DOI: https://doi.org/10.20535/2077-7264.4(30).2010.55784

Видавнича справа та поліграфічна діяльність в Україні: регіональний аспект

Андрій Михайлович Штангрет, Богдан Васильович Дурняк, Олександр Вікторович Мельников

Анотація


Досліджено підприємницьку активність у видавничій справі та поліграфічній діяльності згідно з офіційними статистичними даними Державного комітету статистики України та Книжкової палати України ім. Івана Федорова.


Ключові слова


видавнича справа; поліграфічна діяльність; статистичні дані; Державний комітет статистики України; Книжкова палата України ім. Івана Федорова

Повний текст:

PDF

Посилання


Vydavnycha sprava ta polihrafichna diialnist v Ukraini [2000–2006 rr.] [Tekst] : stat. dovid. / uklad. : B. V. Durniak, V. I. Vorobiov, A. M. Shtanhret, O. V. Melnykov, V. I. Petrashova, Iu. I. Shvets. — K. : UkrNDI spets. vydiv druku, 2008. — 120 s.

Durniak B. V. Vydavnycho-polihrafichna haluz Ukrainy: Stan, problemy, tendentsii : Statystychno-hrafichnyi ohliad [Tekst] : monohr. / B. V. Durniak, A. M. Shtanhret, O. V. Melnykov. — Lviv : Ukr. akademiia drukarstva, 2006. — 274 s.

Durniak B. V. Vydavnycha sprava ta polihrafichna diialnist v Ukraini [Tekst] : monohr. / B. V. Durniak, A. M. Shtanhret, O. V. Melnykov, Ia. M. Uhryn. — Lviv : Ukr. akademiia drukarstva, 2009. — 150 s.

Kovba Zh. M. Asortyment drukovanoi produktsii [Tekst] : navch.-metod. posib. / Zh. M. Kovba, T. V. Olianyshen, O. V. Melnykov. — Lviv : Ukr. akad. drukarstva, 2009. — 100 s.

Margolin E. Grani rossijskoj poligrafii [Tekst] : / E. Margolin, T. Ukolova // Komp'juart. — 2003. — № 2. — S. 37—53.

Palyha Ie. M. Stan ta rozvytok vydavnycho-polihrafichnoho kompleksu Ukrainy: rehionalnyi aspekt : monohr. / Ie. M. Palyha, H. I. Pushak, Ia. Ia. Pushak. — Lviv : Ukr. akad. drukarstva, 2009. — 192 s.

Poligrafija Ukrainy (2008–2009) [Tekst] : sprav. : [vyp. 5] / red.-sost.: E. Savchenko, N. Kazachuk, V. Reznik, N. Gumennaja, Ju. Mosejuk, A. Mel'nikov, B. Durnjak, A. Shtangret ; otv. za vyp. E. Savchenko ; ruk. proekta, predisl. I. Agarkov. — K. : Standart, 2008. — 408 s.

Poligrafija Ukrainy [Tekst] : 2009–2010 : spravochnik : [vyp. 6] / red.-sost. : I. Krjukova, Ja. Zorenko, Ja. Nagornaja, N. Gumennaja, P. Osipenko, A. Mel'nikov, B. Durnjak, A. Shtangret ; otv. za vyp. E. Savchenko ; ruk. proekta, [avt.] predisl. I. Agarkov. — K. : Da Vinchi, 2009. — 316 s.

Senchenko M. I. Ukrainska knyha v konteksti svitovoho knyhovydannia [Tekst] / O. V. Afonin, M. I. Senchenko. — K. : Kn. palata Ukrainy, 2009. — 277 s.

Senkivskyi V. M. Chytannia yak problema vilnoho chasu : za rezultatamy sotsioloho-statystychnykh doslidzhen [Tekst] : monohr. / V. M. Senkivskyi, T. V. Olianyshen, A. M. Shtanhret, O. V. Melnykov. — Lviv : Ukr. akad. drukarstva, 2009. — 160 s.

Kholod Z. M. Upravlinnia ta efektyvnist vykorystannia vyrobnychoho personalu struktur vydavnycho-polihrafichnoho kompleksu Ukrainy [Tekst] : monohr. / Z. M. Kholod, I. I. Maliarchuk, O. I. Kopyliuk, A. M. Shtanhret, V. V. Shchliakhetko. — Lviv: Ukr. akademiia drukarstva, 2008. — 196 s.

Shvaika L. A. Ekonomika vydavnycho-polihrafichnoi haluzi [Tekst] : pidruch. / L. A. Shvaika, A. M. Shtanhret. — Lviv : Ukr. akademiia drukarstva, 2008. — 396 s.

Shvaika L. A. Rozvytok i rehuliuvannia vydavnychoho pidpryiemnytstva [Tekst] : monohr. / L. A. Shvaika. — Lviv : Ukr. akadem. drukarstva, 2005. — 432 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Видавнича справа та поліграфічна діяльність в Україні [2000–2006 рр.] [Текст] : стат. довід. / уклад. : Б. В. Дурняк, В. І. Воробйов, А. М. Штангрет, О. В. Мельников, В. І. Петрашова, Ю. І. Швець. — К. : УкрНДІ спец. видів друку, 2008. — 120 с.

2. Дурняк Б. В. Видавничо-поліграфічна галузь України: Стан, проблеми, тенденції : Статистично-графічний огляд [Текст] : моногр. / Б. В. Дурняк, А. М. Штангрет, О. В. Мельников. — Львів : Укр. академія друкарства, 2006. — 274 с.

3. Дурняк Б. В. Видавнича справа та поліграфічна діяльність в Україні [Текст] : моногр. / Б. В. Дурняк, А. М. Штангрет, О. В. Мельников, Я. М. Угрин. — Львів : Укр. академія друкарства, 2009. — 150 с.

4. Ковба Ж. М. Асортимент друкованої продукції [Текст] : навч.-метод. посіб. / Ж. М. Ковба, Т. В. Олянишен, О. В. Мельников. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2009. — 100 с.

5. Марголин Е. Грани российской полиграфии [Текст] : / Е. Марголин, Т. Уколова // Компьюарт. — 2003. — № 2. — С. 37—53.

6. Палига Є. М. Стан та розвиток видавничо-поліграфічного комплексу України: регіональний аспект : моногр. / Є. М. Палига, Г. І. Пушак, Я. Я. Пушак. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2009. — 192 с.

7. Полиграфия Украины (2008–2009) [Текст] : справ. : [вып. 5] / ред.-сост.: Е. Савченко, Н. Казачук, В. Резник, Н. Гуменная, Ю. Мосеюк, А. Мельников, Б. Дурняк, А. Штангрет ; отв. за вып. Е. Савченко ; рук. проекта, предисл. И. Агарков. — К. : Стандарт, 2008. — 408 с.

8. Полиграфия Украины [Текст] : 2009–2010 : справочник : [вып. 6] / ред.-сост. : И. Крюкова, Я. Зоренко, Я. Нагорная, Н. Гуменная, П. Осипенко, А. Мельников, Б. Дурняк, А. Штангрет ; отв. за вып. Е. Савченко ; рук. проекта, [авт.] предисл. И. Агарков. — К. : Да Винчи, 2009. — 316 с.

9. Сенченко М. І. Українська книга в контексті світового книговидання [Текст] / О. В. Афонін, М. І. Сенченко. — К. : Кн. палата України, 2009. — 277 с.

10. Сеньківський В. М. Читання як проблема вільного часу : за результатами соціолого-статистичних досліджень [Текст] : моногр. / В. М. Сеньківський, Т. В. Олянишен, А. М. Штангрет, О. В. Мельников. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2009. — 160 с.

11. Холод З. М. Управління та ефективність використання виробничого персоналу структур видавничо-поліграфічного комплексу України [Текст] : моногр. / З. М. Холод, І. І. Малярчук, О. І. Копилюк, А. М. Штангрет, В. В. Щляхетко. — Львів: Укр. академія друкарства, 2008. — 196 с.

12. Швайка Л. А. Економіка видавничо-поліграфічної галузі [Текст] : підруч. / Л. А. Швайка, А. М. Штангрет. — Львів : Укр. академія друкарства, 2008. — 396 с.

13. Швайка Л. А. Розвиток і регулювання видавничого підприємництва [Текст] : моногр. / Л. А. Швайка. — Львів : Укр. академ. друкарства, 2005. — 432 с.Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM


 Ліцензія Creative Commons

follow me on facebook

© ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського