DOI: https://doi.org/10.20535/2077-7264.2(44).2014.31833

Взаємодія алмазно-абразивного бруска з поверхнею композитного підшипника ковзання поліграфічних машин при формуванні параметрів шорсткості хонінгуванням

Юлія Юріївна Віцюк, Тетяна Анатоліївна Роїк, Анатолій Павлович Гавриш

Анотація


В статті наведені результати теоретико-експериментального дослідження взаємодії алмазно-абразивного бруска та поверхні оброблення підшипників ковзання поліграфічних машин при хонінгуванні. Створені математичні моделі для практичних розрахунків.


Ключові слова


контактна взаємодія; алмазно-абразивний брусок; площа контакту; напруження стиску; деталі тертя; композитні матеріали; поліграфічні машини

Повний текст:

PDF

Посилання


Patent Ukrainy № 26862, MPK S22S33/02. Antyfryktsiinyi material na osnovi aliuminiiu / Roik T. A., Havrysh A. P., Kyrychok P. O., Havrysh O. A. — Opubl. 10.10.2007, Biul. № 16.

Patent Ukrainy № 34407, MPK S22S21/02. Kompozytsiinyi pidshypnykovyi material na osnovi aliuminiiu / Roik T. A., Havrysh A. P., Kholiavko V. V., Prokhorenko O. M. — Opubl. 11.08.2008, Biul. № 15.

Patent Ukrainy № 40139, MPK S22S9/02, 1/05. Antyfryktsiinyi kompozytsiinyi material / Roik T. A., Havrysh A. P., Havrysh O. A., Vitsiuk Iu. Iu., Melnyk O. O. — Opubl. 25.03.2009, Biul. № 6.

Patent Ukrainy № 31545, MPK S22S19/03. Antyfryktsiinyi kompozytsiinyi material na osnovi nikeliu / Roik T. A., Havrysh A. P., Havrysh O. A., Kholiavko V. V., Vitsiuk Iu. Iu. — Opubl. 10.04.2008., Biul. № 7.

Patent Ukrainy № 102299, MPK S22S33/02. Antyfryktsiinyi material na osnovi instrumentalnykh stalei / Roik T. A., Havrysh A. P., Havrysh O. A., Vitsiuk Iu. Iu., Kyrychok P. O. — Opubl. 25.06.2013, Biul. № 12.

Patent Ukrainy № 60520, MPK S22S33/02. Antyfryktsiinyi material na osnovi stali / Roik T. A., Havrysh A. P., Havrysh O. A., Vitsiuk Iu. Iu., Melnyk O. O. — Opubl. 25.06.2011, Biul. № 12.

Patent Ukrainy № 41532, MPK S22S33/02. Pidshypnykovyi kompozytsiinyi material / Roik T. A., Havrysh A. P., Havrysh O. A., Vitsiuk Iu. Iu., Kholiavko V. V., Melnyk O. O. — Opubl. 25.05.2009, Biul. № 10.

Havrysh A. P. Vplyv abrazyvnoho instrumentu na shorstkist poverkhon kompozytnykh pidshypnykiv polihrafichnoi tekhniky pry tonkomu shlifuvanni / A. P. Havrysh, A. V. Shevchuk, T. A. Roik, V. A. Kovalov, Iu. Iu. Vitsiuk // Tekhnolohiia i tekhnika drukarstva. — K. : NTUU «KPI». — 2012. — № 3. — S. 119–127.

Havrysh A. P. Vplyv skladu instrumentu ta rezhymiv tonkoho almaznoho shlifuvannia na shorstkist poverkhon kompozytnykh pidshypnykiv kovzannia polihrafichnykh mashyn / A. P. Havrysh, T. A. Roik, P. O. Kyrychok, Iu. Iu. Vitsiuk // Naukovi visti NTUU «KPI». — K. — 2013. — № 5. — S. 75–84.

Havrysh A. P. Vplyv skladu instrumentu i rezhymiv tonkoho elborovoho shlifuvannia na shorstkist poverkhon kompozytnykh pidshypnykiv kovzannia polihrafichnykh mashyn / A. P. Havrysh, T. A. Roik, P. O. Kyrychok, O. A. Havrysh, Iu. Iu. Vitsiuk // Visnyk Zhytomyrskoho tekhnolohichnoho universytetu. — Zhytomyr. — 2013. — № 3. — S. 51–61.

A. P. Havrysh Vplyv rezhymiv abrazyvnoho superfinishuvannia na yakist poverkhon obertannia kompozytnykh detalei tertia polihrafichnykh mashyn / A. P. Havrysh, T. A. Roik, P. O. Kyrychok, Iu. Iu. Vitsiuk // Problemy mekhaniky. — Lviv : NAN Ukrainy. — 2013. — № 4. — S. 115–121.

Havrysh A. P. Vplyv tekhnolohichnykh faktoriv khoninhuvannia na parametry shorstkosti i tochnosti poverkhni pidshypnykiv kovzannia polihrafichnykh mashyn / A. P. Havrysh, P. O. Kyrychok, T. A. Roik, Iu. Iu. Vitsiuk // Mezhdunarodnyj sbornik nauchnyh trudov «Progressivnye tehnologii i sistemy mashinostroenija». — Doneck : DONNTU. — 2013. — Vyp. 1, 2(45). — S. 35–41.

Havrysh A. P. Novi tekhnolohii finishnoho obroblennia kompozytsiinykh pidshypnykiv kovzannia dlia zhorstkykh umov ekspluatatsii / A. P. Havrysh, O. O. Melnyk, T. A. Roik, M. H. Askerov, O. A. Havrysh : Monohrafiia. — K. : NTUU «KPI». — 2012. — 204 s.

Jashhericin P. I. Tonkie dovodochnye processy obrabotki detalej mashin i priborov / P. I. Jashhericin, A. G. Zajcev, A. I. Barbat’ko. — Minsk : Nauka i tehnika. — 1976. — 326 s.

Herz H. Uber die Beruhrung fester elastisher Korper. — Ges. Werke, 1985, 1.

Dinnik A. N. Izbrannye trudy : V 3-h t. T1. Udar i szhatie uprugih tel. — Kiev : Izd-vo AN USSR, 1952. — 195 s.

Beljaev N. M. Mestnye naprjazhenija pri szhatii uprugih tel. V kn. : Inzhenernye sooruzhenija i stroitel’naja mehanika. — L., 1924. — S. 47–52.

Lur’e A. I. Prostranstvennye zadachi teorii upru gosti / A. I. Lur’e. — M. : Gostehizdat, 1955. — 491 s.

Makushin V. M. Deformacija i naprjazhennoe sostojanie detalej v mestah kontakta / V. M. Makushin. — M. : Mashgiz, 1952. — 211 s.

Poverhnostnaja prochnost’ materialov pri trenii / B. I. Kosteckij, I. G. Nosovskij, A. K. Karaulov i dr. — Kiev : Tehnіka, 1976. — 291 s.

Ishlinskij A. Ju. Osesimetrichnaja zadacha teorii plastichnosti i proba Brinelja / A. Ju. Ishlinskij // Prikl. matematika i mehanіka. — 1944. — Vyp. 3, ch. 201–204.

Moshhenok V. I. Novye metody opredelenija tverdosti materialov / V. I. Moshhenok : Monografija. — Har’kov : Har’k. nac. avtodor. un-t. — 2012. — 324 s.

Fridman Ja. B. Mehanicheskie svojstva metallov. 3-e izd. pererab. i dop. V dvuh chastjah. Chast’ vtoraja. Mehanicheskie ispytanija. Konstrukcionnaja prochnost’. — M. : Mashinostroenie, 1974. — T. 2. — 368 s.

Kolmakov A. G. Metody izmerenija tverdosti / A. G. Kolmakov, V. F. Terent’ev, M. B. Bakirov. — 2-e izd., pererab. i dop. — M. : Intermet Inzhiniring, 2005. — 150 s.

Golovin A. Ju. Vvedenie v nanotehniku / A. I. Golovin. — M. : Mashinostroenie, 2007. — 496 s.

Trenie, iznashivanie i smazka : Spravochnik / Pod red. I. V. Kratel’skogo i V. V. Alisina. — M. : Mashinostroenie, 1978. — ch. 1. — 400 s.

Timoshenko S. P. Teorija uprugosti / S. P. Timoshenko, Dzh. Gud’er. — M. : Nauka, 1979. — 560 s.

Ryzhov Je. V. Kontaktnaja zhestkost’ detalej mashin / Je. V. Ryzhov. – M. : Mashinostroenie, 1966. — 194 c.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Патент України № 26862, МПК С22С33/02. Антифрикційний матеріал на основі алюмінію / Роїк Т. А., Гавриш А. П., Киричок П. О., Гавриш О. А. — Опубл. 10.10.2007, Бюл. № 16.

2. Патент України № 34407, МПК С22С21/02. Композиційний підшипниковий матеріал на основі алюмінію / Роїк Т. А., Гавриш А. П., Холявко В. В., Прохоренко О. М. — Опубл. 11.08.2008, Бюл. № 15.

3. Патент України № 40139, МПК С22С9/02, 1/05. Антифрикційний композиційний матеріал / Роїк Т. А., Гавриш А. П., Гавриш О. А., Віцюк Ю. Ю., Мельник О. О. — Опубл. 25.03.2009, Бюл. № 6.

4. Патент України № 31545, МПК С22С19/03. Антифрикційний композиційний матеріал на основі нікелю / Роїк Т. А., Гавриш А. П., Гавриш О. А., Холявко В. В., Віцюк Ю. Ю. — Опубл. 10.04.2008., Бюл. № 7.

5. Патент України № 102299, МПК С22С33/02. Антифрикційний матеріал на основі інструментальних сталей / Роїк Т. А., Гавриш А. П., Гавриш О. А., Віцюк Ю. Ю., Киричок П. О. — Опубл. 25.06.2013, Бюл. № 12.

6. Патент України № 60520, МПК С22С33/02. Антифрикційний матеріал на основі сталі / Роїк Т. А., Гавриш А. П., Гавриш О. А., Віцюк Ю. Ю., Мельник О. О. — Опубл. 25.06.2011, Бюл. № 12.

7. Патент України № 41532, МПК С22С33/02. Підшипниковий композиційний матеріал / Роїк Т. А., Гавриш А. П., Гавриш О. А., Віцюк Ю. Ю., Холявко В. В., Мельник О. О. — Опубл. 25.05.2009, Бюл. № 10.

8. Гавриш А. П. Вплив абразивного інструменту на шорсткість поверхонь композитних підшипників поліграфічної техніки при тонкому шліфуванні / А. П. Гавриш, А. В. Шевчук, Т. А. Роїк, В. А. Ковальов, Ю. Ю. Віцюк // Технологія і техніка друкарства. — К. : НТУУ «КПІ». — 2012. — № 3. — С. 119–127.

9. Гавриш А. П. Вплив складу інструменту та режимів тонкого алмазного шліфування на шорсткість поверхонь композитних підшипників ковзання поліграфічних машин / А. П. Гавриш, Т. А. Роїк, П. О. Киричок, Ю. Ю. Віцюк // Наукові вісті НТУУ «КПІ». — К. — 2013. — № 5. — С. 75–84.

10. Гавриш А. П. Вплив складу інструменту і режимів тонкого ельборового шліфування на шорсткість поверхонь композитних підшипників ковзання поліграфічних машин / А. П. Гавриш, Т. А. Роїк, П. О. Киричок, О. А. Гавриш, Ю. Ю. Віцюк // Вісник Житомирського технологічного університету. — Житомир. — 2013. — № 3. — С. 51–61.

11. А. П. Гавриш Вплив режимів абразивного суперфінішування на якість поверхонь обертання композитних деталей тертя поліграфічних машин / А. П. Гавриш, Т. А. Роїк, П. О. Киричок, Ю. Ю. Віцюк // Проблеми механіки. — Львів : НАН України. — 2013. — № 4. — С. 115–121.

12. Гавриш А. П. Вплив технологічних факторів хонінгування на параметри шорсткості і точності поверхні підшипників ковзання поліграфічних машин / А. П. Гавриш, П. О. Киричок, Т. А. Роїк, Ю. Ю. Віцюк // Международный сборник научных трудов «Прогрессивные технологии и системы машиностроения». — Донецк : ДОННТУ. — 2013. — Вып. 1, 2(45). — С. 35–41.

13. Гавриш А. П. Нові технології фінішного оброблення композиційних підшипників ковзання для жорстких умов експлуатації / А. П. Гавриш, О. О. Мельник, Т. А. Роїк, М. Г. Аскеров, О. А. Гавриш : Монографія. — К. : НТУУ «КПІ». — 2012. — 204 с.

14. Ящерицин П. И. Тонкие доводочные процессы обработки деталей машин и приборов / П. И. Ящерицин, А. Г. Зайцев, А. И. Барбатько. — Минск : Наука и техника. — 1976. — 326 с.

15. Herz H. Uber die Beruhrung fester elastisher Korper. — Ges. Werke, 1985, 1.

16. Динник А. Н. Избранные труды : В 3-х т. Т1. Удар и сжатие упругих тел. — Киев : Изд-во АН УССР, 1952. — 195 с.

17. Беляев Н. М. Местные напряжения при сжатии упругих тел. В кн. : Инженерные сооружения и строительная механика. — Л., 1924. — С. 47–52.

18. Лурье А. И. Пространственные задачи теории упру гости / А. И. Лурье. — М. : Гостехиздат, 1955. — 491 с.

19. Макушин В. М. Деформация и напряженное состояние деталей в местах контакта / В. М. Макушин. — М. : Машгиз, 1952. — 211 с.

20. Поверхностная прочность материалов при трении / Б. И. Костецкий, И. Г. Носовский, А. К. Караулов и др. — Киев : Техніка, 1976. — 291 с.

21. Ишлинский А. Ю. Осесиметричная задача теории пластичности и проба Бринеля / А. Ю. Ишлинский // Прикл. математика и механіка. — 1944. — Вып. 3, ч. 201–204.

22. Мощенок В. И. Новые методы определения твердости материалов / В. И. Мощенок : Монография. — Харьков : Харьк. нац. автодор. ун-т. — 2012. — 324 с.

23. Фридман Я. Б. Механические свойства металлов. 3-е изд. перераб. и доп. В двух частях. Часть вторая. Механические испытания. Конструкционная прочность. — М. : Машиностроение, 1974. — Т. 2. — 368 с.

24. Колмаков А. Г. Методы измерения твердости / А. Г. Колмаков, В. Ф. Терентьев, М. Б. Бакиров. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Интермет Инжиниринг, 2005. — 150 с.

25. Головин А. Ю. Введение в нанотехнику / А. И. Головин. — М. : Машиностроение, 2007. — 496 с.

26. Трение, изнашивание и смазка : Справочник / Под ред. И. В. Крательского и В. В. Алисина. — М. : Машиностроение, 1978. — ч. 1. — 400 с.

27. Тимошенко С. П. Теория упругости / С. П. Тимошенко, Дж. Гудьер. — М. : Наука, 1979. — 560 с.

28. Рыжов Э. В. Контактная жесткость деталей машин / Э. В. Рыжов. – М. : Машиностроение, 1966. — 194 c.Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM


 Ліцензія Creative Commons

follow me on facebook

© ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського