Формування структури та антифрикційних властивостей композиційних підшипників ковзання для високошвидкісних вузлів тертя

Автор(и)

  • Юлія Юріївна Віцюк Видавничо-поліграфічний інститут Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» http://orcid.org/0000-0002-8169-4328

DOI:

https://doi.org/10.20535/2077-7264.3(49).2015.54888

Ключові слова:

композиційний підшипник, мідь, тверде мастило, структура, властивості, швидкість ковзання, навантаження

Анотація

Проведено дослідження закономірностей формування структури та комплексу властивостей нових композиційних антифрикційних матеріалів на основі міді для роботи у високошвидкісних вузлах тертя. Нові підшипникові матеріали за триботехнічними характеристиками перевершують литі аналоги і можуть працювати в режимі самозмащення при високих швидкостях ковзання і підвищених навантаженнях.

Біографія автора

Юлія Юріївна Віцюк, Видавничо-поліграфічний інститут Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

к.т.н., доцент, кафедра репрографії

Посилання

Роїк Т. А. Композиційні підшипникові матеріали для підвищених умов експлуатації : Монографія [Текст] / Т. А. Роїк, П. О. Киричок, А. П. Гавриш. — К. : НТУУ «КПІ», 2007. — 404 с.

Федорченко И. М. Композиционные спеченные антифрикционные материалы : Монографія [Текст] / И. М. Федорченко, Л. И. Пугина. — К. : Наукова думка, 1980. — 404 с.

Киричок П. О. Новітні композиційні матеріали деталей тертя поліграфічних машин : Монографія [Текст] / П. О. Киричок, Т. А. Роїк, А. П. Гавриш, А. В. Шевчук, Ю. Ю. Віцюк. — К. : НТУУ «КПІ», 2015. — 428 с.

Роїк Т. А. Антифрикційні матеріали для вузлів тертя високошвидкісного поліграфічного обладнання [Текст] / Т. А. Роїк, П. О. Киричок, А. П. Гавриш, О. А. Гавриш // Технологія і техніка друкарства. — 2007. — № 1–2. — С. 65–73.

Roik T. Physical Mechanical And Tribotechnical Properties Of New Composite Bearings For Printing Equipment [Text] / T. Roik, A. Gavrish, P. Kyrychok, Yu. Vitsuk, M. Askerov // Journal of Science of the Gen. Tadeusz Kosciuszko Military Academy of Land Forces, Wroclaw, Poland. 2014. — № 2(172). — Р. 141–149.

Віцюк Ю. Ю. Підвищення працездатності вузлів тертя поліграфічних машин [Текст] / Ю. Ю. Віцюк, Т. А. Роїк, А. П. Гавриш, О. О. Мельник // Технологія і техніка друкарства. — 2010. — № 2 (28). — С. 4–9.

Роик Т. А. Композиционные материалы для высокотемпературных узлов трения [Текст] / Т. А. Роик, Ю. Ю. Вицюк // Наукові нотатки. — Вип. 24. — 2009. — С. 474–479.

Konopka K. Effect of CaF2 surface layers on the friction behavior of copper-based composite [Текст] / K. Konopka, T. A. Roik, A. P. Gavrish, Yu. Yu. Vitsuk, T. Mazan // Powder Metallurgy and Metal Ceramics. — New York : Volume 51, Number 5–6, 2012. — P. 363–367.

Роїк Т. А. Забезпечення надійності та довговічності роботи вузлів тертя поліграфічних машин [Текст] / Т. А. Роїк, А. П. Гавриш, О. О. Мельник, Ю. Ю. Віцюк // Металознавство та обробка металів. — 2011. — № 2. — С. 24–26.

Зозуля В. Д. Смазки для спеченных самосмазывающихся подшипников : Монографія [Текст] / В. Д. Зозуля. — К. : Наукова думка, 1976. — 191 с.

Зозуля В. Д. Особенности высокотемпературной трибометрии порошковых материалов [Текст] / В. Д. Зозуля, Т. А. Роик, В.Т. Варченко // Порошковая металлургия. — 1988. — № 4. — С. 101–104.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Поліграфічні матеріали