Криза як невід’ємна частина у діяльності соціально-економічної системи

Ю. В. Тарасенко, Зоя Валентинівна Григорова

Анотація


В статті обґрунтовано актуальність проблеми прогнозування кризових ситуацій. Розглянуто існуючі трактування поняття «криза» та підходи до визначення й класифікації кризових явищ та їх роль у функціонуванні підприємств та організацій.


Ключові слова


криза; класифікація; соціально-економічна система; функціонування підприємства

Повний текст:

PDF

Посилання


S. Fisher. Jekonomiks / S. Fisher, R. Dornbush ta R. Shmalenzi; per. so 2-go angl. izd. — M. : Delo LTD, 1995. — 864 s.

Ansoff I. Strategicheskoe upravlenie / I. Anosoff; cokr. per. s angl. — M. : Jekonomika, 1989. — 520 s.

Stepaniuk I. A. Vyznachennia ta klasyfikatsiia kryzovykh yavyshch / I. Stepaniuk, T. Nazarchuk // Nauka i ekonomika. — 2007. — № 3(7). — S. 81—88.

Jakovec Ju. V. Cikly. Krizisy. Prognozy / Ju. Jakovec. — M. : Nauka, 1999. — 448 s.

Antikrizisnoe upravlenie ot bankrotstva — k finansovomu ozdorovleniju [Pod red. G. P. Ivanova]. — M. : Zakon i pravo, 2005. — 320 s.

Krutik A. B. Antikrizisnyj menedzhment / A. Krutik, A. Murav'ev. — SPb : Piter, 2001. — 432 s.: il.

Lihonenko L. O. Antykryzove upravlinnia pidpryiemstvom: teoretyko-metodolohichni zasady ta praktychnyi instrumentarii / L. Lihonenko. — K. : Kyiv. nats. torh.-ekon. un-t, 2001. — 390 s.

Vasylenko V. O. Antykryzove upravlinnia pidpryiemstvom: navch. posib. / V. Vasylenko. — K. : TsUL, 2003. — 504 s.

Antikrizisnoe upravlenie [uchebnik / pod red. E. M. Korotkova]. — M. : INFRA-M, 2001. — 432 s.

Antikrizisnoe upravlenie: makro- i mikrouroven' : ucheb. posobie. / [K. V. Baldin, O. F. Bystrov, A. V. Rukosuev i dr.]. — M. : Izdatel's'ko-torgovaja korporacija «Dashkov i K’», 2005. — 316 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. С. Фишер. Экономикс / С. Фишер, Р. Дорнбуш та Р. Шмалензи; пер. со 2-го англ. изд. — М. : Дело ЛТД, 1995. — 864 с.

2. Ансофф И. Стратегическое управление / И. Анософф; cокр. пер. с англ. — М. : Экономика, 1989. — 520 с.

3. Степанюк І. А. Визначення та класифікація кризових явищ / І. Степанюк, Т. Назарчук // Наука й економіка. — 2007. — № 3(7). — С. 81—88.

4. Яковец Ю. В. Циклы. Кризисы. Прогнозы / Ю. Яковец. — М. : Наука, 1999. — 448 с.

5. Антикризисное управление от банкротства — к финансовому оздоровлению [Под ред. Г. П. Иванова]. — М. : Закон и право, 2005. — 320 с.

6. Крутик А. Б. Антикризисный менеджмент / А. Крутик, А. Муравьев. — СПб : Питер, 2001. — 432 с.: ил.

7. Лігоненко Л. О. Антикризове управління підприємством: теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій / Л. Лігоненко. — К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2001. — 390 с.

8. Василенко В. О. Антикризове управління підприємством: навч. посіб. / В. Василенко. — К. : ЦУЛ, 2003. — 504 с.

9. Антикризисное управление [учебник / под ред. Е. М. Короткова]. — М. : ИНФРА-М, 2001. — 432 с.

10. Антикризисное управление: макро- и микроуровень : учеб. пособие. / [К. В. Балдин, О. Ф. Быстров, А. В. Рукосуев и др.]. — М. : Издательсько-торговая корпорация «Дашков и К’», 2005. — 316 с.

DOI: https://doi.org/10.20535/2077-7264.1(27).2010.57267

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


 Ліцензія Creative Commons

follow me on facebook

© ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського