Способи ароматизації друкованої продукції

К. С. Михайленко, Валентина Василівна Степанець

Анотація


На основі проведеного патентного пошуку і аналітичного огляду джерел інформації з метою дослідження стану розвитку технологій ароматизації друкарської продукції визначено, що даний вид поліграфічної продукції актуальний і має достатньо високий попит у споживачів даної продукції, оскільки має нагоду привертати увагу споживача в перші 2-7 секунди що надзвичайно важливо при рекламуванні будь-якого товару, а також розроблена класифікація способів ароматизації друкарської продукції.


Ключові слова


патентний пошук; аналітичний огляд; ароматизація друкарської продукції; споживач; класифікація

Повний текст:

PDF

Посилання


Buldikova S. Tradicionnye SMI uchatsja obretat' zapahi / S. Buldikova // Poligrafist i izdatel'. — 2002. — № 7. — S. 27—28.

«Specjeffekty» dlja reklamnoj poligrafii [Elektronnyi resurs] / K. Arhangel'skaja // Pechatnyj Biznes. — 2006. — № 4. — S. 32. — Rezhym dostupu do zhurn. : http://www.aromareklama.ru/st27.htm.

Borisova V. A. Zapah… Vozmozhnosti i varianty primenenija aromaticheskih veshhestv v poligrafii / V. A. Borisova // Kursiv. — 2003. — № 4. — S. 23—26.

Pat. JP2008017957 (A) Yaponiia, MPK A62B18/02, A61M16/06, A61M21/0, A62B18/00, A61M21/00. Sposib otrymannia masky, shcho vydiliaie aromat / Yamahuchi Mutsuo; zaiavnyk ta patentovlasnyk Aroma Space KK. — №. 20060190994; opubl. 31.01.08.

Kurashyna V. Tekhnolohiia vysokoiakisnoho lakuvannia / V. Kurashyna // Drukarstvo. — 1999. — spetsvypusk № 1. — S. 20.

Stefanov S. I. Poligrafija dlja reklamistov i ne tol'ko / S. I. Stefanov. — M. : Gella-print, 2002. — 352 s.

Melnykov O. V. Tekhnolohiia ploskoho ofsetnoho druku / O. V. Melnykov. — Lviv : Afisha, 2003. — 384 s.

Tkachuk M. Trafaretnyi druk : Navchalnyi posibnyk [dlia stud. vyshch. navch. zakl.] / M. Tkachuk. — K : KhaHar, 2000. — 264 s.

Kipphan G. Jenciklopedija po pechatnym sredstvam informacii. Tehnologii i sposoby proizvodstva / G. Kipphan. — M. : MGUP, 2003. — 1280 s.

Pat. DE202005016648 (U1) Nimechchyna, MPK A01N53/00, A01P7/04. Papir, shcho vkliuchaie trasfluzryn ta / abo metofluzryn v yakosti aktyvnykh rechovyn / Aris Khandles; zaiavnyk ta patentovlasnyk Aris Khandles. — № 200520016648U; opubl. 09.02.06.

Pat. JP2006150643 (A) Yaponiia, MPK B41M1/06, B41M3/00, B42D15/02, C09D11/02, B41M1/00, B41M3/00, B42D15/00. Druk produktsii parfumovanym chornylom / Sumita Takeshi; zaiavnyk ta patentovlasnyk Dainippon Printing Co LTD. — № 20040341462; opubl. 15.06.06.

Pat. FR2767597 (A1) Frantsiia, MPK G09F3/02, G09F23/06, G09F23/00. Reklama dlia vyna / Frans Benoit, Rene Albert Emma, Mandula Hislein Yan Patrik; zaiavnyk ta patentovlasnyk Editions Beniot France. — № 19970010604; opubl. 26.02.99.

Pat. FR2729681 (A1) Frantsiia, MPK FR2729681 (A1), B41M3/00, B42D15/00, B42D15/02, B41M3/00, D21H21/54. Kartka zi skretchsmuzhkoiu, shcho vydiliaie aromat / Manneim Aleks; zaiavnyk ta patentovlasnyk Manneim Aleks. — № 19950000742; opubl. 26.07.96.

Pat. JP8080691 (A) Yaponiia, MPK B42D5/04, B42D5/00. Aromatychnyi kalendar / Nishiiama Takashi; zaiavnyk ta patentovlasnyk Toppan Printing Co LTD. — № 19940218665; opubl. 26.03.96.

Pat. JP8039929 (A) Yaponiia, MPK B41M5/165. Arkush, shcho maie shar, vkrytyi mikrokapsulamy, ta yoho vyrobnytstvo / Nihure Khisano; zaiavnyk ta patentovlasnyk Toppan Moore KK. — № 19940209030; opubl. 13.02.96.

Pat. JP1047539 (A) Yaponiia, MPK B32B7/06, B32B7/02, B32B33/00. Teploperedaiuchyi lyst, shcho maie aromatychnyi maliunok, ta yoho vyrobnytstvo / Obata Khiroiuki, Odachim Yasuo; zaiavnyk ta patentovlasnyk Dainippon Printing Co LTD. — № 19870205802; opubl. 22.02.89.

Pat. JP63027288 (A) Yaponiia, MPK B41J31/00, B41M5/03, B41M5/392, B41M5/025, B41M5/26. Lyst z farboiu, yakyi mozhe buty efektyvno vykorystanyi v nadanni aromatu drukovanii produktsii / Ikeda Yiiunko, Manabe Yoshikharu; zaiavnyk ta patentovlasnyk Ricoh KK. — № 19860169519; opubl. 04.02.88.

Pat. JP2005254631 (A) Yaponiia, MPK B41J2/01, B41J2/175. Aromaprynter ta aromakartrydzh / Kukhara Yasuo, Muraiama Noboru, Tanaka Akimi, Fukasaku Emi, Suzuki Mivako; zaiavnyk ta patentovlasnyk Ricoh KK. — № 20040069836; opubl. 22.09.05.

Pat. JP2000272197 (A) Yaponiia, MPK B41J3/44, B41J2/01, B41J29/00. Prynter, osnashchenyi heneratorom aromakomponentu / Uchiiama Yukikhiro, Yanahida Eiko, Yamashita Maiumi; zaiavnyk ta patentovlasnyk Seiko Epson Corp. — № 19990080831; opubl. 03.10.00.

Pat. DE20309831 (U1) Nimechchyna, MPK C09D11/02, A45D34/02, A45D34/04, A61L9/14, A45D34/00, B41J2/415, B41J3/00. Aromaprynter dlia paperu ta paperopodibnykh materialiv, maie kombinovani kartrydzhi abo okremi kartrydzhi, napovneni aromatom / Probst Maks Dzhozef; zaiavnyk ta patentovlasnyk Probst Maks Dzhozef. — № 20032009831U; opubl. 04.11.04.

Ozdoblennia drukovanoi produktsii: tekhnolohiia, ustatkuvannia, materialy : Navchalnyi posibnyk [dlia stud. vyshch. navch. zakl.] / [S. Havenko, E. Lazarenko, B. Mamut ta in.]. — Kyiv-Lviv : Un-t «Ukraina», UAD, 2003. — 180 s.

Pat. KR20020037459 (A) Koreia, MPK G06K19/02, G06K19/04, G07F7/08, C09D11/02. Kompozytsiia z UF-parfumovanoi farby dlia druku na kredytnykh kartkakh / Park Seonh Su; zaiavnyk ta patentovlasnyk Park Seonh Su. — № 20000067365; opubl. 22.05.02.

Pat. JP6308887 (A) Yaponiia, MPK G03H1/02, G04B19/24, G09F3/02, G04B19/00. Aromanakleika dlia hodynnyka / Sakurada Tokiko, Furuta Osamu; zaiavnyk ta patentovlasnyk Dainippon Printing Co LTD. — № 19930119342; opubl. 04.11.94.

Pat. JP2000144169 (A) Yaponiia, MPK B32B5/00, C11B9/00, A61K8/00, A61Q13/00, A61K7/46. Aromatychna nakleika ta yii vyrobnytstvo / Suhimoto Tetsuia; zaiavnyk ta patentovlasnyk Toyo Seal KK. — № 19980343559; opubl. 26.05.00.

Pat. JP9114378 (A) Yaponiia, MPK B60R13/00, C11B9/00, G09F3/02, A47G33/00. Nakleiky z aromatom / Ishii Satoru; zaiavnyk ta patentovlasnyk Shiyouchiku KK. — № 19950293336; opubl. 02.05.97.

Pat. JP9034364 (A) Yaponiia, MPK B32B7/06, B32B27/18, G09F3/02. Aromaetyketka / Vatanabe Kimisuke, Ivamura Taizo; zaiavnyk ta patentovlasnyk Dainippon Printing Co LTD. — № 19950205061; opubl. 07.02.97.

Pat. JP8241039 (A) Yaponiia, MPK G09F3/02, G09F3/10. Nakleika, shcho vydiliaie aromat pry vidryvanni / Kan Fumitaka; zaiavnyk ta patentovlasnyk Dainippon Printing Co LTD. — № 19950068576; opubl. 17.09.96.

Pat. JP8286611 (A) Yaponiia, MPK B42D15/02, B42D15/00, G09F3/02. Aromanakleika, yii vykorystannia pry vyrobnytstvi aromatychnoi drukovanoi produktsii / Narita Shoi, Inoie Fumi; zaiavnyk ta patentovlasnyk Dainippon Printing Co LTD. — № 19950085499; opubl. 01.11.96.

Pat. JP58162677 (A) Yaponiia, MPK C09D11/00, A45D33/38, B41M3/00, A45D33/00, C09D11/02. Aromadruk / Tanaka Shiheto, Suhiiama Kenkichi; zaiavnyky ta patentovlasnyky Toppan Printing Co LTD, Morinaga & Co. — № 19820044619; opubl. 27.09.83.

Pat. JP6239062 (A) Yaponiia, MPK B42D1/00, B42D15/00, B42D15/02, C11B9/00, G09F1/02, C11B9/00, B41M3/00, B41M7/00, G09F1/00. Drukovana produktsiia, shcho pakhne pislia znimannia verkhnoho sharu / Kan Fumitaka; zaiavnyk ta patentovlasnyk Dainippon Printing Co LTD. — № 19930048794; opubl. 30.08.94.

Pat. JP10226149 (A) Yaponiia, MPK B41M3/06, G09F3/02, B41M3/00. Avtomat dlia prodazhu nakleiok / Kato Masaaki; zaiavnyky ta patentovlasnyky Arc Syst KK, Kiyokuichi KK. — № 19970033876; opubl. 25.08.98.

Pat. JP2008273170 (A) Yaponiia, MPK B32B27/18, A61L9/01, A61L9/12, B65D85/00. Aromatychni lysty, osnashchennia ta vyhotovlennia / Kusano Takaiuki, Kanazava Katsukhiko, Kamiiama Yochiro; zaiavnyk ta patentovlasnyk Fujifilm Corp. — № 20070311168; opubl. 13.11.08.

Pat. JP10006448 (A) Yaponiia, MPK B32B27/10, B32B27/12, B32B27/18, A61L9/12, B01J20/02. Aromatychnyi malyi lyst / Nuno Yukikhiro; zaiavnyk ta patentovlasnyk Kooraru KK. — № 19960179900; opubl. 13.01.98.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Булдикова С. Традиционные СМИ учатся обретать запахи / С. Булдикова // Полиграфист и издатель. — 2002. — № 7. — С. 27—28.

2. «Спецэффекты» для рекламной полиграфии [Електронний ресурс] / К. Архангельская // Печатный Бизнес. — 2006. — № 4. — С. 32. — Режим доступу до журн. : http://www.aromareklama.ru/st27.htm.

3. Борисова В. А. Запах… Возможности и варианты применения ароматических веществ в полиграфии / В. А. Борисова // Курсив. — 2003. — № 4. — С. 23—26.

4. Пат. JP2008017957 (A) Японія, МПК A62B18/02, A61M16/06, A61M21/0, A62B18/00, A61M21/00. Спосіб отримання маски, що виділяє аромат / Ямагучі Муцуо; заявник та патентовласник Aroma Space KK. — №. 20060190994; опубл. 31.01.08.

5. Курашина В. Технологія високоякісного лакування / В. Курашина // Друкарство. — 1999. — спецвипуск № 1. — С. 20.

6. Стефанов С. И. Полиграфия для рекламистов и не только / С. И. Стефанов. — М. : Гелла-принт, 2002. — 352 с.

7. Мельников О. В. Технологія плоского офсетного друку / О. В. Мельников. — Львів : Афіша, 2003. — 384 с.

8. Ткачук М. Трафаретний друк : Навчальний посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / М. Ткачук. — К : ХаГар, 2000. — 264 с.

9. Киппхан Г. Энциклопедия по печатным средствам информации. Технологии и способы производства / Г. Киппхан. — М. : МГУП, 2003. — 1280 с.

10. Пат. DE202005016648 (U1) Німеччина, МПК A01N53/00, A01P7/04. Папір, що включає трасфлузрин та / або метофлузрин в якості активних речовин / Аріс Хандлес; заявник та патентовласник Аріс Хандлес. — № 200520016648U; опубл. 09.02.06.

11. Пат. JP2006150643 (A) Японія, МПК B41M1/06, B41M3/00, B42D15/02, C09D11/02, B41M1/00, B41M3/00, B42D15/00. Друк продукції парфумованим чорнилом / Суміта Такеші; заявник та патентовласник Dainіppon Printing Co LTD. — № 20040341462; опубл. 15.06.06.

12. Пат. FR2767597 (A1) Франція, МПК G09F3/02, G09F23/06, G09F23/00. Реклама для вина / Франс Бенойт, Рене Альберт Емма, Мандула Гіслейн Ян Патрік; заявник та патентовласник Editions Beniot France. — № 19970010604; опубл. 26.02.99.

13. Пат. FR2729681 (A1) Франція, МПК FR2729681 (A1), B41M3/00, B42D15/00, B42D15/02, B41M3/00, D21H21/54. Картка зі скретчсмужкою, що виділяє аромат / Маннейм Алекс; заявник та патентовласник Маннейм Алекс. — № 19950000742; опубл. 26.07.96.

14. Пат. JP8080691 (A) Японія, МПК B42D5/04, B42D5/00. Ароматичний календар / Нішіяма Такаші; заявник та патентовласник Toppan Printing Co LTD. — № 19940218665; опубл. 26.03.96.

15. Пат. JP8039929 (A) Японія, МПК B41M5/165. Аркуш, що має шар, вкритий мікрокапсулами, та його виробництво / Нігуре Хісано; заявник та патентовласник Toppan Moore KK. — № 19940209030; опубл. 13.02.96.

16. Пат. JP1047539 (A) Японія, МПК B32B7/06, B32B7/02, B32B33/00. Теплопередаючий лист, що має ароматичний малюнок, та його виробництво / Обата Хіроюкі, Одачім Ясуо; заявник та патентовласник Dainіppon Printing Co LTD. — № 19870205802; опубл. 22.02.89.

17. Пат. JP63027288 (A) Японія, МПК B41J31/00, B41M5/03, B41M5/392, B41M5/025, B41M5/26. Лист з фарбою, який може бути ефективно використаний в наданні аромату друкованій продукції / Ікеда Їюнко, Манабе Йошіхару; заявник та патентовласник Ricoh KK. — № 19860169519; опубл. 04.02.88.

18. Пат. JP2005254631 (A) Японія, МПК B41J2/01, B41J2/175. Аромапринтер та аромакартридж / Кухара Ясуо, Мураяма Нобору, Танака Акімі, Фукасаку Емі, Сузукі Мівако; заявник та патентовласник Ricoh KK. — № 20040069836; опубл. 22.09.05.

19. Пат. JP2000272197 (A) Японія, МПК B41J3/44, B41J2/01, B41J29/00. Принтер, оснащений генератором аромакомпоненту / Учіяма Юкіхіро, Янагіда Еіко, Ямашіта Маюмі; заявник та патентовласник Seiko Epson Corp. — № 19990080831; опубл. 03.10.00.

20. Пат. DE20309831 (U1) Німеччина, МПК C09D11/02, A45D34/02, A45D34/04, A61L9/14, A45D34/00, B41J2/415, B41J3/00. Аромапринтер для паперу та папероподібних матеріалів, має комбіновані картриджі або окремі картриджі, наповнені ароматом / Пробст Макс Джозеф; заявник та патентовласник Пробст Макс Джозеф. — № 20032009831U; опубл. 04.11.04.

21. Оздоблення друкованої продукції: технологія, устаткування, матеріали : Навчальний посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / [С. Гавенко, Е. Лазаренко, Б. Мамут та ін.]. — Київ-Львів : Ун-т «Україна», УАД, 2003. — 180 с.

22. Пат. KR20020037459 (A) Корея, МПК G06K19/02, G06K19/04, G07F7/08, C09D11/02. Композиція з УФ-парфумованої фарби для друку на кредитних картках / Парк Сеонг Су; заявник та патентовласник Парк Сеонг Су. — № 20000067365; опубл. 22.05.02.

23. Пат. JP6308887 (A) Японія, МПК G03H1/02, G04B19/24, G09F3/02, G04B19/00. Ароманаклейка для годинника / Сакурада Токіко, Фурута Осаму; заявник та патентовласник Dainіppon Printing Co LTD. — № 19930119342; опубл. 04.11.94.

24. Пат. JP2000144169 (A) Японія, МПК B32B5/00, C11B9/00, A61K8/00, A61Q13/00, A61K7/46. Ароматична наклейка та її виробництво / Сугімото Тецуя; заявник та патентовласник Toyo Seal KK. — № 19980343559; опубл. 26.05.00.

25. Пат. JP9114378 (A) Японія, МПК B60R13/00, C11B9/00, G09F3/02, A47G33/00. Наклейки з ароматом / Ішіі Сатору; заявник та патентовласник Shiyouchiku KK. — № 19950293336; опубл. 02.05.97.

26. Пат. JP9034364 (A) Японія, МПК B32B7/06, B32B27/18, G09F3/02. Аромаетикетка / Ватанабе Кімісуке, Івамура Таізо; заявник та патентовласник Dainіppon Printing Co LTD. — № 19950205061; опубл. 07.02.97.

27. Пат. JP8241039 (A) Японія, МПК G09F3/02, G09F3/10. Наклейка, що виділяє аромат при відриванні / Кан Фумітака; заявник та патентовласник Dainіppon Printing Co LTD. — № 19950068576; опубл. 17.09.96.

28. Пат. JP8286611 (A) Японія, МПК B42D15/02, B42D15/00, G09F3/02. Ароманаклейка, її використання при виробництві ароматичної друкованої продукції / Наріта Шої, Іноє Фумі; заявник та патентовласник Dainіppon Printing Co LTD. — № 19950085499; опубл. 01.11.96.

29. Пат. JP58162677 (A) Японія, МПК C09D11/00, A45D33/38, B41M3/00, A45D33/00, C09D11/02. Аромадрук / Танака Шігето, Сугіяма Кенкічі; заявники та патентовласники Toppan Printing Co LTD, Morinaga & Co. — № 19820044619; опубл. 27.09.83.

30. Пат. JP6239062 (A) Японія, МПК B42D1/00, B42D15/00, B42D15/02, C11B9/00, G09F1/02, C11B9/00, B41M3/00, B41M7/00, G09F1/00. Друкована продукція, що пахне після знімання верхнього шару / Кан Фумітака; заявник та патентовласник Dainіppon Printing Co LTD. — № 19930048794; опубл. 30.08.94.

31. Пат. JP10226149 (A) Японія, МПК B41M3/06, G09F3/02, B41M3/00. Автомат для продажу наклейок / Като Масаакі; заявники та патентовласники Arc Syst KK, Kiyokuichi KK. — № 19970033876; опубл. 25.08.98.

32. Пат. JP2008273170 (A) Японія, МПК B32B27/18, A61L9/01, A61L9/12, B65D85/00. Ароматичні листи, оснащення та виготовлення / Кусано Такаюкі, Каназава Кацухіко, Каміяма Йочіро; заявник та патентовласник Fujifilm Corp. — № 20070311168; опубл. 13.11.08.

33. Пат. JP10006448 (A) Японія, МПК B32B27/10, B32B27/12, B32B27/18, A61L9/12, B01J20/02. Ароматичний малий лист / Нуно Юкіхіро; заявник та патентовласник Kooraru KK. — № 19960179900; опубл. 13.01.98.

DOI: https://doi.org/10.20535/2077-7264.1(27).2010.57042

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


 Ліцензія Creative Commons

follow me on facebook

© ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського