Контроль наклепу деталей тертя поліграфічних машин зі зносостійких композиційних матеріалів за умов надтонкого оздоблювально-абразивного оброблення

Автор(и)

  • Анатолій Павлович Гавриш Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (НТУУ «КПІ»)
  • Тетяна Анатоліївна Роїк Видавничо-поліграфічний інститут Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» http://orcid.org/0000-0002-4930-0173
  • Оксана Володимирівна Зоренко Видавничо-поліграфічний інститут Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» http://orcid.org/0000-0002-2352-2579
  • Юлія Юріївна Віцюк Видавничо-поліграфічний інститут Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» http://orcid.org/0000-0002-8169-4328
  • Олена Сергіївна Хлус Видавничо-поліграфічний інститут Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

DOI:

https://doi.org/10.20535/2077-7264.3(49).2015.54869

Ключові слова:

нові композитні матеріали, деталі тертя, якість поверхні, наклеп, магнітне поле, технологічні фактори абразивного різання, рекомендації для промисловості

Анотація

У статті наведені результати дослідження параметрів наклепу за допомогою нового методу — He-Ne лазерним потоком з аналізом форми магнітного поля по напруженості його горизонтальної і вертикальної складових при тонкій фінішній алмазно-абразивній обробці поверхонь деталей тертя з високозносостійких композиційних матеріалів на основі інструментальних сталей, а також на основі нікелю.

Показано, що на форму магнітного поля суттєво впливають методи фінішної обробки (тонке алмазно-абразивне шліфування, прецизійна машинна доводка, суперфініш, хонінгування), режими різання нових композитів і параметри абразивного інструменту.

Встановлені залежності параметрів магнітного поля від технологічних факторів процесу різання робочих поверхонь тертя деталей з нових композитів на основі нікелю та інструментальних сталей.

Біографії авторів

Анатолій Павлович Гавриш, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (НТУУ «КПІ»)

д.т.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України; член редколегії збірника наукових раць "Технологія і техніка друкарства"

Тетяна Анатоліївна Роїк, Видавничо-поліграфічний інститут Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

д.т.н., професор, кафедра репрографії

Оксана Володимирівна Зоренко, Видавничо-поліграфічний інститут Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

к.т.н., доцент, кафедра технології поліграфічного виробництва, відповідальний секретар збірника наукових праць "Технологія і техніка друкарства"

Юлія Юріївна Віцюк, Видавничо-поліграфічний інститут Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

к.т.н., доцент, кафедра репрографії

Олена Сергіївна Хлус, Видавничо-поліграфічний інститут Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

аспірантка, кафедра репрографії

Посилання

Роїк Т. А. Композиційні підшипникові матеріали для підвищених умов експлуатації : монографія / Т. А. Роїк, П. О. Киричок, А. П. Гавриш. Роїк Т. А., Киричок П. О., Гавриш А. П. — К. : НТУУ «КПІ», 2007. — 404 с.

Киричок П. О. Технологія поліграфічного машинобудування : навчальний посібник / П. О. Киричок, Т. А. Роїк, А. В. Шевчук, А. П. Гавриш, О. І. Лотоцька. — К. : НТУУ «КПІ», 2014. — 504 с.

Киричок П. О. Новітні композиційні матеріали деталей тертя поліграфічних машин : Монографія / П. О. Киричок, Т. А Роїк., А. В. Шевчук, А. П. Гавриш, Ю. Ю. Віцюк. — К. : НТУУ «КПІ», 2015. — 427 с.

Крагельський И. В. Трение и износ / И. В. Крагельський. — М. : Машиностроение, 1968. — 478 с.

Костецкий Б. И. Сопротивление изнашиванию деталей машин / Б. И. Костецкий. — М. : Машгаз, 1959. — 216 с.

Костецкий Б. Н. Надежность и долговечность машин / Б. Н. Костецкий, И. Г. Носковский, Л. И. Бершадский, А. К. Караулов. — К. : Техніка, 1975. — 408 с.

Рыжов Э. В. Технологические методы повышения износостойкости деталей машин / Э. В. Рыжов. — К. : Наукова думка, 1984. — 340 с.

Маслов Е. Н. Теория шлифования материалов / Е. Н. Маслов. — М. : Машиностроение, 1974. — 320 с.

Рыжов Э. В. Высокоэффективные процессы финишной обработки / Э. В. Рыжов. — К. : Наукова думка, 1987. — 256 с.

Ящерицын П. И. Прогрессивная технология финишной обработки деталей / П. И. Ящерицын. — Минск : Беларусь, 1989. — 312 с.

Соколов С. П. Тонкое шлифование и доводка / С. П. Соколов. — М. : Машгиз, 1981. — 296 с.

Кремень З. И. Доводка плоских поверхностей / З. И. Кремень. — К. : Техника, 1974. — 225 с.

Фрагин И. Е. Научные основы повышения точности и производительности хонингования : Монография / И. Е. Фрагин. — М. : Машиностроение, 1975. — 320 с.

Чеповецкий И. Х. Основы финишной алмазной обработки : Монография / И. Х. Чеповецкий. — К. : Наукова думка, 1980. — 467 с.

Инструменты из сверхтвердых материалов / Под ред. акад. НАН Украины Н. В. Новикова, д.т.н. С. А. Клименко. 2-е узд., перераб. и доп. — М. : Машиностроение, 2014. — 608 с.

Лавриненко В. І., Новіков М. В. Надтверді абразивні матеріали в механообробні : Енциклопедичний довідник / під заг. ред. акад. НАН М. В. Новікова. — К. : Вид. ІНМ ім. В. М. Бакуля НАНУ, 2013. — 456 с.

Эльбор в машиностроении : Монография (В. С. Лысанов, В. А. Букин, Б. А. Глаговский, З. И. Кремень и др. — Под. общ. ред. В. С. Лысанова — Л-д : Машиностроение, 1978. — 280 с.

Киричок П. О. Фінішне оброблення зносостійких деталей друкарських машин / П. О. Киричок, Т. А. Роїк, А. П. Гавриш, А. В. Шевчук, Ю. Ю. Віцюк. — К. : Вид. НТУУ «КПІ», 2014. — 507 с.

Мазур М. П., Внуков Ю. М., Доброскок В. Л., Залога В. О., Новоселов Ю. К., Якубов Ф. Я. Основи теорії різання матеріалів : Підручник / Під заг. ред. М. П. Мазура. — Львів : Новий світ, 2010. — 423 с.

Гавриш А. П. Фінішна алмазно-абразивна обробка магнітних матеріалів : Монографія / А. П. Гавриш, П. П. Мельничук. — Житомир : Вид. Житомирськ. державн. технологічн. ун-ту ЖДТУ, 2004. — 551 с.

Роик Т. А. Обеспечение качества поверхностей деталей из магнитомягких сплавов прецизионной доводкой : Монография / Т. А. Роик, П. А. Киричек, А. П. Гавриш, М. Г. Аскенов, Ю. Ю. Вицюк. — К. : Вид-во НТУУ «КПІ», 2013. — 232 с.

Григорянт А. Г. Технологические процесы лазерной обработки / А. Г. Григорянт, И. Н. Шиганов, А. И. Мицюров. — М. : Изд. МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2008. — 664 с.

Kovalenko V. S., Verkhoturov A. D., Golovko L. F., Podchernjaeva J. A. Lazer surface harding and electric-spark surface harding of materials. — New-York : Plenum Publishing Corp., 1988. — 175 p.

Головко Л. Ф. Лазерні технології та комп’ютерне моделювання / Л. Ф. Головко, С. О. Лук’яненко. — К. : ВІСТКА, 2009. — 296 с.

Котляров В. П. Технологія лазерної обробки : Підручник / В. П. Котляров. — Ніжин : Вид. НДУ ім. М. Гоголя, 2010. — 308 с.

Котляров В. П. Лазерна технологія в поліграфії / В. П. Котляров, П. О. Киричок. — К. : Вид. НТУУ «КПІ», 2012. — 324 с.

Котляров В. П. Технологічне оснащення лазерних комплексів / В. П. Котляров. — К. : Вид. НТУУ «КПІ», 2013. — 592 с.

Котляров В. П. Лазерна розмірна розробка : Навч. посібник / В. П. Котляров. — К. : Вид. НТУУ «КПІ», 2015. — 428 с.

Коваленко В. С. Технология и оборудование электрофизических и электрохимических методов обработки материалов / В. С. Коваленко. — К. : Вища школа. — Главное изд., 1983. — 176 с.

Коваленко В. С. Лазерная технология / В. С. Коваленко. — К. : Вища школа. — Главное изд., 1989. — 280 с.

Гавриш А. П. Якість поверхонь зносостійких композитних деталей тертя поліграфічних машин при прецизійній доводці / А. П. Гавриш, Т. А. Роїк, П. О. Киричок, С. М. Зигуля, В. Г. Олійник // Вісник Тернопільського націон. технічн. ун-ту. — 2014. — № 4(70). — С. 126–134.

Кутай А. К. Анализ точности и контроль качества в машиностроении / А. К. Кутай, Х. Б. Кордонський. — М. : Машгиз, 1958. — 366 с.

Кутай А. К. Статистические методы анализа и контроля качества машиностроительной продукции / А. К. Кутай. — М. : Машгиз, 1979. — 312 с.

Таблицы функции распределения и плотностей распределения Стьюдента / Под ред. проф. Н. В. Смирнова. — М. : Изд. АН СССР, 1990. — 228 с.

Гавриш А. П. Статистический анализ степени влияния факторов абразивной обработки на поле рабочего зазора / А. П. Гавриш, Л. А. Солдатенко, Мохан Сринивасан, Т. А. Роик // Сб. : «Резание и инструмент». — Харьков : Изд. ХГПУ «Харьков. политехн. ин-т». — 1999. — № 53. — С. 71–77.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Технологічні процеси