DOI: https://doi.org/10.20535/2077-7264.1(31).2011.53758

Особливості структури економічної безпеки поліграфічних підприємств

Алла Володимирівна Кваско, О. С. Слинявук

Анотація


Сформульовано визначення економічної безпеки підприємства. Визначені особливості структури системи економічної безпеки, її основні складові, їх характеристики. Розглянуто побудову системи економічної безпеки на поліграфічному підприємстві.


Ключові слова


економічна безпека; поліграфічне підприємство; конкурентна перевага

Повний текст:

PDF

Посилання


Aref’ieva O. V. Planuvannia ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstv [Tekst] / O. V. Arefieva, T. B. Kuzenko. — K. : Vyd-vo Yevrop. Un-tu, 2004. — 170 s.

Bereza Z. V. Sut ta skladovi ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva [Tekst] / Z. V. Bereza // Nauka i ekonomika. — 2009. — № 4(16). — S. 59—64.

Zubok M. I. Bezpeka pidpryiemnytskoi diialnosti: normatyvno-pravovi dokumenty komertsiinoho pidpryiemstva / M. I. Zubok, R. M. Zubok. — K. : Istyna, 2004. — 144 s.

Ekonomika pidpryiemstva: navch. pos. dlia stud. vyshchykh navch. zakladiv / [P. V. Krush, V. I. Podvihina, B. M. Serdiuk ta in.]: za zah. red. P. V. Krush. — K. : Elha-N, KNT, 2009. — 780 s.

Kyrychenko O. A. Metodolohichni osnovy ekonomichnoi bezpeky sub’iektiv hospodariuvannia v trans formatsiinii ekonomitsi / O. A. Kyrychenko, Iu. H. Kim // Aktualni problemy ekonomiky. — 2008. — № 12 — S. 43—57.

Koretskyi B. Diahnostyka ekonomichnoi bezpeky sub’iektiv hospodariuvannia v tranzytyvnii ekonomitsi / B. Koretskyi // Naukovi zapysky. — 2006. — № 15.

Laskavyi A. O. Menedzhment produktyvnosti: navchalnyi posibnyk [Tekst] / A. O. Laskavyi. — K. : KNEU, 2004. — 288 s.

Sudakova O. I. Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva u funktsionalnomu aspektu yoho innovatsiinoho rozvytku [Elektronnyi resurs] / O. I. Sudakova. — Rezhym dostupu : http://www.confcontact.com/ 2009_03_05/5_sudakova.htm.

Sudakova O. I. Formuvannia nalezhnoho rivnia ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva [Elektronnyi resur] / O. I. Sudakova. — Rezhym dostupu : http://www.rusnauka.com/2._SND_2007/Economics/18084.doc.htm.

Takulov Z. Sutnist poniattia «Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva»: neoinstytutsionalnyi pidkhid / Z. Takulov // Skhid. — 2005. — № 6(72). — S. 35—37.

Jekonomika predprijatija: Ucheb. posobie / [V. P. Volkov, A. I. Il'in, V. I. Stankevich i dr.]; Pod obshh. red. A. I. Il'ina, V. P. Volkova. — M. : Novoe zanie, 2003. — 677 s. — (Jekonomicheskoe obrazovanie).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Ареф’єва О. В. Планування економічної безпеки підприємств [Текст] / О. В. Арефєва, Т. Б. Кузенко. — К. : Вид-во Європ. Ун-ту, 2004. — 170 с.

2. Береза З. В. Суть та складові економічної безпеки підприємства [Текст] / З. В. Береза // Наука й економіка. — 2009. — № 4(16). — С. 59—64.

3. Зубок М. І. Безпека підприємницької діяльності: нормативно-правові документи комерційного підприємства / М. І. Зубок, Р. М. Зубок. — К. : Істина, 2004. — 144 с.

4. Економіка підприємства: навч. пос. для студ. вищих навч. закладів / [П. В. Круш, В. І. Подвігіна, Б. М. Сердюк та ін.]: за заг. ред. П. В. Круш. — К. : Ельга-Н, КНТ, 2009. — 780 с.

5. Кириченко О. А. Методологічні основи економічної безпеки суб’єктів господарювання в транс формаційній економіці / О. А. Кириченко, Ю. Г. Кім // Актуальні проблеми економіки. — 2008. — № 12 — С. 43—57.

6. Корецький Б. Діагностика економічної безпеки суб’єктів господарювання в транзитивній економіці / Б. Корецький // Наукові записки. — 2006. — № 15.

7. Ласкавий А. О. Менеджмент продуктивності: навчальний посібник [Текст] / А. О. Ласкавий. — К. : КНЕУ, 2004. — 288 с.

8. Судакова О. І. Економічна безпека підприємства у функціональному аспекту його інноваційного розвитку [Електронний ресурс] / О. І. Судакова. — Режим доступу : http://www.confcontact.com/ 2009_03_05/5_sudakova.htm.

9. Судакова О. І. Формування належного рівня економічної безпеки підприємства [Електронний ресур] / О. І. Судакова. — Режим доступу : http://www.rusnauka.com/2._SND_2007/Economics/18084.doc.htm.

10. Такулов З. Сутність поняття «Економічна безпека підприємства»: неоінституціональний підхід / З. Такулов // Схід. — 2005. — № 6(72). — С. 35—37.

11. Экономика предприятия: Учеб. пособие / [В. П. Волков, А. И. Ильин, В. И. Станкевич и др.]; Под общ. ред. А. И. Ильина, В. П. Волкова. — М. : Новое зание, 2003. — 677 с. — (Экономическое образование).Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM


 Ліцензія Creative Commons

follow me on facebook

© ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського