DOI: https://doi.org/10.20535/2077-7264.1(47).2015.43283

Видавнича справа у підрадянській Україні у міжвоєнний період

Микола Тарасович Андрійчук

Анотація


У статті розглянуто питання організації видавничої справи в підрадянській Україні у міжвоєнний період — після встановлення на цих землях влади російських більшовиків та виникнення маріонеткового утворення УСРР. Розглянуто вплив політики українізації на розвиток українськомовного книговидання та роль, яку відводили більшовики видавничій справі у реалізації цієї політики.


Ключові слова


видавнича справа; видавництва; видання; українізація; українське книговидання

Повний текст:

PDF

Посилання


Fidelman B. Do pidsumkiv vydavnychoi roboty na Ukraini za 15 rokiv / B. Fidelman // Rad. knyhar. — 1932. — № 31. — S. 9–12.

Siropolko S. Istoriia osvity v Ukraini / S. Siropolko. — K. : Nauk. dumka, 2001. — 912 s.

Isaievych Ia. D. Ukrainske knyhovydannia : vytoky, rozvytok, problemy / Ia. D. Isaievych. — Lviv : Instytut ukrainoznavstva im. I. Kryp’iakevycha NAN Ukrainy, 2002. — 520 s.

Nyzovyi M. Ukrainska statystyka druku : osnovni etapy stanovlennia ta rozvytku / M. Nyzovyi. — K. : Kn. palata Ukrainy, 2002. — 96 s.

Yakovlev O. V. Istoryko-kulturolohichni vymiry knyzhkovoho druku v Ukraini u 20-ti roky KhKh stolittia : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ist. nauk. 26.00.01 — teoriia ta istoriia kultury / O. V. Yakovlev. — K., 2010. — 16 s.

Lototskyi O. Ukrainske drukovane slovo / O. Lototskyi // Antonovych D., Lototskyi O. Ukrainska knyha // Ukrainska kultura : lektsii za red. D. Antonovycha / upor. S. V. Ulianovska ; vst. st. I. M. Dziuba ; pered. slovo M. Antonovycha ; dodatky S. V. Ulianovskoi, V. I. Ulianovskoho. — K. : Lybid, 1993. — 592 s. («Pam’iatky istorychnoi dumky Ukrainy»). — S. 98–111.

Hodkevych M. Na porozi p’iatnadtsiatoho / M. Hodkevych // Rad. knyhar. — 1931. — № 31. — S. 3–7.

O. B. Vydavnycha sprava na Ukraini / O.B. // Tryzub. — 1926. — № 45 (5 veresnia). — S. 16–20.

Kivshar T. Ukrainskyi knyzhkovyi rukh yak istorychne yavyshche (1917–1925 rr.) : monohrafiia / T. Kivshar. — K. : Lohos. 1996. — 334 s.

O sostojanii pechati na Ukraine (25 avgusta 1926 g.) : Iz postanovlenija Politbjuro CK KP(b)U // Kniga i knizhnoe delo v Ukrainskoj SSR : sb. dokum. i materialov, 1917–1941 / [Sost. L. I. Gol’denberg (ruk. raboty) i dr.]. — K. : Nauk. dumka, 1985. — T. 1. — S. 159–164.

Istoriia Ukrainy / vidp. red. Iu. Slyvka ; kerivnyk avt. kol. Iu. Zaitsev. — Vyd. 3-tie, pererob. i dop. — Lviv : Svit, 2002. — 520 s.

Doroshenko V. Vydavnytstva / V. Doroshenko, P. Zlenko // Vydavnytstva i presa // Entsyklopediia ukrainoznavstva. Zahalna chastyna. Perevydannia v Ukraini. — K. : NAN Ukrainy, In-t ukrainskoi arkheohrafii, 1993. — T. 3. — S. 973–981.

Yakovlev O. Osnovni tendentsii rozvytku knyhovydannia v Ukraini u 1924–1928 rr. / O. V. Yakovlev // Knyha v sotsiokulturnomu prostori (dosvid knyhovydannia KhIKh–KhKh st. i suchasni problemy) : dopovidi i povidomlennia Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii, 3–5 travnia 1995 r. — Lviv, 1995. — S. 56–57.

Ahuf M. Knyha — hvyntivka na kulturnomu fronti (Pidsumky vsesoiuznoi ta vseukrainskoi knyhotorhovelnykh narad) / M. Ahuf // Rad. knyhar. — 1929. — № 1. — S. 2–6.

Pichuhyn M. Ukrainski vydavnytstva v 1928/29 rotsi (Za poperednimy danymy) / M. Pichuhyn // Rad. knyhar. — 1930. — № 3. — S. 3–4.

Shtoke H. Tekhnichna knyzhka do XIV richnytsi Zhovtnia / H. Shtoke // Rad. knyhar. — 1931. — № 31. — S. 7–9.

A. L. Asortyment masovoi ukrainskoi knyzhky / A. L. // Rad. knyhar. — 1929. — № 1. — S. 6–8.

Fidelman B. Ukrainski knyzhkovi vydavnytstva v 1928/29 rotsi / B. Fidelman // Rad. knyhar. — 1930. — № 13 — 14. — S. 8–11.

Aleksandrov S. Pershi pidsumky knyzhkovoi produktsii USRR 1928/29 roku / S. Aleksandrov // Rad. knyhar. — 1930. — № 1. — S. 4–6.

Subtelnyi O. Ukraina : istoriia / per. z anhl. Iu. I. Shevchuka ; vst. st. S. V. Kulchytskoho. — 3-tie vyd., pererob. i dop. — K. : Lybid, 1993. — 720 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Фідельман Б. До підсумків видавничої роботи на Україні за 15 років / Б. Фідельман // Рад. книгар. — 1932. — № 31. — С. 9–12.

2. Сірополко С. Історія освіти в Україні / С. Сірополко. — К. : Наук. думка, 2001. — 912 с.

3. Ісаєвич Я. Д. Українське книговидання : витоки, розвиток, проблеми / Я. Д. Ісаєвич. — Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2002. — 520 с.

4. Низовий М. Українська статистика друку : основні етапи становлення та розвитку / М. Низовий. — К. : Кн. палата України, 2002. — 96 с.

5. Яковлев О. В. Історико-культурологічні виміри книжкового друку в Україні у 20-ті роки ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук. 26.00.01 — теорія та історія культури / О. В. Яковлев. — К., 2010. — 16 с.

6. Лотоцький О. Українське друковане слово / О. Лотоцький // Антонович Д., Лотоцький О. Українська книга // Українська культура : лекції за ред. Д. Антоновича / упор. С. В. Ульяновська ; вст. ст. І. М. Дзюба ; перед. слово М. Антоновича ; додатки С. В. Ульяновської, В. І. Ульяновського. — К. : Либідь, 1993. — 592 с. («Пам’ятки історичної думки України»). — С. 98–111.

7. Годкевич М. На порозі п’ятнадцятого / М. Годкевич // Рад. книгар. — 1931. — № 31. — С. 3–7.

8. О. Б. Видавнича справа на Україні / О.Б. // Тризуб. — 1926. — № 45 (5 вересня). — С. 16–20.

9. Ківшар Т. Український книжковий рух як історичне явище (1917–1925 рр.) : монографія / Т. Ківшар. — К. : Логос. 1996. — 334 с.

10. О состоянии печати на Украине (25 августа 1926 г.) : Из постановления Политбюро ЦК КП(б)У // Книга и книжное дело в Украинской ССР : сб. докум. и материалов, 1917–1941 / [Сост. Л. И. Гольденберг (рук. работы) и др.]. — К. : Наук. думка, 1985. — Т. 1. — С. 159–164.

11. Історія України / відп. ред. Ю. Сливка ; керівник авт. кол. Ю. Зайцев. — Вид. 3-тє, перероб. і доп. — Львів : Світ, 2002. — 520 с.

12. Дорошенко В. Видавництва / В. Дорошенко, П. Зленко // Видавництва і преса // Енциклопедія українознавства. Загальна частина. Перевидання в Україні. — К. : НАН України, Ін-т української археографії, 1993. — Т. 3. — С. 973–981.

13. Яковлев О. Основні тенденції розвитку книговидання в Україні у 1924–1928 рр. / О. В. Яковлев // Книга в соціокультурному просторі (досвід книговидання ХІХ–ХХ ст. і сучасні проблеми) : доповіді і повідомлення Міжнародної наукової конференції, 3–5 травня 1995 р. — Львів, 1995. — С. 56–57.

14. Агуф М. Книга — гвинтівка на культурному фронті (Підсумки всесоюзної та всеукраїнської книготорговельних нарад) / М. Агуф // Рад. книгар. — 1929. — № 1. — С. 2–6.

15. Пічугин М. Українські видавництва в 1928/29 році (За попередніми даними) / М. Пічугин // Рад. книгар. — 1930. — № 3. — С. 3–4.

16. Штоке Г. Технічна книжка до XIV річниці Жовтня / Г. Штоке // Рад. книгар. — 1931. — № 31. — С. 7–9.

17. А. Л. Асортимент масової української книжки / А. Л. // Рад. книгар. — 1929. — № 1. — С. 6–8.

18. Фідельман Б. Українські книжкові видавництва в 1928/29 році / Б. Фідельман // Рад. книгар. — 1930. — № 13 — 14. — С. 8–11.

19. Александров С. Перші підсумки книжкової продукції УСРР 1928/29 року / С. Александров // Рад. книгар. — 1930. — № 1. — С. 4–6.

20. Субтельний О. Україна : історія / пер. з англ. Ю. І. Шевчука ; вст. ст. С. В. Кульчицького. — 3-тє вид., перероб. і доп. — К. : Либідь, 1993. — 720 с.Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM


 Ліцензія Creative Commons

follow me on facebook

© ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського