DOI: https://doi.org/10.20535/2077-7264.1(31).2011.53731

Якість як конкурентна перевага на ринку поліграфічних послуг

Ольга Михайлівна Барзилович, В. В. Одінцова

Анотація


Розглядаються підходи до визначення якості, як конкурентної переваги для підприємств на ринку поліграфічних послуг. Об’єктом дослідження обов’язкових етапів контролю якості є ТОВ «Новий друк».


Ключові слова


якість; поліграфічні послуги; контроль якості; конкурентна перевага

Повний текст:

PDF

Посилання


Orhanizatsiia vyrobnytstva : [navchalnyi posibnyk] / V. O. Onishchenko, O. V. Redkin, A. S. Starovirets, V. Ia. Chevhanova. — K. : Libra, 2003. — 336 s.

Yehupov Iu. A. Orhanizatsiia vyrobnytstva na promyslovomu pidpryiemstvi : [navchalnyi posibnyk] / Yehupov Iu. A. — K. : Tsentr navchalnoi literatury, 2006. — 448 s.

Lihachev V. V. Standartizacija, metrologija i sertifikacija : [uchebnoe posobie] / Lihachev V. V. — Moskva : MGUP, 2003. — 171 s.

Elektronnyi resurs. — Rezhym dostupu : http://kdkinst.wordpress.com.

Elektronnyi resurs. — Rezhym dostupu : http://ndruk.kiev.ua. 6.

Elektronnyi resurs. — Rezhym dostupu : http://www.mediaproject.su.

Ohar Ie. I. Dytiacha knyha : problemy vydavnychoi pidhotovky : [navch. posib. dlia stud. vyshch. navch. zaklad.] / Ohar Ie. I. — L. : A3–Art, 2003. — 160 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Організація виробництва : [навчальний посібник] / В. О. Оніщенко, О. В. Редкін, А. С. Старовірець, В. Я. Чевганова. — К. : Лібра, 2003. — 336 с.

2. Єгупов Ю. А. Організація виробництва на промисловому підприємстві : [навчальний посібник] / Єгупов Ю. А. — К. : Центр навчальної літератури, 2006. — 448 с.

3. Лихачев В. В. Стандартизация, метрология и сертификация : [учебное пособие] / Лихачев В. В. — Москва : МГУП, 2003. — 171 с.

4. Електронний ресурс. — Режим доступу : http://kdkinst.wordpress.com.

5. Електронний ресурс. — Режим доступу : http://ndruk.kiev.ua. 6.

Електронний ресурс. — Режим доступу : http://www.mediaproject.su.

7. Огар Є. І. Дитяча книга : проблеми видавничої підготовки : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. заклад.] / Огар Є. І. — Л. : А3–Арт, 2003. — 160 с.Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM


 Ліцензія Creative Commons

follow me on facebook

© ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського