Вплив обробки магнітним полем на властивості зволожувального розчину

М. В. Естріна, В. О. Канагін

Анотація


Досліджено вплив магнітного поля на властивості зволожувального розчину для офсетного плоского друку.


Ключові слова


магнітне поле; зволожувальний розчин; офсетний плоский друк

Повний текст:

PDF

Посилання


Zgurovskij M. Z. Tehnologicheskoe predvidenie // M. Z. Zgurovskij, N. D. Pankratova. — K. : IVTs «Vydavnytstvo “Politekhnika”», 2005. — 156 s. ISBN 966-622-181-0.

Onishhenko T. I. Tehnologija izgotovlenija form vysokoj i ofsetnoj ploskoj pechati fotohimicheskim formovaniem iz vodorastvorimyh jepoksiakrilatov / T. I. Onishhenko: dis. … kand. tehn. nauk. — 1988. — 185 s.

Selmenska (Humeniuk) Z. M. Intensyfikatsiia tekhnolohii vyhotovlennia drukarskykh form z fotopolimeryzatsiinozdatnykh materialiv iz vykorystanniam mahnitnoi obrobky / Zam. Selmenska: dys. … kand. tekhn. nauk (05.05.01). — 1999. — 171 s.

Tekhnolohiia hazetno-zhurnalnoho vyrobnytstva. Chastyna persha: [navch. posib.] / Havenko S. F., Selmenska Z. M., Kulik L. I., Nazar I. M. — L. : Ukrainska akademiia drukarstva, 2009. — 304 s.

Gavenko S. F. Vlijanie podgotovki vody na smachivanie aljuminivyh plastin / Gavenko S. F., Timochko I. I. // Poligrafija. — 1989. — S. 38.

Fedotkin I. M. Intensifikacija tehnologicheskih processov [Tekst] / I. M. Fedotkin. — Kiev : Vishha shkola, 1979. — 342 s.

Lazarenko Je. T. Aktivacija tehnoldogicheskih sred v poligrafii // Lazarenko Je. T., Konjuhova I. I. — M. : Knizhnaja palata. — 1990. — 40 s. ISSN 0134-9147.

Repeta V. B. Udoskonalennia tekhnolohii UF-lakuvannia vidbytkiv ofsetnoho druku : Avtoreferat dys. na zdobuttia nauk. stupenia k.t.n.: Spets. 05.05.01 «Mashyny i protsesy polihrafichnoho vyrobnytstva». — Kyiv : KNU, 2007. — 20 c.

Dushkin S. S. Magnitnaja vodopodgotovka na himicheskih predprijatijah: prom. vid. / S. S. Dushkin, V. N. Nevstratov. — M. : Himija, 1986. — 144 s.

Tebenihin E. F. Bezreagentnye metody obrabotki vody v jenergoustanovkah: prom. vid. / E. F. Tebenihin. — M. : Jenergoatomizdat, 1985. — 144 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Згуровский М. З. Технологическое предвидение // М. З. Згуровский, Н. Д. Панкратова. — К. : ІВЦ «Видавництво “Політехніка”», 2005. — 156 с. ISBN 966-622-181-0.

2. Онищенко Т. И. Технология изготовления форм высокой и офсетной плоской печати фотохимическим формованием из водорастворимых эпоксиакрилатов / Т. И. Онищенко: дис. … канд. техн. наук. — 1988. — 185 с.

3. Сельменська (Гуменюк) З. М. Інтенсифікація технології виготовлення друкарських форм з фотополімеризаційноздатних матеріалів із використанням магнітної обробки / Зам. Сельменська: дис. … канд. техн. наук (05.05.01). — 1999. — 171 с.

4. Технологія газетно-журнального виробництва. Частина перша: [навч. посіб.] / Гавенко С. Ф., Сельменська З. М., Кулік Л. Й., Назар І. М. — Л. : Українська академія друкарства, 2009. — 304 с.

5. Гавенко С. Ф. Влияние подготовки воды на смачивание алюминивых пластин / Гавенко С. Ф., Тимочко И. И. // Полиграфия. — 1989. — С. 38.

6. Федоткин И. М. Интенсификация технологических процессов [Текст] / И. М. Федоткин. — Киев : Вища школа, 1979. — 342 с.

7. Лазаренко Э. Т. Активация технолдогических сред в полиграфии // Лазаренко Э. Т., Конюхова И. И. — М. : Книжная палата. — 1990. — 40 с. ISSN 0134-9147.

8. Репета В. Б. Удосконалення технології УФ-лакування відбитків офсетного друку : Автореферат дис. на здобуття наук. ступеня к.т.н.: Спец. 05.05.01 «Машини і процеси поліграфічного виробництва». — Київ : КНУ, 2007. — 20 c.

9. Душкин С. С. Магнитная водоподготовка на химических предприятиях: пром. вид. / С. С. Душкин, В. Н. Невстратов. — М. : Химия, 1986. — 144 с.

10. Тебенихин Е. Ф. Безреагентные методы обработки воды в энергоустановках: пром. вид. / Е. Ф. Тебенихин. — М. : Энергоатомиздат, 1985. — 144 с.

DOI: https://doi.org/10.20535/2077-7264.4(30).2010.55768

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


 Ліцензія Creative Commons

follow me on facebook

© ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського