Удосконалення методу визначення товщини фарбового шару інтагліодруку

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20535/2077-7264.2(80).2023.290558

Ключові слова:

інтагліодрук, товщина фарби, профілометрія, автоматизація розрахунків

Анотація

Інтaглiодрук є одним з основних методiв друку цiнних пaперiв тa документiв суворого облiку, зокремa бaнкнот, в усьому свiтi. Технологічні чинники та реологічні властивості фарб, які використовуються при цьому методі друкування, дозволяють формувaти різнотовщинні, тактильно розпізнавані та зносостійкі фaрбові шaри.

Об’єктом дослідження є товщина фарбового шару, нанесена методом інтагліодруку. Предметом дослідження є підвищення рівня автоматизації процесу визначення товщини фарбового шару інтагліодруку на основі даних профілографування задруковуваних поверхонь. Дослідження вирішує проблему часозатратності при обробці даних профілографування поверхні задрукованих штрихів та дає можливість підвищити рівень автоматизації процесу визначення товщини фарбових шарів інтагліодруку.

У роботі наведено удосконалену методику визначення товщини фарбового шару інтагліодруку — профілометричний аналіз поверхні надрукованих тестових зразків, виготовлених при застосуванні друкарських форм із різним профілем та кутом нахилу бічних стінок гравійованих друкувальних елементів форми. Представлено розроблений алгоритм та прогрaмне зaбезпечення визначення товщини фaрбового шaру вiдбиткiв інтагліодруку зa отриманими профiлометричними дaними. Згiдно алгоритму обрaхунок проводився шляхом aнaлiзу кривої функцiї, що описує отримaний профiль поверхні нaдруковaних штрихiв інтагліодруку. За розробленою методикою визначено товщини фарбових шарів, отриманих при різних технологічних параметрах друкування.

Визначено, що розроблене програмне забезпечення згідно удосконаленої методики, економить час на обробку даних профілографування майже у 2,7 разів, та підвищує точність обрахунків через усунення впливу людського чиннику на процес. Удосконалена методика підвищує точність, ефективність та автоматизацію процесів та може бути застосована у комплексі заходів, направлених на оцінювання якості продукції, виготовленої із застосуванням методу інтагліодруку.

Біографії авторів

Тетяна Юріївна Киричок, НН ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського

д-р техн. наук, проф., зав. кафедри технології поліграфічного виробництва, член редколегії збірника наукових праць «Технологія і техніка друкарства»

Олена Володимирівна Коротенко, НН ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського

канд. техн. наук, доц., кафедра технології поліграфічного виробництва

Владислав Володимирович Коротенко, НН ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського

аспірант

Посилання

Ciaramella, V. (2007). Intaglio printing. Billetaria. International Review on Cash Management, 2:19–20.

Korotenko, O. V., & Kyrychok, T. Yu. (2022). Teoretychnyi analiz farboperenesennia ta formuvannia farbovykh shariv u protsesi intahliodruku [Theoretical Analysis of Ink Transfer and Ink Layers Formation during Intaglio Printing]. Tekhnolohiia i tekhnika drukarstva, (4(78), 22–38. http://doi.org/10.20535/2077-7264.4(78).2022.278007 [in Ukrainian].

Improved Print Control Strip for Color Measurement on Printing Material, Measuring Method and Method of Metering Ink // Patent 12/145950 USA. Publish 25.12.2008.

Durniak, B. V., & Lutskiv, M. M. (23 October 2019). Densytometriia i modeliuvannia optychnoi hustyny zobrazhen [Densitometry and modeling of the optical density of images]. Proc. Suchasne reprodukuvannia: inzhynirynh, modeliuvannia, multy- ta krosmediini tekhnolohii: materialy naukovo-praktychnoho seminaru, 38–42 [in Ukrainian].

Kyrychok, T., & Korotenko, O. (2020). 3D light interferometry investigation of ink layer formation during intaglio printing. Proc. of SPIE — The International Society for Optical Engineering, Vol. 11369 [in English].

Control method for intaglio printing and control strip for that purpose // Patent EP2934893A1 Shveitsariia. Publish 25.11.2004.

Funk, M., Gillich, E., Hofmann, J., & Lohweg, V. (2016). Intaglio quality measurement. Optical Document Security — The Conference on Optical Security and Counterfeit Detection, Vol. V. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/282327575_Intaglio_Quality_Measurement.

Pashulia, P. L. (2011). Standartyzatsiia, metrolohiia, vidpovidnist, yakist u polihrafii [Standardization, metrology, compliance, quality in printing]. Lviv: UAD, 408 p. [in Ukrainian].

(2019). National Standards of Ukraine DSTU ISO 2808:2019 (ISO 2808:2019, IDT) Farby ta laky. Vyznachennia tovshchyny plivky [Inks and varnishes. Determination of film thickness]. 39 p. [in Ukrainian].

ISO 4518:2021. Metallic coatings. Measurement of coating thickness Profilometric method.

Kyrychok, T. Yu., Hushcha, O. V., Sukhina, Ye. H., & Pinchuk, M. V. (2015). Metodolohiia doslidzhennia yakosti shtrykhiv metalohrafichnoho druku za dopomohoiu profilohrafuvannia poverkhni vidbytkiv [Research methodology of quality of strokes of metallographic printing by profile of surface imprints]. Tekhnolohiia i tekhnika drukarstva, (2(48), 4–14. https://doi.org/10.20535/2077-7264.2(48).2015.47125 [in Ukrainian].

Maidaniuk, S. V., Plivak, O. A., & Bekmuradov, R. A. (2007). Modul dlia vymiriuvannia fasonnykh profiliv. Visnyk ZhDTU, 2(41), 1–4 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-03

Як цитувати

Киричок, Т. Ю., Коротенко, О. В., & Коротенко, В. В. (2023). Удосконалення методу визначення товщини фарбового шару інтагліодруку. Технологія і техніка друкарства, (2(80), 24–34. https://doi.org/10.20535/2077-7264.2(80).2023.290558

Номер

Розділ

Технологічні процеси