DOI: https://doi.org/10.20535/2077-7264.4(42).2013.30846

Про закони розвитку та функціонування видавничо-поліграфічної галузі

Олександр Валерійович Мельников, Всеволод Миколайович Сеньківський, Андрій Михайлович Штангрет, Едуард Павлович Семенюк

Анотація


Запропоновані та розглянуті закони розвитку і функціонування видавничо-поліграфічної галузі дають можливість науково пояснити явища, що цікавлять нас, події, факти і одночасно з цим дозволяють передбачати нові, невідомі явища.


Ключові слова


видавничо-поліграфічна галузь; закони розвитку та функціонування галузі

Повний текст:

PDF

Посилання


Al’tshuler G. S. Tvorchestvo kak tochnaja nauka : Teorija reshenija izobretatel’skih zadach / G. S. Al’tshuler. — M. : Sov. radio, 1979. — 176 s.

Bardin I. A. Metodologicheskie voprosy sel’skohozjajstvennoj nauki : uchebn. posobie / I. A. Bardin. — M. : Vysshaja shk., 1975. — 144 s.

Havenko S. F. Intehralnyi prohnoz yakosti knyzhkovykh vydan / S. F. Havenko, V. M. Senkivskyi, N. Ie. Senkivska // Nauk. zap. (Ukr. akad. drukarstva). — 2012. — № 1(38). — S. 144–148.

Glushkov V. M. Kibernetika. Voprosy teorii i praktika. — M. : Nauka, 1986. — 488 s. — (Nauka. Mirovozzrenie. Zhizn’).

Dzhyhyrei V. S. Ekolohiia ta okhorona navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha : navch. posib. / V. S. Dzhyhyrei. — 5-te vyd., vyprav. i dop. — K. : Znannia, 2007. — 422 s.

Durniak B. V. Vydavnycha sprava ta polihrafichna diialnist v Ukraini : monohr. / B. V. Durniak, A. M. Shtanhret, O. V. Melnykov, Ia. M. Uhryn. — Lviv : Ukr. akad. drukarstva, 2009. — 150 s.

Durniak B. V. Vydavnycho-polihrafichna haluz Ukrainy : Stan, problemy, tendentsii. Statystychno-hrafichnyi ohliad : monohr. / B. V. Durniak, A. M. Shtanhret, O. V. Melnykov. — Lviv : Ukr. akad. drukarstva, 2006. — 274 s.

Ime R. Reprodukcionnaja tehnika : per. s nem. / R. Ime. — M. : Kniga, 1985. — S. 302–305.

Kommoner B. Zamykajushhijsja krug. Priroda. Chelovek. Tehnologii : per. s angl. / B. Kommoner. — L. : Gidrometioizdat, 1974. — 279 s.

Mashtalir R. M. Jekonomicheskie problemy nauchno-tehnicheskogo progressa v poligrafii : [monogr.] / R. M. Mashtalir. — M. : Kniga, 1978. — S. 3–53.

Mashtalir R. M. Sistemnyj pohod — osnova sovershenstvovanija planirovanija nauchno-tehnicheskogo progressa / R. M. Mashtalir // Poligrafija. — 1976. — № 6. — S. 21–22.

Mashtalir R. M. Doslidzhennia vydavnycho-polihrafichnoho kompleksu yak ekonomichnoi systemy / R. M. Mashtalir // Polihrafiia i vydavnycha sprava. — 1977. — Vyp. 13. — S. 93–99.

Mashtalir R. M. Udoskonalennia upravlinnia vydavnycho-polihrafichnoiu diialnistiu na osnovi systemnoho pidkhodu / R. M. Mashtalir // Polihrafiia i vydavnycha sprava. — 1978. — № 14. — S. 99–105.

Novik I. B. Voprosy stilja myshlenija v estestvoznanii : [monogr.] / I. B. Novik. — M. : Politizdat, 1975. — S. 114.

Olianyshen T. V. Modeli informatsiinoi tekhnolohii avtomatyzovanoho prohnozuvannia protsesu komunikatyvnoho rukhu knyhy do chytacha : avtoref. dys… kand. tekhn. nauk : 05.13.06 / Tetiana Viktorivna Olianyshen ; [Ukr. akad. drukarstva]. — Lviv, 2010. — 20 s.

Olianyshen T. V. Pobudova modeli rynku drukovanoi produktsii Ukrainy / T. V. Olianyshen, A. M. Shtanhret // Tekhnol. i tekhn. drukarstva. — 2009. — № 3–4(25–26). — S. 151–159.

Optika fotograficheskih sistem : v 2-h chch. : Ch. II. Osnovy rastrovogo processa / sost. : B. A. Shashlov, E. B. Kozlova, Ju. S. Andreev. — M. : Izd-vo Moskov. poligr. in-ta, 1988. — S. 10–13.

Ruzavin G. I. Metody nauchnogo issledovanija : [monogr.] / G. I. Ruzavin. — M. : Mysl’, 1974. — S. 162–163.

Rumjancev A. M. Instrumentarij jekonomicheskoj nauki i praktiki. Nauchno-populjarnyj praktikum / A. M. Rumjancev, E. G. Jakovenko, S. I. Janaev. — M. : Znanie, 1985. — S. 14.

Sych Ie. M. Zakony ekonomiky transportu : monohr. / Ie. M. Sych, V. M. Kyslyi. — Nizhyn : Aspekt-Polihraf, 2009. — 160 s.

Filosofskij jenciklopedicheskij slovar’ / gl. redakcija : L. F. Il’ichev, P. N. Fedoseev, S. M. Kovalev, V. G. Panov. — M. : Sov. Jenciklopedija, 1983. — 840 s.

Chytannia yak problema vilnoho chasu : Za rezultatamy sotsioloho-statystychnykh doslidzhen : monohr. / V. M. Senkivskyi, T. V. Olianyshen, A. M. Shtanhret, O. V. Melnykov. — Lviv : Ukr. akad. drukarstva, 2009. — 160 s.

Chesnakov V. A. Poligrafija Rossii — shag v tret’e tysjacheletie : [sb. mat.] / V. A. Chesnakov, N. V. Sakijan, A. E. Shvarc, I. N. Smirennyj i dr. — M. : Avgust Borg, 2002. — 544 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Альтшулер Г. С. Творчество как точная наука : Теория решения изобретательских задач / Г. С. Альтшулер. — М. : Сов. радио, 1979. — 176 с.

2. Бардин И. А. Методологические вопросы сельскохозяйственной науки : учебн. пособие / И. А. Бардин. — М. : Высшая шк., 1975. — 144 с.

3. Гавенко С. Ф. Інтегральний прогноз якості книжкових видань / С. Ф. Гавенко, В. М. Сеньківський, Н. Є. Сеньківська // Наук. зап. (Укр. акад. друкарства). — 2012. — № 1(38). — С. 144–148.

4. Глушков В. М. Кибернетика. Вопросы теории и практика. — М. : Наука, 1986. — 488 с. — (Наука. Мировоззрение. Жизнь).

5. Джигирей В. С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища : навч. посіб. / В. С. Джигирей. — 5-те вид., виправ. і доп. — К. : Знання, 2007. — 422 с.

6. Дурняк Б. В. Видавнича справа та поліграфічна діяльність в Україні : моногр. / Б. В. Дурняк, А. М. Штангрет, О. В. Мельников, Я. М. Угрин. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2009. — 150 с.

7. Дурняк Б. В. Видавничо-поліграфічна галузь України : Стан, проблеми, тенденції. Статистично-графічний огляд : моногр. / Б. В. Дурняк, А. М. Штангрет, О. В. Мельников. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2006. — 274 с.

8. Име Р. Репродукционная техника : пер. с нем. / Р. Име. — М. : Книга, 1985. — С. 302–305.

9. Коммонер Б. Замыкающийся круг. Природа. Человек. Технологии : пер. с англ. / Б. Коммонер. — Л. : Гидрометиоиздат, 1974. — 279 с.

10. Машталир Р. М. Экономические проблемы научно-технического прогресса в полиграфии : [моногр.] / Р. М. Машталир. — М. : Книга, 1978. — С. 3–53.

11. Машталир Р. М. Системный поход — основа совершенствования планирования научно-технического прогресса / Р. М. Машталир // Полиграфия. — 1976. — № 6. — С. 21–22.

12. Машталір Р. М. Дослідження видавничо-поліграфічного комплексу як економічної системи / Р. М. Машталір // Поліграфія і видавнича справа. — 1977. — Вип. 13. — С. 93–99.

13. Машталір Р. М. Удосконалення управління видавничо-поліграфічною діяльністю на основі системного підходу / Р. М. Машталір // Поліграфія і видавнича справа. — 1978. — № 14. — С. 99–105.

14. Новик И. Б. Вопросы стиля мышления в естествознании : [моногр.] / И. Б. Новик. — М. : Политиздат, 1975. — С. 114.

15. Олянишен Т. В. Моделі інформаційної технології автоматизованого прогнозування процесу комунікативного руху книги до читача : автореф. дис… канд. техн. наук : 05.13.06 / Тетяна Вікторівна Олянишен ; [Укр. акад. друкарства]. — Львів, 2010. — 20 с.

16. Олянишен Т. В. Побудова моделі ринку друкованої продукції України / Т. В. Олянишен, А. М. Штангрет // Технол. і техн. друкарства. — 2009. — № 3–4(25–26). — С. 151–159.

17. Оптика фотографических систем : в 2-х чч. : Ч. II. Основы растрового процесса / сост. : Б. А. Шашлов, Е. Б. Козлова, Ю. С. Андреев. — М. : Изд-во Москов. полигр. ин-та, 1988. — С. 10–13.

18. Рузавин Г. И. Методы научного исследования : [моногр.] / Г. И. Рузавин. — М. : Мысль, 1974. — С. 162–163.

19. Румянцев А. М. Инструментарий экономической науки и практики. Научно-популярный практикум / А. М. Румянцев, Е. Г. Яковенко, С. И. Янаев. — М. : Знание, 1985. — С. 14.

20. Сич Є. М. Закони економіки транспорту : моногр. / Є. М. Сич, В. М. Кислий. — Ніжин : Аспект-Поліграф, 2009. — 160 с.

21. Философский энциклопедический словарь / гл. редакция : Л. Ф. Ильичев, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалев, В. Г. Панов. — М. : Сов. Энциклопедия, 1983. — 840 с.

22. Читання як проблема вільного часу : За результатами соціолого-статистичних досліджень : моногр. / В. М. Сеньківський, Т. В. Олянишен, А. М. Штангрет, О. В. Мельников. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2009. — 160 с.

23. Чеснаков В. А. Полиграфия России — шаг в третье тысячелетие : [сб. мат.] / В. А. Чеснаков, Н. В. Сакиян, А. Е. Шварц, И. Н. Смиренный и др. — М. : Август Борг, 2002. — 544 с.Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM


 Ліцензія Creative Commons

follow me on facebook

© ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського