Математична теорія оптимального керування в практичних задачах

Ольга Іванівна Кушлик-Дивульська, Богдан Ростиславович Кушлик

Анотація


В статті здійснено аналіз літератури, наведено приклади задач оптимального керування в різноманітних сферах людської діяльності. Також проаналізовано деякі задачі оптимального керування в поліграфічній галузі, зокрема, задачу оптимального керування з запізненням в механічних рухах поліграфічного друкарського обладнання.

Ключові слова


технологічний процес; оптимальне керування; допустиме керування; задача синтезу; запізнення; принцип максимуму

Повний текст:

PDF

Посилання


Pontrjagin L. S. Matematicheskaja teorija optimal’nyh processov / L. S. Pontrjagin, V. G. Boltjanskij, R. V. Gamkrelidze, E. F. Mishhenko. — M. : Nauka, 1969. — 384 s.

Hrebennik I. V. Matematychne modeliuvannia vidnoshen heometrychnykh ob’iektiv v zadachakh optymalnoho rozmishchennia v polihrafii / I. V. Hrebennik, D. V. Hrytsai, T. Ie. Romanova // Tezy dopovidei Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Problemy informatyky ta komp’iuternoi tekhniky». — Chernivtsi : Vydavnychyi dim «Rodovid», 2013. — 166 s.

Dunets R. B. Matematychni modeli ta metody analizu i syntezu topolohii komp’iuternykh vydavnycho-polihrafichnykh system : dys... d-ra tekhn. nauk : 01.05.02 / Ukrainska akademiia drukarstva. — L., 2004. — 370 ark. — Bibliohr. : ark. 248–269.

Lihoshvaj V. A. Modelirovanie uravneniem s zapazdyvajushhim argumentom mnogostadijnogo sinteza bez vetvlenija / V. A. Lihoshvaj, S. I. Fadeev, G. V. Demidenko, Ju. G. Matushkin // Sib. zhurn. industr. matematiki. 2004. — Tom VІІ. — № 1(17). — S. 73–94.

Kushlyk B. R. Udoskonalennia tekhnolohii drukuvannia malotyrazhnoi produktsii ploskym ofsetnym drukom : dys. … kand. tekhn. nauk: 05.05.01. — Kyiv : NTUU «KPI», 2014. — 190 s. — Bibliohr. : S. 134–148.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Понтрягин Л. С. Математическая теория оптимальных процессов / Л. С. Понтрягин, В. Г. Болтянский, Р. В. Гамкрелидзе, Е. Ф. Мищенко. — М. : Наука, 1969. — 384 с.

2. Гребеннік І. В. Математичне моделювання відношень геометричних об’єктів в задачах оптимального розміщення в поліграфії / І. В. Гребеннік, Д. В. Грицай, Т. Є. Романова // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки». — Чернівці : Видавничий дім «Родовід», 2013. — 166 с.

3. Дунець Р. Б. Математичні моделі та методи аналізу й синтезу топологій комп’ютерних видавничо-поліграфічних систем : дис... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Українська академія друкарства. — Л., 2004. — 370 арк. — Бібліогр. : арк. 248–269.

4. Лихошвай В. А. Моделирование уравнением с запаздывающим аргументом многостадийного синтеза без ветвления / В. А. Лихошвай, С. И. Фадеев, Г. В. Демиденко, Ю. Г. Матушкин // Сиб. журн. индустр. математики. 2004. — Том VІІ. — № 1(17). — С. 73–94.

5. Кушлик Б. Р. Удосконалення технології друкування малотиражної продукції плоским офсетним друком : дис. … канд. техн. наук: 05.05.01. — Київ : НТУУ «КПІ», 2014. — 190 с. — Бібліогр. : С. 134–148.

DOI: https://doi.org/10.20535/2077-7264.1(47).2015.43278

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


 Ліцензія Creative Commons

follow me on facebook

© ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського