DOI: https://doi.org/10.20535/2077-7264.2(32).2011.52756

Исследование и разработка процедуры компенсации формы растровой точки при флексографской печати

Володимир Пилипович Ткаченко, А. В. Попов, Ю. О. Ястреб

Анотація


У роботі досліджено проблему спотворення тоно- та кольоропередачі на відбитку за рахунок збільшення довжини друкуючих елементів на флексографічному кліше в напрямку друку. На основі висновків, зроблених за результатами досліджень, запропонована методика розрахунку параметрів компенсації подовження друкуючих елементів на еластичній формі флексографічного друку.


Ключові слова


компенсація форми растрової крапки; флексографічний друк; спотворення тоно- і кольоропередачі; друкований відбиток; компенсація видовження друкувальних елементів

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Kipphan G. Jenciklopedija po pechatnym sredstvam informacii. Tehnologii i sposoby proizvodstva [Tekst] / Gel'mut Kipphan; Per. s nem. — M. : MGUP, 2003. — 1280 s.

Tkachenko V. P. Operatyvni ta spetsialni vydy druku. Tekhnolohiia, obladnannia [Tekst]: Navch. posibnyk / V. P. Tkachenko, V. P. Manakov, A. V. Shevchuk. — Kh. : KhNURE, 2005. — 336 s.

Atkinson D. Tehnologii rastrirovanija vo fleksografii [Elektronnij resurs] / Dejv Atkinson // Fleksografija i specvidy pechati. — 2008. — № 2. — Rezhim dostupu do zhurn. : www.publish.ru/fsp.

Toliver-Nigro H. Tehnologii pechati [Tekst]: ucheb. posobie dlja vuzov / Per. s angl. N. Romanova. — M. : PRINT-MEDIA centr, 2006. — 232 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Киппхан Г. Энциклопедия по печатным средствам информации. Технологии и способы производства [Текст] / Гельмут Киппхан; Пер. с нем. — М. : МГУП, 2003. — 1280 с.

2. Ткаченко В. П. Оперативні та спеціальні види друку. Технологія, обладнання [Текст]: Навч. посібник / В. П. Ткаченко, В. П. Манаков, А. В. Шевчук. — Х. : ХНУРЕ, 2005. — 336 с.

3. Аткинсон Д. Технологии растрирования во флексографии [Електронний ресурс] / Дейв Аткинсон // Флексография и спецвиды печати. — 2008. — № 2. — Режим доступу до журн. : www.publish.ru/fsp.

4. Толивер-Нигро Х. Технологии печати [Текст]: учеб. пособие для вузов / Пер. с англ. Н. Романова. — М. : ПРИНТ-МЕДИА центр, 2006. — 232 с.Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM


 Ліцензія Creative Commons

follow me on facebook

© ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського