Вплив фізико-механічних властивостей абразивних матеріалів на процес шліфування високолегованих композитів для поліграфічних машин

Автор(и)

  • Анатолій Павлович Гавриш Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (НТУУ "КПІ")
  • Тетяна Анатоліївна Роїк Видавничо-поліграфічний інститут Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» http://orcid.org/0000-0002-4930-0173
  • Петро Олексійович Киричок Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (НТУУ "КПІ") http://orcid.org/0000-0002-4692-6867
  • Олена Олексіївна Мельник Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (НТУУ "КПІ")
  • Юлія Юріївна Віцюк Видавничо-поліграфічний інститут Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» http://orcid.org/0000-0002-8169-4328

DOI:

https://doi.org/10.20535/2077-7264.3(49).2015.54886

Ключові слова:

властивості абразивних матеріалів, процес шліфування, нові високозносостійкі композити, тертя, параметри різання

Анотація

В статті наведені результати теоретико-експериментальних досліджень впливу фізико-механічних властивостей абразивних матеріалів на процес шліфування високозносостійких композитів деталей тертя для поліграфічних машин, які були виготовлені з нових типів композиційних сплавів синтезованих на основі відходів штампових та інструментальних сталей. Розроблені рекомендації для промисловості.

Біографії авторів

Анатолій Павлович Гавриш, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (НТУУ "КПІ")

д.т.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України; член редколегії збірника наукових раць "Технологія і техніка друкарства"

Тетяна Анатоліївна Роїк, Видавничо-поліграфічний інститут Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

д.т.н., професор, кафедра репрографії

Петро Олексійович Киричок, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (НТУУ "КПІ")

д.т.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України; проректор НТУУ "КПІ", науковий керівник кафедри технології поліграфічного виробництва; голова редколегії, головний редактор збірника наукових праць "Технологія і техніка друкарства"

Олена Олексіївна Мельник, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (НТУУ "КПІ")

к.т.н., доцент

Юлія Юріївна Віцюк, Видавничо-поліграфічний інститут Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

к.т.н., доцент, кафедра репрографії

Посилання

Патент України № 60520, МПК С22С 33/02 (2006.01) Антифрикційний підшипниковий матеріал // Роїк Т. А., Гавриш А. П., Гавриш О. А., Киричок П. О., Віцюк Ю. Ю., Мельник О. О. — Опубл. 25.06.2011, Бюл. № 12.

Патент України № 60521, МПК С22С 33/02 (2006.01) Композиційний підшипниковий матеріал // Роїк Т. А., Гавриш А. П., Віцюк Ю. Ю., Гавриш О. А., Киричок П. О., Мельник О. О. — Опубл. 25.06.2011, Бюл. № 12.

Патент України № 60522, МПК С22С 33/02 (2006.01) Підшипниковий композиційний матеріал на основі інструментальної сталі // Роїк Т. А., Гавриш А. П., Киричок П. О., Віцюк Ю. Ю., Гавриш О. А., Мельник О. О. — Опубл. 25.06.2011, Бюл. № 12.

Патент України № 102299, МПК С22С 33/02 (2006.01) Антифрикційний матеріал на основі інструментальної сталі // Роїк Т. А., Гавриш А. П., Киричок П. О., Віцюк Ю. Ю., Мельник О. О. — Опубл. 25.06.2013, Бюл. № 12.

Роїк Т. А. Композиційні підшипникові матеріали для підвищених умов експлуатації / Т. А. Роїк, П. О. Киричок, А. П. Гавриш. — К. : НТУУ «КПІ», 2007. — 404 с.

Киричок П. О. Технологія поліграфічного машинобудування : Навчальний посібник / П. О. Киричок, Т. А. Роїк, А. В. Шевчук, А. П. Гавриш, О. І. Лотоцька. — К. : НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2014. — 504 с.

Роїк Т. А. Новітні композиційні матеріали деталей тертя поліграфічних машин : Монографія / Т. А. Роїк, А. П. Гавриш, П. О. Киричок, А. В. Шевчук, Ю. Ю. Віцюк. — К. : НТУУ «КПІ», 2015. — 502 с.

Исаев А. И. Процесс образования поверхносного слоя при обработке металлов резанием / А. И. Исаев. — М. : Машгиз, 1950. — 412 с.

Маталин А. А. Качество поверхности и эксплуатационные свойства деталей машин / А. А. Маталин. — М.-Л. : Машгиз, 1956. — 418 с.

Костецкий Б. И. Качество поверхности и трение в машинах / Б. И. Костецкий, Н. Ф. Колисниченко. — К. : Изд. «Техника», 1969. — 244 с.

Крагельский И. В. Трение и износ / И. В. Крагельский. — М. : Машиностроение, 1968. — 478 с.

Костецкий Б. И. Надежность и долговечность машин / Б. И. Костецкий, И. Г. Носовский, Л. И. Бершадский, А. К. Караулов. — К. : Изд. «Техника», 1975. — 408 с.

Рыжов Э. В. Высокоэффективные процессы финишной обработки / Э. В. Рыжов. — К. : Наукова думка, 1987. — 256 с.

Лавриненко В. І., Новіков М. Р. Надтверді абразивні матеріали в механообробці : Енциклопедичний довідник / під заг. ред. акад. НАНУ М. В. Новікова. — К. : Вид. ІНМ ім. В. М. Бакуля НАНУ, 2013. — 456 с.

Маслов Е. Н. Теория шлифования материалов / Е. Н. Маслов. — М. : Машиностроение, 1979. — 320 с.

Ящерицын П. И. Прогрессивная технология финишной обробітки деталей / П. И. Ящерицын. — Мн. Беларусь, 1989. — 312 с.

Инструменты из сверхтвердых материалов / Под ред. акад. НАН Украины Н. В. Новикова, д.т.н. С. А. Клименко. 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Машиностроение, 2014. — 608 с.

Лалодзе Т. Н. Износ алмазов и алмазних кругов / Т. Н. Лалодзе, Г. В. Бокучава. — М. : Машиностроение, 1968. — 326 с.

Маслов Е. Н. Механизм работы абразивного зерна при шлифовании / Е. Н. Маслов. — М. : Машгиз, 1960. — 296 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Поліграфічні матеріали