютерним додатком на СD-ROM.Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM


 Ліцензія Creative Commons

follow me on facebook

© ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського