Аналіз поведінки водно-фарбової емульсії у процесі плоского офсетного друку зі зволоженням друкарських форм

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20535/2077-7264.4(34).2011.33485

Ключові слова:

водно-фарбова емульсія, плоский офсетний спосіб, тестова шкала

Анотація

Показано модель поведінки водно-фарбової емульсії у процесі друку плоским офсетним способом із застосуванням спеціально розробленої тестової шкали.

Біографія автора

Богдан Ростиславович Кушлик, ВПІ НТУУ "КПІ"

аспірант, кафедра репрографії

Посилання

Reznik V. Znanyia v massы! / V. Reznik // PrintPlus. — 2009. — № 6.

Ivanova A. E. Identifikacija avtomatizirovannyh processov poligraficheskogo proizvodstva : avtoref. dis. na soiskanie uchenoj stepeni kand. tehn. nauk / A. E. Ivanova. — Moskva. — 2006.

Murabak M. Ju. Avtomatizirovannaja sistema upravlenija regional'nym servisnym obsluzhivaniem poligraficheskogo oborudovanija : avtoref. dis. na soiskanie uchenoj stepeni kand. tehn. nauk / M. Ju. Murabak. — Moskva. — 2008.

Velychko O. M. Opratsiuvannia informatsiinoho potoku vzaiemodii elementiv drukarskoho kontaktu / O. M. Velychko. — K. : Kyivskyi universytet. — 2005. — 262 s.

B. Kushlyk. Matematychnyi opys tochky drukuvalnoho elementu u drukarskomu kontakti ofsetnoho druku / B. Kushlyk // Tekhnolohiia i tekhnika drukarstva. — 2010. — № 4(30). — Zaholovok z ekranu. Rezhym dostupu : http://druk.kpi.ua/content/matematichnii-opis-tochki-drukuvalnogo-elementu-u-drukarskomu-kontakt%D1%96-ofsetnogo-druku.

B. Kushlyk. Ink-water emulsion behaviour in the offset printing according to the field theory / B. Kushlyk // Materialy 4-i mizhnarodnoi naukovoi konferentsii «Printing Future Days 2011». — 7–10 lystopada 2011 r. — Universytet Tekhnolohii m. Khemnitts, Nimechchyna. — S. 45—51.

##submission.downloads##

Опубліковано

2011-12-30

Як цитувати

Кушлик, Б. Р. (2011). Аналіз поведінки водно-фарбової емульсії у процесі плоского офсетного друку зі зволоженням друкарських форм. Технологія і техніка друкарства, (4(34), 34–45. https://doi.org/10.20535/2077-7264.4(34).2011.33485

Номер

Розділ

Технологічні процеси