DOI: https://doi.org/10.20535/2077-7264.3(37).2012.32387

Мас-спектрометричний аналіз проміжних елементів друкарських форм плоского офсетного друку

Василь Миколайович Скиба

Анотація


Проведено дослідження впливу процесу друкування на зміну складників гідрофільної плівки проміжного елементу монометалевих форм плоского офсетного друку зі зволоженням.


Ключові слова


гідрофільна плівка; пробільний елемент; монометалева друкарська форма; офсетний друк зі зволоженням

Повний текст:

PDF

Посилання


Velychko O. M. Opratsiuvannia informatsiinoho potoku vzaiemodiieiu elementiv drukarskoho kontaktu : Monohrafiia / Olena Mykhailivna Velychko. — K. : Vydavnycho-polihrafichnyi tsentr «Kyivskyi politekhnik», 2005. — 264 c.

Zorenko O. V. Dekeli v drukarskomu protsesi [Tekst] : monohrafiia / O. V. Zorenko, O. F. Rozum. — K. : Vydavnycho-polihrafichnyi tsentr «Kyivskyi universytet», 2008. — 168 s.

Skyba V. M. Vplyv pidhotovky poverkhni probilnykh elementiv na yikh tyrazhnu yakist / V. M. Skyba, T. H. Osypova // Naukovi zapysky. — Lviv : UAD, 2011. — № 3(36). — S. 298—302.

Trautseddel R. Poverkhnevi yavyshcha na formakh ofsetnoho druku / R. Trautseddel, K. Volf // Tekhnolohiia i tekhnika drukarstva. — K. : NTUU «KPI» VPI, 2003. — № 1. — S. 42–45.

Velychko O. Isopropanol water based solutions in the offset printing and photooxidation processes / O. Velychko, V. Sherstyuk, O. Zorenko // Tekhnolohiia i tekhnika drukarstva. — K. : NTUU «KPI» VPI, 2003. — № 2. — S. 53–58.

Skyba V. M. Khimichnyi analiz poverkhni probilnykh elementiv form ploskoho ofsetnoho druku metodom renthenivskoho mikroanalizu / V. M. Skyba, O. Iu. Koval, O. M. Velychko // Tekhnolohiia i tekhnika drukarstva. — K. : NTUU «KPI» VPI, 2010. — № 4(30). — S. 198–205.

Lebedev A. T. Mass-spektrometrija v organicheskoj himii / A. T. Lebedev. — M. : Binom, 2003. — 493 s.

Mass-spektrometricheskoe issledovanie kinetiki i mehanizmov reakcij alifaticheskih karbonovyh kislot na poverhnosti vysoko-dispersnogo kremnezema / T. V. Kulik, B. B. Paljanica, L. R. Azizova, [ta іn.] // Mass-spektrometrija. — 2008. — № 5(2). — S. 125–132.

Pokrovskij V. A. Temperaturno-programmirovannaja desorbcionnaja mass-spektrometrija i osobennosti neizotermicheskoj kinetiki himicheskih reakcij na poverhnosti dispersnyh tverdyh tel // V kn. : Himija poverhnosti kremnezema / Pod red. akademika NAN Ukrainy A. A. Chujko, Ch. 2 / A. A. Chujko, V. A. Pokrovskij. — Kiev, 2001. — C. 79.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Величко О. М. Опрацювання інформаційного потоку взаємодією елементів друкарського контакту : Монографія / Олена Михайлівна Величко — К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський політехнік», 2005. — 264 c.

2. Зоренко О. В. Декелі в друкарському процесі [Текст] : монографія / О. В. Зоренко, О. Ф. Розум. — К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. — 168 с.

3. Скиба В. М. Вплив підготовки поверхні пробільних елементів на їх тиражну якість / В. М. Скиба, Т. Г. Осипова // Наукові записки. — Львів : УАД, 2011. — № 3(36). — С. 298—302.

4. Трауцеддел Р. Поверхневі явища на формах офсетного друку / Р. Трауцеддел, К. Вольф // Технологія і техніка друкарства. — К. : НТУУ «КПІ» ВПІ, 2003. — № 1. — С. 42–45.

5. Velychko O. Isopropanol water based solutions in the offset printing and photooxidation processes / O. Velychko, V. Sherstyuk, O. Zorenko // Технологія і техніка друкарства. — К. : НТУУ «КПІ» ВПІ, 2003. — № 2. — С. 53–58.

6. Скиба В. М. Хімічний аналіз поверхні пробільних елементів форм плоского офсетного друку методом рентгенівського мікроаналізу / В. М. Скиба, О. Ю. Коваль, О. М. Величко // Технологія і техніка друкарства. — К. : НТУУ «КПІ» ВПІ, 2010. — № 4(30). — С. 198–205.

7. Лебедев А. Т. Массспектрометрия в органической химии / А. Т. Лебедев. — М. : Бином, 2003. — 493 с.

8. Массспектрометрическое исследование кинетики и механизмов реакций алифатических карбоновых кислот на поверхности высокодисперсного кремнезема / Т. В. Кулик, Б. Б. Паляница, Л. Р. Азизова, [та ін.] // Масс-спектрометрия. — 2008. — № 5(2). — С. 125–132.

9. Покровский В. А. Температурно-программированная десорбционная масс-спектрометрия и особенности неизотермической кинетики химических реакций на поверхности дисперсных твердых тел // В кн. : Химия поверхности кремнезема / Под ред. академика НАН Украины А. А.Чуйко, Ч. 2 / А. А.Чуйко, В. А. Покровский. — Киев, 2001. — C. 79.Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM


 Ліцензія Creative Commons

follow me on facebook

© ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського