DOI: https://doi.org/10.20535/2077-7264.4(30).2010.55752

Динамічна і математична моделі кулачкового обертового механізму, зблокованого з розвантажуючим пристроєм, тамподрукарської машини ПТМ-200

Олександр Олександрович Палюх

Анотація


За результатами аналізу динамічної та математичної моделі кулачкового обертового механізму тамподрукарської машини ПТМ-200 досліджено, що його використання доцільно в тих випадках, коли при реалізації окремих операцій технологічного циклу машини в циклових механізмах переважаючими є сили інерції, що виникають при нерівномірному русі ведених мас.


Ключові слова


кулачковий обертовий механізм; розвантажувальний пристрій; тамподрукарська машина

Повний текст:

PDF

Посилання


Vul'fson I. I. Dinamicheskie raschety ciklovyh mehanizmov / Vul'fson I. I. — L. : Mashinostroenie, 1976. — 328 s.

Voskresenskij M. I. Teorija i metody proektirovanija kulachkovo-rychazhnyh mehanizmov poligraficheskih mashin po zadannoj dolgovechnosti / Voskresenskij M. I. — Avtoref. dis. … d-ra tehn. nauk. — M., 1970. — 24 s.

Kozhevnikov S. N. / Kozhevnikov S. N. // Problemy dinamiki mashin. — Mashinostroenie, 1971. — № 3. — S. 3—10.

Paliukh O. O. Udoskonalennia struktury ta syntez mekhanizmiv obertovoho stola tampodrukarskykh mashyn / Paliukh O. O. Avtoref. dys. … kand. tekhn. nauk. — Kyiv, 2004. — 24 s.

Petruk A. I. Voprosy sinteza mehanizmov ciklovyh mashin / Petruk A. I. — K. : Naukova dumka, 1981. — 118 s.

Tir K. V. Mehanika poligraficheskih avtomatov / Tir K. V. — M. : Kniga, 1965. — 496 s.

Fishin M. E. Raschet mehanizmov transportno-podajushhih sistem poligraficheskih mashin / Fishin M. E. — M. : Mashinostroenie, 1979. — 256 s.

Janickij V. G. Pruzhinnye programmnye razgruzhateli ciklovyh mehanizmov. Metodicheskie razrabotki / Janickij V. G., Poljudov A. N. // Metody rascheta ciklovyh mehanizmov. — Kriterial, 1974. — Vyp. 16. — S. 1—74.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Вульфсон И. И. Динамические расчеты цикловых механизмов / Вульфсон И. И. — Л. : Машиностроение, 1976. — 328 с.

2. Воскресенский М. И. Теория и методы проектирования кулачково-рычажных механизмов полиграфических машин по заданной долговечности / Воскресенский М. И. — Автореф. дис. … д-ра техн. наук. — М., 1970. — 24 с.

3. Кожевников С. Н. / Кожевников С. Н. // Проблемы динамики машин. — Машиностроение, 1971. — № 3. — С. 3—10.

4. Палюх О. О. Удосконалення структури та синтез механізмів обертового стола тамподрукарських машин / Палюх О. О. Автореф. дис. … канд. техн. наук. — Київ, 2004. — 24 с.

5. Петрук А. И. Вопросы синтеза механизмов цикловых машин / Петрук А. И. — К. : Наукова думка, 1981. — 118 с.

6. Тир К. В. Механика полиграфических автоматов / Тир К. В. — М. : Книга, 1965. — 496 с.

7. Фишин М. Е. Расчет механизмов транспортно-подающих систем полиграфических машин / Фишин М. Е. — М. : Машиностроение, 1979. — 256 с.

8. Яницкий В. Г. Пружинные программные разгружатели цикловых механизмов. Методические разработки / Яницкий В. Г., Полюдов А. Н. // Методы расчета цикловых механизмов. — Критериал, 1974. — Вып. 16. — С. 1—74.Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM


 Ліцензія Creative Commons

follow me on facebook

© ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського