DOI: https://doi.org/10.20535/2077-7264.1(47).2015.43281

Параметрична система технологічного процесу двобічного друкування

Світлана Миколаївна Зигуля

Анотація


Розроблено параметричну систему, в якій встановлено зв’язок між параметрами поверхневого шару друкарського циліндра → експлуатаційними властивостями друкарського циліндра → якістю друкарського відбитка за рахунок керування технологічним процесом обробки поверхні друкарського циліндра.


Ключові слова


друкована продукція; якість відбитка; двобічне друкування; параметрична система; вібраційне накатування; хромування; експлуатаційні властивості; папір; фарба; зволожувальний розчин; друкарська форма; противідмарювальна металева пластина

Повний текст:

PDF

Посилання


Melnykov O. V. Tekhnolohiia ploskoho ofsetnoho druku : pidruchnyk / O. V. Melnykov ; za red. d-ra tekhn. nauk, prof. E. T. Lazarenka. — 2-he vyd., vypravl. — L. : UAD, 2007. — 388 s.

Hryhor’ieva N. S. Zabezpechennia ta pidvyshchennia ekspluatatsiinykh vlastyvostei detalei ta z’iednan / N. S. Hryhor’ieva, V. A. Shabaikovych // Visnyk ZhDTU. — 2006. — № 4. — S. 124–135.

Pidvyshchennia nadiinosti detalei i vuzliv polihrafichnoho ta metaloobrobnoho tekhnolohichnoho obladnannia [Tekst] : Zvit pro naukovo-doslidnu robotu / NTUU«KPI» ; P. O. Kyrychok. — Tema № 2992–F ; KVNTDI.2–11.02.08 ; 0106U007487 : — K., 2007. — 232 s.

Lototska O. I. Kompleksna tekhnolohiia formuvannia mikroreliefu na poverkhniakh tsylindrychnykh detalei polihrafichnykh mashyn : dys. kand. tekhn. nauk : 05.05.01 / Lototska Oksana Ivanivna. — K., 2012. — 179 s. — Bibliohr. : S. 143–154.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Мельников О. В. Технологія плоского офсетного друку : підручник / О. В. Мельников ; за ред. д-ра техн. наук, проф. Е. Т. Лазаренка. — 2-ге вид., виправл. — Л. : УАД, 2007. — 388 с.

2. Григор’єва Н. С. Забезпечення та підвищення експлуатаційних властивостей деталей та з’єднань / Н. С. Григор’єва, В. А. Шабайкович // Вісник ЖДТУ. — 2006. — № 4. — С. 124–135.

3. Підвищення надійності деталей і вузлів поліграфічного та металообробного технологічного обладнання [Текст] : Звіт про науково-дослідну роботу / НТУУ«КПІ» ; П. О. Киричок. — Тема № 2992–Ф ; КВНТДІ.2–11.02.08 ; 0106U007487 : — К., 2007. — 232 с.

4. Лотоцька О. І. Комплексна технологія формування мікрорельєфу на поверхнях циліндричних деталей поліграфічних машин : дис. канд. техн. наук : 05.05.01 / Лотоцька Оксана Іванівна. — К., 2012. — 179 с. — Бібліогр. : С. 143–154.Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM


 Ліцензія Creative Commons

follow me on facebook

© ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського