Вплив нових антифрикційних композитних деталей для поліграфічної техніки на якість друкованої продукції

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20535/2077-7264.2(80).2023.284509

Ключові слова:

антифрикційні композитні деталі, тонке шліфування, шорсткість поверхні, якість, друкована продукція, поліграфічні машини

Анотація

Стаття присвячена визначенню впливу нових антифрикційних композитних деталей на основі регенерованих шліфувальних відходів сталей Р2АМ9К5 та 5Х3В3МФС з домішками твердого мастила CaF2, оброблених за розробленими режимами тонкого ельборового шліфування, на якість друкованої продукції. Розроблені ефективні технологічні заходи з тонкої механічної обробки нових композитів, зокрема, з використанням ельборового інструменту, дозволили одержати високі параметри якості робочих поверхонь антифрикційних композитних деталей. Це забезпечило реалізацію ефекту перманентного змащення контактних поверхонь всього високообертового вузла тертя. Порівняння параметрів якості друку при оцінюванні їх за розтискуванням та суміщенням фарб показало, що при застосуванні базових литих антифрикційних втулок з литої латуні CuZn37 у вузлах офсетних циліндрів друкарської машини KBA Rapida 105 спостерігається нерівномірність суміщення фарб та підвищення розтискування внаслідок інтенсивного зношення деталей з литої латуні, що призводить до зростання браку друкованої продукції до 5 %. А застосування нових антифрикційних композитів на основі шліфувальних відходів легованих сталей з твердим мастилом зменшує брак продукції до 2,8–3,0 % при друкуванні як на офсетному, так і на крейдованому папері. Це пов’язано зі стабілізацією вузла тертя через надійну роботу самозмащувальних композитних деталей, які не потребують додаткового змащення рідким мастилом. Одержані результати показали високу ефективність і доцільність застосування у вузлах офсетних, друкарських, формних циліндрів друкарських машин композитних антифрикційних деталей на основі відновлених шліфувальних відходів легованих сталей, що містять у своєму складі тверде мастило CaF2, і є попередньо обробленими за новими технологіями тонкого шліфування. Результати досліджень показали, що застосування нових антифрикційних композитних деталей сприяє підвищенню якості друкованої продукції та зменшенню браку як мінімум на 2,0–2,2 %. Отримані дані свідчать, що використання нових антифрикційних композитних деталей на основі шліфувальних відходів сталей у вузлах офсетних циліндрів як альтернатива деталям з литої латуні CuZn37 сприяє збільшенню продуктивності роботи друкарських машин через зменшення часу для технічних зупинок обладнання, заміни запасних частин, ремонту та обслуговування робочих органів, що сприяє збільшенню безупинного терміну служби машин, дозволяє збільшувати об’єми замовлень та обумовлює підвищення загального обсягу виробництва поліграфічної продукції.

Біографії авторів

Тетяна Анатоліївна Роїк, НН ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського

д-р техн. наук, проф., кафедра технології поліграфічного виробництва, член редколегії збірника наукових праць «Технологія і техніка друкарства»

Олег Анатолійович Гавриш, КПІ ім. Ігоря Сікорського

д-р техн. наук, проф.

Юлія Юріївна Майстренко (Віцюк), НН ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського

канд. техн. наук, доц., кафедра репрографії

Андрій Олександрович Бровкин, НН ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського

аспірант, кафедра технології поліграфічного виробництва

Посилання

Havrysh, A. P., Roik, T. A., Havrysh, O. A., Kyrychok, P. O., Vitsiuk, Yu. Yu., & Oliinyk, V. H. (2021). Shlifuvannia i dovodka znosostiikykh antyfryktsiinykh kompozytnykh detalei drukarskykh mashyn [Grinding and finishing of wear-resistant antifriction composite parts of printing machines]. Part. 3. Kyiv: Vydavnychyi dim ‘ArtEk’, 202 p. Retrieved from https://ela.kpi.ua/handle/123456789/41909 [in Ukrainian].

Havrysh, A. P., Kyrychok, P. O., Roik, T. A., Vitsiuk, Yu. Yu., & Oliinyk, V. H. (2019). Shlifuvannia i dovodka znosostiikykh antyfryktsiinykh kompozytnykh detalei drukarskykh mashyn [Grinding and finishing of wear-resistant antifriction composite parts of printing machines]. Part. 2. Kyiv: Vydavnychyi dim ‘ArtEk’, 132 p. Retrieved from https://ela.kpi.ua/handle/123456789/42300 [in Ukrainian].

(1990). ASM Handbook, Volume 2: Properties and Selection Nonferrous Alloys and Special Purpose Materials. Publisher: ASM International, 1328 р. https://doi.org/10.31399/asm.hb.v02.9781627081627.

(2004). ASM Handbook Volume 9: Metallography and Microstructures. Publisher: ASM International, 1184 p. Retrieved from https://www.asminternational.org/asm-handbook-volume-9-metallography-and-microstructures/results/-/journal_content/56/06044G/PUBLICATION/.

Demchyna, B., Vozniuk, L., Surmai, M., Hladyshev, D., & Babyak, V. (2021). Scientific foundations of solving engineering tasks and problems. Boston: Primedia Launch, USA, 758 р., Chapter ‘Mechanical Engineering and Mechanical Engineering’ / Roik, T., Gavrysh, O., & Gavrysh, Ju. Surfaces’ roughness of composite bearings based on grinding waste for printing machines units at fine cubonite grinding, International Science Group. Boston: Primedia Launch, USA, 565−576. doi 10.46299/ISG.2021.MONO.TECH.II. Retrieved from https://isg-konf.com; https://isg-konf.com/uk/scientific-foundations-of-solving-engineering-tasks-and-problems-technical-sciences-ua/ [in English].

(May 9, 2022). Findings of modern engineering research and developments. Riga, Latvia: ‘Baltija Publishing’, 554 p. / Roik, T. A., Gavrysh, O. A., & Vitsiuk, Iu. Iu. Modeling of the composite parts’ surface microrelief for printing equipment after magnetic abrasive processing. Edition: Riga, Latvia: ‘Baltija Publishing’, 413–436 p. Retrieved from http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/book/217, https://doi.org/10.30525/978-9934-26-207-4-15 [in English].

Kyrychok, P. O., Roik, T. A., Havrysh, A. P., Shevchuk, A. V., & Vitsiuk, Yu. Yu. (2015). Novitni kompozytsiini materialy detalei tertia polihrafichnykh mashyn: monohrafiia [The newest composite materials for friction parts of printing machines]. Kyiv: NTUU KPI, 428 p. Retrieved from https://scholar.google.com.ua/scholar?hl=uk&as_sdt=0,5&cluster=6673344392320605039; https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=kYNz4dwAAAAJ&citation_for_view=kYNz4dwAAAAJ:yB1At4FlUx8C [in Ukrainian].

Roik, T. A., Havrysh, A. P., Kholiavko, V. V., & Zora, B. P. Poroshkovyi antyfryktsiinyi material na osnovi shvydkorizalnoi stali [Powder antifriction material based on high-speed steel] // Patent 30377 Ukraina. Publish 25.02.08 [in Ukrainian].

Roik, T. A., Havrysh, A. P., Havrysh, O. A., Vitsiuk, Yu. Yu., Kholiavko, V. V., Melnyk, O. O., & Luferenko, O. S. Pidshypnykovyi kompozytsiinyi material [Bearing composite material] // Patent 41532 Ukraina. Publish 25.05.2009 [in Ukrainian].

Roik, T. A., Havrysh, A. P., Kyrychok, P. O., Havrysh, O. A., Vitsiuk, Yu. Yu., & Melnyk, O. O. Pidshypnykovyi kompozytsiinyi material na osnovi instrumentalnoi stali [Bearing composite material based on tool steel] // Patent 60522 Ukraina. Publish 25.06.2011 [in Ukrainian].

Roik, T. A., Havrysh, A. P., Havrysh, O. A., Kyrychok, P. O., Vitsiuk, Yu. Yu., Melnyk, O. O., Podrezov, Yu. M., Zamulko, S. O., & Zora, B. P. Antyfryktsiinyi kompozytsiinyi material na osnovi instrumentalnoi stali [Antifriction composite material based on tool steel] // Patent 102299 Ukraina. Publish. 25.06.2013 [in Ukrainian].

Roik, T. A., Vitsiuk, Yu. Yu., & Havrysh, O. A. Antyfryktsiinyi kompozytsiinyi material na osnovi instrumentalnoi lehovanoi stali [Antifriction composite material based on tool alloy steel] // Patent 128694 Ukraina. Publish 10.10.2018 [in Ukrainian].

Roik, T., Brovkyn, A., & Dubolazov, A. (Chernivtsi, 21 December 2021). Analysis of the parts’ roughness parameters of high-speed printing equipment by optical profilometry. Proceeding SPIE 12126, Fifteenth International Conference on Correlation Optics, Vol. 12126, 1212617. https://doi.org/10.1117/12.2615584 [in English].

Roik, T. A., Brovkyn, A. O., & Shostachuk, O. P. (2021). Vplyv rezhymiv tonkoho elborovoho shlifuvannia na shorstkist poverkhon samozmashchuvalnykh kompozytnykh detalei dlia drukarskoi tekhniky [Influence of fine elbor grinding modes on surface roughness of self-lubricating composite parts for printing equipment]. Tekhnolohiia i tekhnika drukarstva, (1(71), 51–61. https://doi.org/10.20535/2077-7264.1(71).2021.238995 [in Ukrainian].

Roik, T. A., Havrysh, O. A., Vitsiuk, Yu. Yu., & Brovkyn, A. O. (2021). Pidvyshchennia yakosti robochykh poverkhon samozmashchuvalnykh kompozytnykh detalei drukarskoi tekhniky tonkym elborovym shlifuvanniam [Improving the Working Surfaces Quality of Self-Lubricating Composite Parts for Printing Machines by Fine Elbor Grinding]. Tekhnolohiia i tekhnika drukarstva, (4(74), 63–78. Retrieved from http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/253914/258520 [in Ukrainian].

Roik, T. A., Havrysh, O. A., Vitsiuk, Yu. Yu., & Brovkyn, A. O. (2022). Parametry naklepu poverkhon antyfryktsiinykh kompozytnykh detalei tertia drukarskykh mashyn pry finishnomu kubonitovomu shlifuvanni [Surface hardening parameters of antifriction composite friction parts of printing machines during finishing Cubanite grinding]. Tekhnolohiia i tekhnika drukarstva, (2(76), 22–36. http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/267425/265122 [in Ukrainian].

Havrysh, A. P., & Melnychuk, P. P. (2004). Finishna almazno-abrazyvna obrobka mahnitnykh materialiv [Finishing diamond-abrasive processing of magnetic materials]. Zhytomyr: Zhytomyr. derzh. tekhnol. un-t, 551 p. Retrieved from http://www.ukrbook.net/litopys/Knigki/2005/Lk_9_05.pdf [in Ukrainian].

Havrysh, O. A., Vitsiuk, Yu. Yu., Roik, T. A., Havrysh, A. P., & Voitko, S. V. (2012). Novitni tekhnolohii vyrobnytstva standartyzovanykh vyrobiv [The newest production technologies of the standardized products]. Kyiv: NTUU ‘KPI’, 204 p. [in Ukrainian].

Roik, T. A., Havrysh, A. P., & Havrysh, O. A. (2010). Suchasni systemy tekhnolohii zahotivelnoho vyrobnytstva v mashynobuduvanni [Modern systems of blank production technologies in mechanical engineering]. Kyiv: EKMO, 212 p. [in Ukrainian].

Havrysh, A. P., & Melnychuk, P. P. (2003). Almazno-abrazyvna obrobka mahnitnykh materialiv [Diamond-abrasive processing of magnetic materials]. Zhytomyr: ZhDTU, 652 p. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-03

Як цитувати

Роїк, Т. А., Гавриш, О. А., Майстренко (Віцюк), Ю. Ю., & Бровкин, А. О. (2023). Вплив нових антифрикційних композитних деталей для поліграфічної техніки на якість друкованої продукції. Технологія і техніка друкарства, (2(80), 60–74. https://doi.org/10.20535/2077-7264.2(80).2023.284509

Номер

Розділ

Машини і автоматизовані комплекси