Соціальні медіа для просування дитячих навчальних радіопередач (на прикладі соціальної мережі Instagram)

Автор(и)

  • Світлана Борисівна Фіялка Видавничо-поліграфічний інститут Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» http://orcid.org/0000-0002-1855-7574
  • Інна Валеріївна Вашуленко Видавничо-поліграфічний інститут Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
  • Олена Олегівна Галілейська Видавничо-поліграфічний інститут Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

DOI:

https://doi.org/10.20535/2077-7264.3(69).2020.217273

Ключові слова:

радіо, радіопередача, соціальні медіа, соціальна мережа, Instagram, алгоритм

Анотація

Досліджено соціальні медіа як явище інформаційної ери та дитячі навчальні радіопередачі як необхідне освітнє джерело в часи дистанційного навчання. Удосконалено визначення поняття «соціальні медіа». Розглянуто основні класифікації навчальних радіопередач для дітей за віковими категоріями та виділено їх недоліки, зокрема занадто широке розмежування груп за віком. Акцентовано увагу на тому, що населення недостатньо обізнане щодо жанру та потенціалу інтегрованих навчальних радіопередач, а також наголошено на безініціативності редакційних колективів радіостанцій щодо вдосконалення їхніх медіапроєктів. Проаналізовано навчальні дитячі радіопередачі на медіаринку України, серед яких «Веселий трамвай», «Барвисті сторінки», «В гостях у Веселої Нотки», «Грайлик-Читайлик», «Клуб любителів казок», «В гостях у царя Прокаріота», «Твій світ» тощо. Запропоновано алгоритм просування таких радіопередач через соціальну мережу Instagram. Алгоритм охоплює сім кроків, спрямованих на створення якісної візуальної інформації та текстового наповнення для проєкту.

Біографії авторів

Світлана Борисівна Фіялка, Видавничо-поліграфічний інститут Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

канд. наук із соц. комунікацій, доц., кафедра видавничої справи та редагування

Інна Валеріївна Вашуленко, Видавничо-поліграфічний інститут Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

магістрантка, кафедра видавничої справи та редагування

Олена Олегівна Галілейська, Видавничо-поліграфічний інститут Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

магістрантка, кафедра видавничої справи та редагування

Посилання

Kusherskyi, A. М. (2015). Sotsialni media yak zasib poshyrennia informatsiinoi produktsii prezydentskykh bibliotek SShA [Social Media as a Means of Disseminating Information Products of US Presidential Libraries]. Journal of Bibliotekoznavstvo. Dokumentoznavstvo. Informolohiia, 3, 88–96 [in Ukrainian].

Zhurbenko, K. V. (2016). Novi media yak ob’iekt sotsiolohichnoho vyvchennia [New Media as an Object of Sociological Study]. Journal of Hrani. Sotsiolohiia, 7 (135), 90–95 [in Ukrainian].

Dubniak, K. V. (2014). Sotsialni merezhi internet yak zasib obminu informatsiieiu [Social Networks Internet as a Means of Information Exchange]. Journal of Derzhava ta rehiony. Sotsialni komunikatsii, 3 (19), 122–125 [in Ukrainian].

Kohan, K. М. (2014). Sotsialni merezhi yak element novoho sotsialnoho seredovyshcha [Social Networks as an Element of a New Social Environment]. Journal of Mizhnarodnyi naukovyi forum: sotsiolohiia, psykholohiia, pedahohika, menedzhment, 16, 61–71 [in Ukrainian].

Tadaieva, A. V. (2015). Rozvytok sotsialnoi kompetentnosti molodshykh shkoliariv zasobamy novykh media [Development of Social Competence of Junior Schoolchildren by Means of New Media]. Journal of Obrii, 1, 92–95 [in Ukrainian].

Sahan, O. V. (2015). Mediasvit yak seredovyshche sotsializatsii molodshoho shkoliara [Media Education as an Environment of Socialization of Junior Schoolchildren]. Journal of Informatsiini tekhnolohii v osviti, 22, 103–108 [in Ukrainian].

Bonini, T. (2014). Radio formats and social media use in Europe — 28 case studies of public service practice. Journal of International Studies in Broadcast & Audio Media, 12, 1–2, 89–107. Retrieved from http://doi.org/10.1386/rjao.12.1-2.89_1 [in English].

Douglas, A. F. & Clark, F. G. (2018). Visualizing a Non-Visual Medium through Social Media: The Semiotics of Radio Station Posts on Instagram. Journal of Radio & Audio Media, 25, 1, 126–141. Retrieved from http://doi.org/10.1080/19376529.2017.1385617 [in English].

Kaplan, A. & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media. Journal of Business Horizons, 53, 1, 59–68. Retrieved from http://doi.org/10.1016/j.bushor.2009.09.003 [in English].

Ohar, E. (2000) Rol vikovoho kryteriiu u typolohii vydan dlia ditei [The Role of the Age Criterion in the Typology of Publications for Children]. Journal of Naukovi zapysky Ukrainskoi akademii drukarstva, 2, 89–91 [in Ukrainian].

The Most Popular Social Networking Sites In 2020. Retrieved from http://www.broadbandsearch.net/blog/most-popular-social-networking-sites#post-navigation-7 [in English].

Lyzanchuk, V. (2006). Osnovy radiozhurnalistyky [Fundamentals of radio journalism]. Kyiv: Znannia, 628 p. [in Ukrainian].

Hyrina, T. (2016). Sotsialna rol radiomovlennia v period viiskovoho konfliktu na skhodi Ukrainy: suchasnyi stan ta perspektyvy transformatsii [The Social Role of Radio Broadcasting during the Military Conflict in Eastern Ukraine: Current Status and Prospects for Transformation]. Journal of Derzhava ta rehiony. Sotsialni komunikatsii, 4, 45–50 [in Ukrainian].

Hyrina, T. (2017). Ukrainskomovne dytiache radio yak oseredok formuvannia konverhentnoho inkliuzyvnoho mediaprostoru [Ukrainian-Language Children’s Radio as a Center for the Formation of a Convergent Inclusive Media Space]. Journal of Prace Naukowe Akademii im. Jana Dlugosza w Czestochowie, 13, 55–63 [in Ukrainian].

Rosales, R. G. (2013). Citizen participation and the uses of mobile technology in radio broadcasting. Journal of Telematics and Informatics, 30, 3, 252–257. Retrieved from http://doi.org/10.1016/j.tele.2012.04.006 [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-10

Номер

Розділ

Соціальні комунікації