DOI: https://doi.org/10.20535/2077-7264.1(43).2014.31424

Структура інформаційної технології проектування електронних видань для планшетних комп’ютерів

Юрій Володимирович Ратушняк

Анотація


Розроблення моделей, методів і програмного забезпечення для автоматизації процесу проектування електронних видань для планшетних комп’ютерів є актуальним завданням. Здійснено декомпозицію (блоку A5) другого й (блоку A53) третього рівня контекстної діаграми функціональної моделі IDEF0 процесу проектування електронних видань для планшетних комп’ютерів. Детально розглянуто функції (позначені блоками) й об’єкти (позначені стрілками) діаграм декомпозиції. Розроблено структуру інформаційної технології проектування електронних видань для планшетних комп’ютерів. Структура показує внутрішню організацію, взаємозв’язки компонентів системи. Запропонована інформаційна технологія складається з ієрархічно впорядкованих компонентів, а саме: процесу (А0), підпроцесів (А1А6), операцій (А51А55) і дій (А531А534).


Ключові слова


електронне видання; інформаційна технологія; планшетний комп’ютер; процес проектування; структура; функціональна модель; IDEF0

Повний текст:

PDF

Посилання


Pushkar O. I. Multymediini vydannia : navch. posib. / O. I. Pushkar, V. Ie. Klymniuk, V. V. Bratkevych. — Kh. : Vyd-vo KhNEU, 2012. — 142 s.

Vul’ V. A. Jelektronnye izdanija / V. A. Vul’. — SPb. : BHV Peterburg, 2003. — 560 s.

Gasov V. M. Metody i sredstva podgotovki jelektronnyh izdanij : ucheb. posob. / V. M. Gasov, A. M. Cyganenko. — M. : MGUP, 2001. — 735 s.

Kyrychok T. Iu. Elektronni vydannia : dovid. / uklad. T. Iu. Kyrychok. — K. : NTTU «KPI», 2010. — 400 s.

Pikh I. V. Informatsiini tekhnolohii modeliuvannia vydavnychykh protsesiv : navch. posib. / I. V. Pikh, V. M. Senkivskyi. — Lviv : Ukr. akad. drukarstva, 2013. — 220 s.

Senkivskyi V. M. Avtomatyzovane proektuvannia knyzhkovykh vydan : monohr. / V. M. Senkivskyi, R. O. Kozak. — Lviv : Ukr. akad. drukarstva, 2008. — 224 s.

Ratushniak Iu. V. Funktsionalna model protsesu proektuvannia elektronnykh vydannia dlia planshetnykh komp’iuteriv / Iu. V. Ratushniak // Polihr. i vyd. sprava. — 2013. — № 1 2(61 62). — S. 41 51.

R 50.1.028 2001. Informacionnye tehnologii podderzhki zhiznennogo cikla produkcii. Metodologija funkcional’nogo modelirovanija. — Vved. vpervye; Vved. 2002 07 01. — M. : Izd-vo standartov, 2001. — 54 s. — (Rekomendacii po standartizacii).

Integration definition for function modeling (IDEF0) [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : http://www.idef.com/pdf/idef0.pdf.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Пушкар О. І. Мультимедійні видання : навч. посіб. / О. І. Пушкар, В. Є. Климнюк, В. В. Браткевич. — Х. : Вид-во ХНЕУ, 2012. — 142 с.

2. Вуль В. А. Электронные издания / В. А. Вуль. — СПб. : БХВПетербург, 2003. — 560 с.

3. Гасов В. М. Методы и средства подготовки электронных изданий : учеб. пособ. / В. М. Гасов, А. М. Цыганенко. — М. : МГУП, 2001. — 735 с.

4. Киричок Т. Ю. Електронні видання : довід. / уклад. Т. Ю. Киричок. — К. : НТТУ «КПІ», 2010. — 400 с.

5. Піх І. В. Інформаційні технології моделювання видавничих процесів : навч. посіб. / І. В. Піх, В. М. Сеньківський. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2013. — 220 с.

6. Сеньківський В. М. Автоматизоване проектування книжкових видань : моногр. / В. М. Сеньківський, Р. О. Козак. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2008. — 224 с.

7. Ратушняк Ю. В. Функціональна модель процесу проектування електронних видання для планшетних комп’ютерів / Ю. В. Ратушняк // Полігр. і вид. справа. — 2013. — № 12(6162). — С. 4151.

8. Р 50.1.0282001. Информационные технологии поддержки жизненного цикла продукции. Методология функционального моделирования. — Введ. впервые; Введ. 20020701. — М. : Изд-во стандартов, 2001. — 54 с. — (Рекомендации по стандартизации).

9. Integration definition for function modeling (IDEF0) [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.idef.com/pdf/idef0.pdf.Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM


 Ліцензія Creative Commons

follow me on facebook

© ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського