Комплексне дослідження проблеми стійкості фарбового шару інтагліодруку до чинників штучного зношування

Автор(и)

  • Тетяна Юріївна Киричок Видавничо-поліграфічний інститут Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (ВПІ НТУУ «КПІ») http://orcid.org/0000-0002-9639-5486

DOI:

https://doi.org/10.20535/2077-7264.3(49).2015.54867

Ключові слова:

банкноти, інтагліодрук, фарби, фарбовий шар, адгезія, композиційний склад фарб, зносостійкість банкнот, комплексний показник

Анотація

Проведено комплексне дослідження проблеми стійкості фарбового шару інтагліодруку до факторів штучного зношення банкнот за допомогою використання комплексного показника зносостійкості. Результати дослідження показали, що з метою підвищення адгезії фарбового шару до основи банкноти необхідно коригувати реологічні властивості фарби, а саме збільшувати її в’язкість, забезпечуючи тим самим меншу фільтрацію під час проникнення в папір.

Біографія автора

Тетяна Юріївна Киричок, Видавничо-поліграфічний інститут Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (ВПІ НТУУ «КПІ»)

д.т.н., доцент, директор ВПІ НТУУ "КПІ"

Посилання

Басин В. Е. Адгезионная прочность / В. Е. Басин. — М. : Химия, 1981. — 208 с.

Kimura M. Effect of wax on non-offset property of intaglio ink / M. Kimura, S. Kadono, A. Faruta // J. of Printing Science and Technology. — 1988. — Vol. 25(3). — Р. 152–159.

Paesano G. New technologies in the intaglio workflow : towards digital systems and eco-friendly processes / G. Paesano, N. Mainierі // Billetaria. International Review on Cash Management. — April 2012. — Issue 11. — Р. 20–21.

Киричок Т. Ю. Тактильна дискримінація паперових банкнот після лакування вододисперсним лаком / Т. Ю. Киричок, А. М. Мережинська, О. В. Гуща // Зб. наук. праць «Технологія і техніка друкарства». — К., 2014. — № 1(43). — С. 13–20.

Pat. CA 2559557A1 Canada, МПК C09D 11/00. Rheologically unique intaglio printing inks / Malanga, J. et al.; Sun Chemical Corporation (USA). — заявл. 12.03.2004; опубл. 12.09.2006.

Pat. US20120199029 A1, МПК C09D 11/10. Intaglio printing ink / Fukuura А.; National Printing Bureau Incorporated, Japan. — 13/501904; заявл. 08.10.2010; опубл. 09.08 2012.

Зимон А.Д. Адгезия пленок и покрытий / А. Д. Зимон — М. : Химия, 1977. — 352 с.

Яковлев А. Д. Химия и технология лакокрасочных покрытий / А. Д. Яковлев. — Л. : Химия, 1989. — 384 с.

Kyrychok Т. Badanie szorstkosci powierzchni papierow ze znakami wodnynmi = The Investigation of Roughness for Paper with Watermarks / Т. Kyrychok, Т. Klymenko, N. Malkush // Przegland papierniczy. — 2012. — N 7. — Р. 414–417.

Лифшиц В. Г. Процессы на поверхности твердых тел / В. Г. Лифшиц, С. М. Репинский. — Владивосток : Дальнаука, 2003. — 704 с.

Адамсон А. Физическая химия поверхностей / А. Адамсон. — М. : Мир, 1979. — 568 с.

Золотов М. С. Влияние различных факторов на прочностные характеристики лакокрасочных покрытий / М. С. Золотов, М. А. Любченко // Науковий вісник будівництва. — Харків : ХДТУБА, 2007. — Вип. 43. — С. 123–127.

Киричок Т. Ю. Вплив фарб металографічного друку, їх композиційного складу на експлуатаційні властивості банкнотних відбитків / Т. Ю. Киричок, Є. Г. Сухіна, О. В. Гуща // Зб. наук. праць «Технологія і техніка друкарства». — К., 2014. — № 2(44). — С. 4–22.

Kyrychok Тetiana. Banknote Paper Deterioration Factors : Circulation Simulator Method / Тetiana Kyrychok, Аnatolii Shevchuk, Victor Nesterenko, Рetro Kyrychok // BioResources. — 2014. — Vol. 9(1). — Р. 710–724.

ТАРРІ Standards–1998. T 452 om–98. Brightness of pulp, paper, and paperboard (directional reflectance at 457 nm).

ДСТУ ІSO 13655:2006. Поліграфія. Спектральні вимірювання та розрахунок колориметричних характеристик поліграфічно відтворених зображень (ІSO 13655:1996, IDT).

Киричок Т. Ю. Методологія візуального оцінювання стійкості фарбового шару інтагліодруку до імітації зношування / Т. Ю. Киричок // Зб. наук. праць «Технологія і техніка друкарства». — К., 2013. — № 4(42). — С. 4–12.

Kyrychok T. Yu. An Analysis of the Precision of Indicators of the General Deterioration of Banknotes / T. Yu. Kyrychok // Measurement Techniques. — 2014. — Vol. 57(2). — P. 166–171.

Киричок Т. Ю. Методологія комплексного оцінювання рівня якості продукції / Т. Ю. Киричок // Зб. наук. праць «Технологія і техніка друкарства». — К., 2013. — № 1(39). — С. 4–16.

Киричок Т. Ю. Дослідження зміни характеристик зразків банкнот під час імітації зношування / Т. Ю. Киричок, В. М. Нестеренко, Є. Г. Сухіна, О. В. Гуща // Зб. наук. праць «Технологія і техніка друкарства». — К., 2012. — № 4(38). — С. 4–25.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Технологічні процеси