DOI: https://doi.org/10.20535/2077-7264.2(32).2011.52821

Формування фінансової стратегії поліграфічних підприємств в сучасних умовах господарювання

Ю. В. Погребицька, Зоя Валентинівна Григорова

Анотація


В статті розглянуто суть фінансової стратегії підприємств. Досліджено основні етапи її формування і реалізації. Вивчено основні етапи формування і реалізації фінансової стратегії.


Ключові слова


фінансова стратегія; поліграфічне підприємство; конкурентоспроможність

Повний текст:

PDF

Посилання


Lynenko A. V. Obgruntuvannia vyboru finansovoi stratehii pidpryiemstva [Tekst] / A. V. Lynenko, T. O. Snizhko // Derzhava ta rehiony. Ser. : Ekonomika ta pidpryiemnytstvo. — 2009. — № 1. — S. 109—113.

Lisovskaja I. A. Osnovy finansovogo menedzhmenta [Tekst] / I. A. Lisovskaja. — M. : TEIS, 2006. — 120 s.

Blank I. A. Finansovaja strategija predprijatija [Tekst] : Ucheb. kurs / I. A. Blank. — Nika-Centr, 2006. — 520 s.

Gorickaja N. Finansovaja strategija: Upravlenie finansami [Tekst] / N. Gorickaja // Finansovyj direktor. — 2005. — № 11. — S. 17—25.

Derev’ianko O. H. Formuvannia ekonomichnoi stratehii finansovo-hospodarskoi diialnosti pidpryiemstv kharchovoi promyslovosti : avtoref. dys. kand. ekon. nauk : 08.06.01 [Tekst] / O. H. Derev’ianko ; Kyiv. nats. ekon. un-t. — K., 2000. — 19 s.

Kvasnii L. H. Teoretychni aspekty stratehichnoho upravlinnia pidpryiemstvamy v umovakh rynkovoi ekonomiky [Tekst] / L. H. Kvasnii // Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy : zb. nauk.-tekhn. prats. — L. : NLTU Ukrainy, 2008. — Vyp. 18.9. — S. 148—154.

Poddierohin A. M. Finansy pidpryiemstv : pidruchnyk [Tekst] / A. M. Poddierohin, M. D. Bilyk, L. D. Buriak, S. O. Bulhakova ta in. ; nauk. red. A. M. Poddierohin. — 5-vyd., pererob. ta dopov. — K. : KNEU, 2004. — 546 s.

Pidlypna R. P. Metody stratehichnoho planuvannia ta kontrolinhu [Tekst] / R. P. Pidlypna // Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy : zb. nauk.-tekhn. prats. — L. : NLTU Ukrainy. — 2009. — Vyp. 19.3. — S. 238—243.

Paderin N. D. Strategicheskoe planirovanie na promyshlennom predprijatii [Tekst] / N. D. Paderin, L. M. Polevaja // Vіsnik ekonomіchnoї nauki Ukraїni. — 2008. —№ 2. — S. 129—131.

Masliennikov O. Iu. Finansova stratehiia ta planuvannia v umovakh stanovlennia rynku [Tekst] / O. Iu. Masliennikov, A. Ia. Shpachuk // Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy : zb. nauk.-tekhn. prats. — L. : NLTU Ukrainy. — 2007. — Vyp. 17.3. — S. 260—262.

Partyn H. O. Finansova stratehiia u systemi upravlinnia finansamy [Tekst] / H. O. Partyn, O. Ia. Mytrukhina // Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy : zb. nauk.-tekhn. prats. — L. : NLTU Ukrainy. — 2009. — Vyp. 19.6. — S. 208—214.

Dzenis O. O. Obgruntuvannia vyboru stratehii finansuvannia rozvytku pidpryiemstva [Tekst] / O. O. Dzenis // Ekonomichnyi prostir. — D. : PDABA, 2008. — № 12/2. — S. 104—109.

Klymova N. I. Problemy efektyvnoho finansovoho upravlinnia v umovakh nestabilnoi ekonomiky [Tekst] / N. I. Klymova // Visnyk Universytetu bankivskoi spravy Natsionalnoho banku Ukrainy. — 2008. — № 3. — S. 49—51.

Pidlypna R. P. Stratehichne planuvannia ta kontrol u systemi kontrolinhu na pidpryiemstvi [Tekst] / R. P. Pidlypna // Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy : zb. nauk.-tekhn. prats. — L. : NLTU Ukrainy. — 2009. — Vyp. 19.2. — S. 255—261.

Semenets A. O. Rozvytok stratehichnoho finansovoho planuvannia v suchasnykh umovakh [Tekst] / A. O. Semenets // Ekonomichnyi prostir. — D. : PDABA, 2008. — № 12/1. — S. 193—198.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Линенко А. В. Обґрунтування вибору фінансової стратегії підприємства [Текст] / А. В. Линенко, Т. О. Сніжко // Держава та регіони. Сер. : Економіка та підприємництво. — 2009. — № 1. — С. 109—113.

2. Лисовская И. А. Основы финансового менеджмента [Текст] / И. А. Лисовская. — М. : ТЕИС, 2006. — 120 с.

3. Бланк И. А. Финансовая стратегия предприятия [Текст] : Учеб. курс / И. А. Бланк. — Ника-Центр, 2006. — 520 с.

4. Горицкая Н. Финансовая стратегия: Управление финансами [Текст] / Н. Горицкая // Финансовый директор. — 2005. — № 11. — С. 17—25.

5. Дерев’янко О. Г. Формування економічної стратегії фінансово-господарської діяльності підприємств харчової промисловості : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.06.01 [Текст] / О. Г. Дерев’янко ; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2000. — 19 с.

6. Квасній Л. Г. Теоретичні аспекти стратегічного управління підприємствами в умовах ринкової економіки [Текст] / Л. Г. Квасній // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. — Л. : НЛТУ України, 2008. — Вип. 18.9. — С. 148—154.

7. Поддєрьогін А. М. Фінанси підприємств : підручник [Текст] / А. М. Поддєрьогін, М. Д. Білик, Л. Д. Буряк, С. О. Булгакова та ін. ; наук. ред. А. М. Поддєрьогін. — 5-вид., перероб. та допов. — К. : КНЕУ, 2004. — 546 с.

8. Підлипна Р. П. Методи стратегічного планування та контролінгу [Текст] / Р. П. Підлипна // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. — Л. : НЛТУ України. — 2009. — Вип. 19.3. — С. 238—243.

9. Падерин Н. Д. Стратегическое планирование на промышленном предприятии [Текст] / Н. Д. Падерин, Л. М. Полевая // Вісник економічної науки України. — 2008. —№ 2. — С. 129—131.

10. Маслєнніков О. Ю. Фінансова стратегія та планування в умовах становлення ринку [Текст] / О. Ю. Маслєнніков, А. Я. Шпачук // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. — Л. : НЛТУ України. — 2007. — Вип. 17.3. — С. 260—262.

11. Партин Г. О. Фінансова стратегія у системі управління фінансами [Текст] / Г. О. Партин, О. Я. Митрухіна // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. — Л. : НЛТУ України. — 2009. — Вип. 19.6. — С. 208—214.

12. Дзеніс О. О. Обґрунтування вибору стратегії фінансування розвитку підприємства [Текст] / О. О. Дзеніс // Економічний простір. — Д. : ПДАБА, 2008. — № 12/2. — С. 104—109.

13. Климова Н. І. Проблеми ефективного фінансового управління в умовах нестабільної економіки [Текст] / Н. І. Климова // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. — 2008. — № 3. — С. 49—51.

14. Підлипна Р. П. Стратегічне планування та контроль у системі контролінгу на підприємстві [Текст] / Р. П. Підлипна // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. — Л. : НЛТУ України. — 2009. — Вип. 19.2. — С. 255—261.

15. Семенець А. О. Розвиток стратегічного фінансового планування в сучасних умовах [Текст] / А. О. Семенець // Економічний простір. — Д. : ПДАБА, 2008. — № 12/1. — С. 193—198.Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM


 Ліцензія Creative Commons

follow me on facebook

© ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського