DOI: https://doi.org/10.20535/2077-7264.4(26).2009.57873

Антикризова діагностика на мікроекономічному рівні

Надія Іванівна Передерієнко, Ярослав Вікторович Котляревський

Анотація


У статті розглянуто проблематику антикризової діагностики з елементами фінансового аналізу на рівні підприємств. Досліджено світовий і вітчизняний досвід застосування і використання відповідного інструментарію, а також перспективи використання для видавничо-поліграфічної галузі.


Ключові слова


антикризова діагностика; мікроекономічний рівень; фінансовий аналіз; видавничо-поліграфічна галузь

Повний текст:

PDF

Посилання


Bormotova M. V. «Analiz finansovogo sostojanija predprijatija» po kursu «Finansovyj menedzhment» / M. V. Bormotova. — H. : HGJeU, 2003. — 15 s.

Ivasiv B. S. Hroshi ta kredyt : Pidruchnyk. — Vyd. 3-tie, zmin. i dop. / B. S. Ivasiv. — Ternopil: Kart-blansh, K. : Kondor, 2008. — 528 s.

Istoriia ekonomichnykh vchen: pidruchnyk / za red. V. D. Bazylevycha. — 3-ie vyd., vypr. i dop. — K. : Znannia, 2006. — 582 s.

Karbau R. Mizhnarodna ekonomika / per. z anhl. Kosodiia R. / R. Karbau. — Sumy : Kozatskyi val, 2004. — 652 s.

Kyrylenko V. I. Investytsiina skladova ekonomichnoi bezpeky: Monohrafiia / V. I. Kyrylenko. — K. : KNEU, 2005. — 232 s.

Moiseev S. R. Mezhdunarodnye valjutno-kreditnye otnoshenija : Uchebnoe posobie / S. R. Moiseev. — M. : Delo i servis, 2003. — 576 s.

Perederiienko N. I. Finansovyi menedzhment : pidruch. dlia stud. VNZ rek. Minosvity Ukrainy / N. I. Perederiienko, Ia. V. Kotliarevskyi, O. M. Dem’ianenko. — L. :UAD, 2008. — 200 s.

Poddierohin A. M. Finansovyi menedzhment : pidruchnyk / A. M. Poddierohin (ker. kol. avt. i nauk. red.), M. D. Bilyk, L. D. Buriak, N. Iu. Nevmerzhytska, Ia. I. Nevmerzhytskyi. — K. : KNEU, 2005. — 535 s.

Savluk M. I. Hroshi ta kredyt : Pidruchnyk. — 4-te vyd., pererob. i dop. / M. I. Savluk.

M. I. Savluk, A. M. Moroz, I. M. Lazepko ta in. ; Za zah. red. M. I. Savluka. — K.: KNEU, 2006. — 744 s.

Chukhno A. A. Pryroda suchasnykh hroshei, kredytu ta hroshovo-kredytnoi polityky / A. A. Chukhno // Finansy Ukrainy. — 2007. — № 1. — S. 3—16.

Sheludko N. M. Finansovi kryzy na rynkakh, shcho rozvyvaiutsia: teoretychni i empirychni aspekty analizu / N. M. Sheludko, A. I. Shkliar // Finansy Ukrainy. — 2009. — № 2(159). — S. 3—30.

Shtanhret A. M. Antykryzove upravlinnia pidpryiemstvom : Pidruchn. / A. M. Shtanhret. — Lviv : UAD, 2008. — 396 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бормотова М. В. «Анализ финансового состояния предприятия» по курсу «Финансовый менеджмент» / М. В. Бормотова. — Х. : ХГЭУ, 2003. — 15 с.

2. Івасів Б. С. Гроші та кредит : Підручник. — Вид. 3-тє, змін. й доп. / Б. С. Івасів. — Тернопіль: Карт-бланш, К. : Кондор, 2008. — 528 с.

3. Історія економічних вчень: підручник / за ред. В. Д. Базилевича. — 3-є вид., випр. і доп. — К. : Знання, 2006. — 582 с.

4. Карбау Р. Міжнародна економіка / пер. з англ. Косодія Р. / Р. Карбау. — Суми : Козацький вал, 2004. — 652 с.

5. Кириленко В. І. Інвестиційна складова економічної безпеки: Монографія / В. І. Кириленко. — К. : КНЕУ, 2005. — 232 с.

6. Моисеев С. Р. Международные валютно-кредитные отношения : Учебное пособие / С. Р. Моисеев. — М. : Дело и сервис, 2003. — 576 с.

7. Передерієнко Н. І. Фінансовий менеджмент : підруч. для студ. ВНЗ рек. Міносвіти України / Н. І. Передерієнко, Я. В. Котляревський, О. М. Дем’яненко. — Л. :УАД, 2008. — 200 с.

8. Поддєрьогін А. М. Фінансовий менеджмент : підручник / А. М. Поддєрьогін (кер. кол. авт. і наук. ред.), М. Д. Білик, Л. Д. Буряк, Н. Ю. Невмержицька, Я. І. Невмержицький. — К. : КНЕУ, 2005. — 535 с.

9. Савлук М. І. Гроші та кредит : Підручник. — 4-те вид., перероб. і доп. / М. І. Савлук.

10. М. І. Савлук, А. М. Мороз, І. М. Лазепко та ін. ; За заг. ред. М. І. Савлука. — К.: КНЕУ, 2006. — 744 с.

11. Чухно А. А. Природа сучасних грошей, кредиту та грошово-кредитної політики / А. А. Чухно // Фінанси України. — 2007. — № 1. — С. 3—16.

12. Шелудько Н. М. Фінансові кризи на ринках, що розвиваються: теоретичні й емпіричні аспекти аналізу / Н. М. Шелудько, А. І. Шкляр // Фінанси України. — 2009. — № 2(159). — С. 3—30.

13. Штангрет А. М. Антикризове управління підприємством : Підручн. / А. М. Штангрет. — Львів : УАД, 2008. — 396 с.Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM


 Ліцензія Creative Commons

follow me on facebook

© ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського