DOI: https://doi.org/10.20535/2077-7264.2(40).2013.30742

Визначення принципів і підходів до оцінки якості продукції промислового виробництва

В. І. Хімич, А. С. Зенкін, Г. І. Хімічева

Анотація


Проаналізовано принципи, методи та підходи до оцінки якості та конкурентоспроможності продукції взуттєвого виробництва та визначено механізми і інструменти їх проведення.


Ключові слова


промислове виробництво; оцінка якості; конкурентоспроможність продукції

Повний текст:

PDF

Посилання


DSTU 2925–94. Yakist produktsii. Otsinka yakosti. Terminy ta vyznachennia. Vved. 01.01.96 r. — K. : Derzhstandart Ukrainy, 1994. — 28 s.

Khimicheva H. I. Rozrobka otsinky konkurentospromozhnosti produktsii vzuttievoho vyrobnytstva / H. I. Khimicheva, Iu. P. Chaika, V. I. Khimych // Visnyk KNUTD. — 2009. — № 3(47). — S. 165–169.

Khimych V. I. Doslidzhennia sub’iektyvnykh pokaznykiv komfortnosti molodizhnoho vzuttia / V. I. Khimych, V. P. Lyba, V. M. Sichka // Visnyk Tekhnolohichnoho universytetu Podillia. Tekhnichni nauky. — 2002. — № 5, chast. 1. — S. 57–61.

Khimicheva H. I. Ekonomichni aspekty vprovadzhennia intehrovanykh system upravlinnia / H. I. Khimicheva // Zbirnyk naukovykh prats Visnyk KNUTD. — 2005. — № 1(21). — S. 54–59.

Khimicheva H. I. Metodolohichni aspekty alhorytmu pobudovy i vprovadzhennia intehrovanykh system upravlinnia / H. I. Khimicheva // Zbirnyk naukovykh prats Visnyk KNUTD. — 2005. — № 2(22). — S. 25–32.

Khimicheva H. I. Kvalimetrychna otsinka normatyvnykh skladovykh protsesno-orientovanoi systemy upravlinnia / H. I. Khimicheva, N. V. Bilei-Ruban, V. I. Khimych, O. A. Demidenko // Visnyk KNUTD. — 2007. — № 3. — S. 29–35.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. ДСТУ 2925–94. Якість продукції. Оцінка якості. Терміни та визначення. Введ. 01.01.96 р. — К. : Держстандарт України, 1994. — 28 с.

2. Хімічева Г. І. Розробка оцінки конкурентоспроможності продукції взуттєвого виробництва / Г. І. Хімічева, Ю. П. Чайка, В. І. Хімич // Вісник КНУТД. — 2009. — № 3(47). — С. 165–169.

3. Хімич В. І. Дослідження суб’єктивних показників комфортності молодіжного взуття / В. І. Хімич, В. П. Либа, В. М. Січка // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки. — 2002. — № 5, част. 1. — С. 57–61.

4. Хімічева Г. І. Економічні аспекти впровадження інтегрованих систем управління / Г. І. Хімічева // Збірник наукових праць Вісник КНУТД. — 2005. — № 1(21). — С. 54–59.

5. Хімічева Г. І. Методологічні аспекти алгоритму побудови і впровадження інтегрованих систем управління / Г. І. Хімічева // Збірник наукових праць Вісник КНУТД. — 2005. — № 2(22). — С. 25–32.

6. Хімічева Г. І. Кваліметрична оцінка нормативних складових процесно-оріентованої системи управління / Г. І. Хімічева, Н. В. Білей-Рубан, В. І. Хімич, О. А. Деміденко // Вісник КНУТД. — 2007. — № 3. — С. 29–35.Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM


 Ліцензія Creative Commons

follow me on facebook

© ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського