DOI: https://doi.org/10.20535/2077-7264.3(45).2014.36485

Організація видавничої справи національних меншин у підрадянській Україні (20-ті–початок 30-х рр. ХХ ст.)

Микола Тарасович Андрійчук

Анотація


У статті розглянуто питання організації книго- та пресо видання основних етнічних меншостей (німців, поляків, євреїв, болгар, молдаван та ін.) підрадянської України в міжвоєнний період, тобто в умовах проросійського більшовицького режиму у формі маріонеткової Української соціалістичної радянської республіки (УСРР). Оскільки більшовики були змушені реагувати на прагнення етнічних меншин до відродження різних сфер свого національного життя, важливою складовою тогочасного національно-культурного будівництва стала так звана політика коренізації, а фактично — спроба очолити непідконтрольні стихійні процеси розвою національного життя різних неросійських народів колишньої Російської імперії.

Одним з основних елементів політики коренізації в Україні стала видавнича справа, адже книга й преса були важливою ідеологічною зброєю у вихованні відданих радянській державі та комуністичній партії громадян. Активний розвиток книговидання й преси національних меншин України припадає на 1923–1933 рр. — десятиліття, від початку коренізації до поступового її згортання на початку 30Hх рр. ХХ ст., коли лідерам національних меншин стали чіпляти ярлики «буржуазних націоналістів».

Автор приходить до висновку, що незважаючи на обмежений характер політики коренізації, вона все ж позитивно відбилася на розвитку національно-культурного життя етнічних меншин загалом і їх видавничої справи, зокрема. Від моменту проголошення політики коренізації і до піку її розвитку кількість назв відповідних неперіодичних та періодичних видань постійно зростала. Особливо це стосувалось видань єврейської меншини.


Ключові слова


видавнича справа; коренізація; національні меншини; книговидання; пресовидання

Повний текст:

PDF

Посилання


Chyrko B. V. Natsionalni menshyny Ukrainy (20–30 roky KhKh st.) / B. V. Chyrko. — K. : Asotsiatsiia «Ukraino», 1995.

Orlianskyi V. S. Yevrei Ukrainy v 20–30-ti roky KhKh storichchia : sotsialno-ekonomichnyi aspekt / V. S. Orlianskyi. — Zaporizhzhia : ZGhTU, 2000. — 240 s.

Rybakov M. O. Vid uporiadnyka / M. O. Rybakov // Pravda istorii. Diialnist yevreiskoi kulturno-prosvitnytskoi orhanizatsii «Kulturna liha» u Kyievi (1918–1925) : zb. dokumentiv i materialiv / ukl. M. O. Rybakov. — K. : Kyi, 2001.

Rafalskyi O. Natsionalni menshyny Ukrainy u KhKh stolitti : istoriohrafichnyi narys / O. Rafalskyi. — K., 2000.

Riaboshapka L. Pravove stanovyshche natsionalnykh menshyn Ukrainy (1917–2000) / L. Riaboshapka. — Lviv, 2001.

Hrynevych L. Yevreiske natsionalno-kulturne vidrodzhennia 1920-kh–1930-kh rr. v USRR u «prokrustovomu lozhi» bilshovytskoi ideolohii / L. Hrynevych // Problemy istorii Ukrainy : fakty, sudzhennia, poshuky : Mizhvid. zb. nauk. pr. — 2004. — Vyp. 12. — S. 225–233.

Kerzhner A. Yevreiske drukarstvo / A. Kerzhner // Narysy z istorii ta kultury yevreiv Ukrainy / uporiad. ta red. L. Finberh ta V. Liubchenko. — vyd. druhe. — K. : Dukh i Litera, 2008. — S. 379–398.

Siropolko S. Istoriia osvity v Ukraini / S. Siropolko. — K. : Nauk., dumka, 2001. — 912 s.

Miuller F. Proryv! / F. Miuller // Chervona presa. — 1931. — № 17. — S. 7–8.

Ahuf M. Knyha — hvyntivka na kulturnomu fronti (Pidsumky vsesoiuznoi ta vseukrainskoi knyhotorhovelnykh narad) / M. Ahuf // Rad. knyhar. — 1929. — № 1. — S. 2–3.

Posylyty vydannia natsmenliteratury // Rad. knyhar. — 1931. — № 30. — S. 1–3.

V. R. Zavdannia Tsentrvydavu ta natsionalna polityka partii / V. R. // Rad. knyhar. — 1931. — № 7–8. — S. 9–10.

Fidelman B. Promfinplany knyhovydavnytstv Ukrainy na 1931 r. / B. Fidelman // Rad. knyhar. — 1931. — № 5. — S. 2–5.

Pichuhyn M. Ukrainski vydavnytstva v 1928/29 rotsi (Za poperednimy danymy) / M. Pichuhyn // Rad. knyhar. — 1930. — № 3. — S. 3–5.

Herman D. Natsmenvydannia DVOU / D. Herman // Rad. knyhar. — 1931. — № 4. — S. 11–13.

Hodkevych M. Na porozi p’iatnadtsiatoho / M. Hodkevych // Rad. knyhar. — 1931. — № 31. — S. 4–5.

Kruhliak. Pidhotovka pidruchnykiv dlia namenshkil / Kruhliak // Rad. knyhar. — 1931. — № 25–27. — S. 20–21.

Herman D. Uvaha natsmenivskii knyzhtsi / D. Herman // Rad. knyhar. — 1930. — № 12. — S. 7–8.

Herman D. Pro robotu z knyhoiu natsmenshostei / D. Herman // Rad. knyhar. — 1931. — № 7–8. — S. 10–11.

Nadel Kh. Notatky pro yevreisku knyzhkovu produktsiiu za 1932 rik / Kh. Nadel // Rad. knyhar. — 1932. — № 4–5. — S. 23–24.

I. M. Masove poshyrennia natsmenknyzhky / I. M. // Radianskyi knyhar. — 1932. — № 28–29. — S. 25–27.

Nadel Kh. Yevreiska drukovana produktsiia v Radianskomu Soiuzi roku 1929 (Zahalnyi ohliad) / Kh. Nadel // Rad. knyhar. — 1930. — № 11. — S. 8–10.

Kiper M. Za pravylne zaprovadzhennia natspolityky / M. Kiper // Chervona presa. — 1931. — № 11–12. — S. 9–10.

Ie. H. Persha Vseukrainska narada v spravi rozpovsiudzhennia natsmen periodyky USRR / Ie. H. // Rad. knyhar. — 1932. — № 34. — S. 8–9.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Чирко Б. В. Національні меншини України (20–30 роки ХХ ст.) / Б. В. Чирко. — К. : Асоціація «Україно», 1995.

2. Орлянський В. С. Євреї України в 20–30-ті роки ХХ сторіччя : соціально-економічний аспект / В. С. Орлянський. — Запоріжжя : ЗГТУ, 2000. — 240 с.

3. Рибаков М. О. Від упорядника / М. О. Рибаков // Правда історії. Діяльність єврейської культурно-просвітницької організації «Культурна ліга» у Києві (1918–1925) : зб. документів і матеріалів / укл. М. О. Рибаков. — К. : Кий, 2001.

4. Рафальський О. Національні меншини України у ХХ столітті : історіографічний нарис / О. Рафальський. — К., 2000.

5. Рябошапка Л. Правове становище національних меншин України (1917–2000) / Л. Рябошапка. — Львів, 2001.

6. Гриневич Л. Єврейське національно-культурне відродження 1920-х–1930-х рр. в УСРР у «прокрустовому ложі» більшовицької ідеології / Л. Гриневич // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки : Міжвід. зб. наук. пр. — 2004. — Вип. 12. — С. 225–233.

7. Кержнер А. Єврейське друкарство / А. Кержнер // Нариси з історії та культури євреїв України / упоряд. та ред. Л. Фінберг та В. Любченко. — вид. друге. — К. : Дух і Літера, 2008. — С. 379–398.

8. Сірополко С. Історія освіти в Україні / С. Сірополко. — К. : Наук., думка, 2001. — 912 с.

9. Мюллер Ф. Прорив! / Ф. Мюллер // Червона преса. — 1931. — № 17. — С. 7–8.

10. Агуф М. Книга — гвинтівка на культурному фронті (Підсумки всесоюзної та всеукраїнської книготорговельних нарад) / М. Агуф // Рад. книгар. — 1929. — № 1. — С. 2–3.

11. Посилити видання нацменлітератури // Рад. книгар. — 1931. — № 30. — С. 1–3.

12. В. Р. Завдання Центрвидаву та національна політика партії / В. Р. // Рад. книгар. — 1931. — № 7–8. — С. 9–10.

13. Фідельман Б. Промфінплани книговидавництв України на 1931 р. / Б. Фідельман // Рад. книгар. — 1931. — № 5. — С. 2–5.

14. Пічугин М. Українські видавництва в 1928/29 році (За попередніми даними) / М. Пічугин // Рад. книгар. — 1930. — № 3. — С. 3–5.

15. Герман Д. Нацменвидання ДВОУ / Д. Герман // Рад. книгар. — 1931. — № 4. — С. 11–13.

16. Годкевич М. На порозі п’ятнадцятого / М. Годкевич // Рад. книгар. — 1931. — № 31. — С. 4–5.

17. Кругляк. Підготовка підручників для наменшкіл / Кругляк // Рад. книгар. — 1931. — № 25–27. — С. 20–21.

18. Герман Д. Увага нацменівській книжці / Д. Герман // Рад. книгар. — 1930. — № 12. — С. 7–8.

19. Герман Д. Про роботу з книгою нацменшостей / Д. Герман // Рад. книгар. — 1931. — № 7–8. — С. 10–11.

20. Надель Х. Нотатки про єврейську книжкову продукцію за 1932 рік / Х. Надель // Рад. книгар. — 1932. — № 4–5. — С. 23–24.

21. І. М. Масове поширення нацменкнижки / І. М. // Радянський книгар. — 1932. — № 28–29. — С. 25–27.

22. Надель Х. Єврейська друкована продукція в Радянському Союзі року 1929 (Загальний огляд) / Х. Надель // Рад. книгар. — 1930. — № 11. — С. 8–10.

23. Кіпер М. За правильне запровадження нацполітики / М. Кіпер // Червона преса. — 1931. — № 11–12. — С. 9–10.

24. Є. Г. Перша Всеукраїнська нарада в справі розповсюдження нацмен періодики УСРР / Є. Г. // Рад. книгар. — 1932. — № 34. — С. 8–9.Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM


 Ліцензія Creative Commons

follow me on facebook

© ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського