DOI: https://doi.org/10.20535/2077-7264.4(34).2011.33477

Аналіз тематики дисертаційних робіт, присвячених трафаретному друку, виконаних в Україні протягом 1969–2011 рр.

М. Т. Лабецька, Едуард Тимофійович Лазаренко, Олександр Вікторович Мельников

Анотація


Здійснено аналіз дисертаційних робіт, присвячених технології формних і друкарських процесів, а також матеріалам трафаретного друку.


Ключові слова


дисертаційна робота; технологія формних процесів; технологія друкарських процесів; матеріали трафаретного друку

Повний текст:

PDF

Посилання


Velychko O. M. Problemy i perspektyvy hibrydnykh tekhnolohii u polihrafichnomu vyrobnytstvi [Tekst] / K. Savchenko, O. Velychko // Print plus. Bumaha y polyhrafyia. — 2011. — № 4(78). — S. 24—28.

Velychko O. M. Systematyzatsiia tekhnolohii vyrobnytstva polihrafichnoi produktsii / O. M. Velychko, K. I. Savchenko // Upakovka. — 2011. — № 5(84). — S. 56—58.

Dissertacii po poligrafii [1936–1979 gg.] : retrosp. ukaz. / sost. : L. P. Spiridonova, V. N. Sidorenko; pod. nauch. red. L. A. Kozarovickogo. — M. : Kniga, 1980. — 68 s. — (Poligr. prom-st'. Bibliogr. inform. / «Informpechat'»).

Dissertacionnye roboty po poligrafii (1979–1981 gg.) : bibliogr. ukaz. / sost. : L. P. Spiridonova, V. N. Sidorenko; pod. nauch. red. D. P. Tatieva. — M. : Kniga, 1983. — 49 s. — (Poligr. prom-st'. Bibliogr. inform. / «Informpechat'»).

Dissertacionnye raboty po poligrafii, izdatel'skomu delu i knizhnoj torgovle. Retrospektivnyj bibliogr. ukazatel' dissertacij. 1982–1993 / sost. : N. T. Paljuga, I. V. Chapajkin; pod obshh. red. E. P. Zhitkih. — M. : Mir knigi, 1994. — 134 s.

Dysertatsii, zakhyshcheni v Ukrainskomu polihrafichnomu instytuti im. Ivana Fedorova ta Ukrainskii akademii drukarstva u 1983–2008 rr. : bibliohr. pokazhchyk / uklad. : B. V. Durniak, O. V. Melnykov, O. M. Vasylyshyn, O. P. Kashyrska. — Lviv : Ukr. akad. drukarstva, 2008. — 86 s.

Estrina M. V. Analiz tematyky dysertatsiinykh doslidzhen vykonanykh v Ukrainskii akademii drukarstva v 1983–2010 rr. / M. V. Estrina, E. T. Lazarenko, O. V. Melnykov // Tekhnolohiia i tekhnika drukarstva. — 2011. — Vyp. 1(31). — S. 9—13.

Kafedra tekhnolohii drukovanykh vydan ta pakovan [Ukr. akad. drukarstva] : bibliohr. pokazhch. / uklad. : S. H. Yanchyshyn. — Lviv : Ukr. akad. drukarstva, 2005. — 168 s.

Kravchuk Volodymyr Arkadiiovych : bibliohr. pokazhch. / uklad. : S. H. Yanchyshyn. — [2-e vyd.] — Lviv : Ukr. akad. drukarstva, 2007. — 32 s.

Mervinskyi Roman Ivanovych : biobibliohr. pokazhchyk / uklad. : O. M. Vasylyshyn, O. V. Melnykov, S. H. Yanchyshyn. — Lviv : Ukr. akad. drukarstva, 2009. — 74 s.

Naukovo-tekhnichnyi zbirnyk «Naukovi zapysky [Ukr. akad. drukarstva]», systemat. anot. pokazhch. mat., opublik. u 1939–2009 rr. / uklad. : B. V. Durniak, O. M. Vasylyshyn, O. V. Melnykov. — Lviv : Ukr. akad. drukarstva, 2010. — 212 s.

Naukovo-tekhnichnyi zbirnyk «Polihrafiia i vydavnycha sprava», systemat. pokazhch. mat., opublik. u 1964–2004 rr. / uklad. : B. V. Durniak, O. V. Melnykov, O. M. Vasylyshyn. — Lviv : Ukr. akad. drukarstva, 2009. — 240 s.

Melnykov O. V. Ukrainska akademiia drukarstva. 1930–2010. Istoryko-biohrafichnyi dovidnyk / O. V. Melnykov. — Lviv : Ukr. akad. drukarstva, 2010. — 589 s.

Tkachuk M. P. Trafaretnyi druk : navch. posib. / M. P. Tkachuk. — K. : KhaHar, 2000. — 264 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Величко О. М. Проблеми і перспективи гібридних технологій у поліграфічному виробництві [Текст] / К. Савченко, О. Величко // Print plus. Бумага и полиграфия. — 2011. — № 4(78). — С. 24—28.

2. Величко О. М. Систематизація технологій виробництва поліграфічної продукції / О. М. Величко, К. І. Савченко // Упаковка. — 2011. — № 5(84). — С. 56—58.

3. Диссертации по полиграфии [1936–1979 гг.] : ретросп. указ. / сост. : Л. П. Спиридонова, В. Н. Сидоренко; под. науч. ред. Л. А. Козаровицкого. — М. : Книга, 1980. — 68 с. — (Полигр. пром-сть. Библиогр. информ. / «Информпечать»).

4. Диссертационные роботы по полиграфии (1979–1981 гг.) : библиогр. указ. / сост. : Л. П. Спиридонова, В. Н. Сидоренко; под. науч. ред. Д. П. Татиева. — М. : Книга, 1983. — 49 с. — (Полигр. пром-сть. Библиогр. информ. / «Информпечать»).

5. Диссертационные работы по полиграфии, издательскому делу и книжной торговле. Ретроспективный библиогр. указатель диссертаций. 1982–1993 / сост. : Н. Т. Палюга, И. В. Чапайкин; под общ. ред. Е. П. Житких. — М. : Мир книги, 1994. — 134 с.

6. Дисертації, захищені в Українському поліграфічному інституті ім. Івана Федорова та Українській академії друкарства у 1983–2008 рр. : бібліогр. покажчик / уклад. : Б. В. Дурняк, О. В. Мельников, О. М. Василишин, О. П. Каширська. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2008. — 86 с.

7. Естріна М. В. Аналіз тематики дисертаційних досліджень виконаних в Українській академії друкарства в 1983–2010 рр. / М. В. Естріна, Е. Т. Лазаренко, О. В. Мельников // Технологія і техніка друкарства. — 2011. — Вип. 1(31). — С. 9—13.

8. Кафедра технології друкованих видань та паковань [Укр. акад. друкарства] : бібліогр. покажч. / уклад. : С. Г. Янчишин. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2005. — 168 с.

9. Кравчук Володимир Аркадійович : бібліогр. покажч. / уклад. : С. Г. Янчишин. — [2-е вид.] — Львів : Укр. акад. друкарства, 2007. — 32 с.

10. Мервінський Роман Іванович : біобібліогр. покажчик / уклад. : О. М. Василишин, О. В. Мельников, С. Г. Янчишин. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2009. — 74 с.

11. Науково-технічний збірник «Наукові записки [Укр. акад. друкарства]», системат. анот. покажч. мат., опублік. у 1939–2009 рр. / уклад. : Б. В. Дурняк, О. М. Василишин, О. В. Мельников. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2010. — 212 с.

12. Науково-технічний збірник «Поліграфія i видавнича справа», системат. покажч. мат., опублік. у 1964–2004 рр. / уклад. : Б. В. Дурняк, О. В. Мельников, О. М. Василишин. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2009. — 240 с.

13. Мельников О. В. Українська академія друкарства. 1930–2010. Історико-біографічний довідник / О. В. Мельников. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2010. — 589 с.

14. Ткачук М. П. Трафаретний друк : навч. посіб. / М. П. Ткачук. — К. : ХаГар, 2000. — 264 с.Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM


 Ліцензія Creative Commons

follow me on facebook

© ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського