DOI: https://doi.org/10.20535/2077-7264.3(37).2012.32389

Вплив технологій мінімізації сумарної кількості фарб на стабільність оптичних параметрів відбитка офсетного друку

Ярослав Володимирович Зоренко

Анотація


Досліджено вплив технологій кольороподілу на стабільність оптичних параметрів тиражного відбитка плоского офсетного друку. За аналізом динаміки зміни загального контрасту друкування та розрахунком статистичної стабільності оптичних параметрів відбитку визначено раціональні режими технологій кольороподілу.


Ключові слова


режими кольороподілу; оптичні властивості репродукцій; репродукування; офсетний друк; контраст друку

Повний текст:

PDF

Посилання


Velychko O. Opratsiuvannia informatsiinoho potoku vzaiemodiieiu elementiv drukarskoho kontaktu [Tekst] : monohrafiia / Olena Velychko. — K. : Vydavnycho-polihrafichnyi tsentr «Kyivskyi politekhnik», 2005. — 264 s.

Velychko O. Vidtvorennia tonovoho hradiientu zasobamy reprodukuvannia [Tekst] : monohrafiia / Olena Velychko, Yaroslav Zorenko, Vasyl Skyba / Za zah. red. dokt. tekhn. nauk, prof. O. M. Velychko. — K. : VPTs «Kyivskyi universytet», 2011. — 240 s.

Stefanov S. Cvet ready-made ili Teorija i praktika cveta / S. Stefanov, V. Tihonov. — M. : ReproCentr M, 2005. — 320 s. : il.

Kanygin N. I. Cvetovosproizvedenie izobrazitel’noj informacii reprodukcionnymi sistemami / N. I. Kanygin. — M. : MGUP, 1998. — 188 s.

Margulis D. Photoshop dlja professionalov : klassicheskoe rukovodstvo po cvetokorrekcii. Chetvertoe izdanie [Tekst] : per. s angl. / Djen Margulis. — M. : Intersoftmark, 2003. — 464 s.

Zakhozhai V. B. Statystychne zabezpechennia upravlinnia yakistiu [Tekst] : Navch. posibnyk / V. B. Zakhozhai, A. Iu. Chornyi. — K. : Tsentr navchalnoi literatury, 2005. — 340 s.

Lapach S. N. Statistika v nauke i biznese [Tekst] / S. N. Lapach, A. V. Chubenko, P. N. Babich. — K. : Morion, 2002. — 640 s.

Fedjukin V. K. Upravlenie kachestvom processov / V. K. Fedjukin. — SPb. : Piter, 2004. — 208 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Величко О. Опрацювання інформаційного потоку взаємодією елементів друкарського контакту [Текст] : монографія / Олена Величко. — К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський політехнік», 2005. — 264 с.

2. Величко О. Відтворення тонового градієнту засобами репродукування [Текст] : монографія / Олена Величко, Ярослав Зоренко, Василь Скиба / За заг. ред. докт. техн. наук, проф. О. М. Величко. — К. : ВПЦ «Київський університет», 2011. — 240 с.

3. Стефанов С. Цвет readymade или Теория и практика цвета / С. Стефанов, В. Тихонов. — М. : РепроЦентр М, 2005. — 320 с. : ил.

4. Каныгин Н. И. Цветовоспроизведение изобразительной информации репродукционными системами / Н. И. Каныгин. — М. : МГУП, 1998. — 188 с.

5. Маргулис Д. Photoshop для профессионалов : классическое руководство по цветокоррекции. Четвертое издание [Текст] : пер. с англ. / Дэн Маргулис. — М. : Интерсофтмарк, 2003. — 464 с.

6. Захожай В. Б. Статистичне забезпечення управління якістю [Текст] : Навч. посібник / В. Б. Захожай, А. Ю. Чорний. — К. : Центр навчальної літератури, 2005. — 340 с.

7. Лапач С. Н. Статистика в науке и бизнесе [Текст] / С. Н. Лапач, А. В. Чубенко, П. Н. Бабич. — К. : Морион, 2002. — 640 с.

8. Федюкин В. К. Управление качеством процессов / В. К. Федюкин. — СПб. : Питер, 2004. — 208 с.Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM


 Ліцензія Creative Commons

follow me on facebook

© ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського